Foto: Zomrela Soňa Burlasová (1927 – 2021)

Zomrela Soňa Burlasová (1927 – 2021)

Aktuality

|

03. 05. 2021

Dňa 3. 5. 2021 nás opustila popredná osobnosť slovenskej etnomuzikológie, Soňa Burlasová
Burlasová vyštudovala slovenský a francúzsky jazyk spolu s hudobnou vedou na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Začínala ako členka Speváckeho zboru Československého rozhlasu v Bratislave, neskôr bola dlhoročnou pracovníčkou Národopisného ústavu SAV (od 1994 Ústav etnológie SAV). Okrem toho pôsobila aj ako externá pedagogička na Katedre etnografie a folkloristiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

V oblasti výskumu sa zameriavala na slovenskú ľudovú pieseň. Výsledkom jej celoživotného výskumu ľudových balád a naratívnych piesní je viaczväzkový Katalóg slovenských naratívnych piesní I. – XI. K jej priekopníckym publikáciám sa zaraďujú aj Ľudové balady na Horehroní (1969), Slovenské národné povstanie v ľudovej tvorbe (1974), V šírom poli rokyta I., II. Slovenské ľudové balady, romance a novelistické piesne (1982, 1984), Ľudová pieseň na Horehroní (1987), Vojenské a regrútske piesne (1991) alebo Slovenské ľudové balady (2002).

x