Foto: Druhé kolo speváckej súťaže ONLINE!

Druhé kolo speváckej súťaže ONLINE!

Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského

|

02. 05. 2021

Odborná porota a organizátori súťaže sa rozhodli z dôvodu momentálne platných pandemických opatrení v SR usporiadať druhé kolo medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského formou zaslania nahrávok.

Termín doručenia nahrávok súťažou stanoveného repertoáru je 21.5.2021 (piatok) do 24.00 stredoeurópskeho času. Odborná porota oznámi rozhodnutie o postupe do finálového kola do 31.5.2021.

Finále súťaže sa uskutoční predbežne 8.7. - 10.7.2021 v mieste konania súťaže v Trnave, pokiaľ to pandemická situácia dovolí. Organizátori si vyhradzujú právo zmeny termínu, miesta a formy konania finálového kola v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie.

x