Foto: Ľudmila Michalková - Krehkosť a monumentálnosť

Ľudmila Michalková - Krehkosť a monumentálnosť

Novinky vydavateľstva HC

|

27. 04. 2021

Prvý diel trojzväzkovej monografie.

Kniha čitateľovi predkladá vlastnú, presvedčivými argumentmi podloženú periodizáciu hudby v 19. storočí, opierajúcu sa o presnú terminológiu, výstižné pomenovanie ideových trendov a umeleckých štýlov či načrtnutie politicko-spoločenského kontextu. Silnú osobnostnú pečať autorky cítiť aj v koncipovaní vývoja piesne v 19. storočí. Čitateľ týmto získava ucelenú predstavu o vývoji piesne, jej kategorizácii z pohľadu textovej predlohy i hudobného spracovania, dostáva konkrétne a zrozumiteľné odpovede na vzťah hudby a slova a ich hierarchické postavenie, a to všetko podané logickým, ba miestami až detektívne vťahujúcim štýlom. Výsledkom je detailný, prameňmi podložený a zároveň komplexný pohľad na vývoj piesne v 19. storočí, napísaný s erudíciou, prehľadom, a najmä originálnym názorom, ktorý z tejto monografie tvorí jedinečné dielo a je nezastupiteľným zdrojom poznania príslušného segmentu hudby v uvedenom období.

(Text pochádza z recenzie, uvedenej v publikácii. Autor recenzie: Mgr. art. Róbert Šebesta, PhD.)

 

x