Foto: Medzinárodné orchestrálne kurzy & Kurzy klavírnej spolupráce

Medzinárodné orchestrálne kurzy & Kurzy klavírnej spolupráce

Slovenský mládežnícky orchester

|

12. 07. 2021

Vzhľadom na nestabilnú situáciu súvisiacu s pandémiou koronavírusu Slovenský mládežnícky orchester aj v aktuálnom roku upravil svoje letné aktivity a mladým hudobníkom ponúkne medzinárodné majstrovské orchestrálne kurzy spojené s kurzmi klavírnej spolupráce, ktoré sa uskutočnia 25. až 30. júla na Konzervatóriu Timonova 2 Košiciach. Orchestrálne kurzy budú tentoraz určené pre hráčov na sláčikových nástrojoch a špeciálne sa zamerajú na štúdium orchestrálnych partov a na komplexnú prípravu hudobníka na orchestrálny konkurz. Kurzy klavírnej spolupráce poukážu na význam klavírneho sprievodu a predstavia korepetítora ako umelca všestranného zamerania, podobne priblížia nároky pre klaviristov kladené na konkurzoch do operných domov, na odborné umelecké školy a pod., pričom frekventanti dostanú príležitosť sprevádzať aj v praxi. Kurzy budú zavŕšené jednak záverečným podujatím, ale predovšetkým inscenovanými konkurzmi, v rámci ktorých budú mať študenti možnosť uplatniť získané poznatky.

Pedagógmi kurzov budú skúsení umelci pôsobiaci na pôde popredných európskych inštitúcií:

Aischa Gündisch, husle (Musikkollegium Winterthur)
Luca Bognar, husle (Stuttgarter Kammerorchester)
Veronika Lenártová, viola (Rotterdam Philharmonic)
Rastislav Huba, violončelo (Staatstheater Meiningen)
Roman Patkolo, kontrabas (Opernhaus Zürich)
Tamara Lorenzo Gabeiras, klavír (Staatstheater Meiningen)

 

SLOVENSKÝ MLÁDEŽNÍCKY ORCHESTER vznikol v r. 2017 z iniciatívy Hudobného centra s cieľom podporiť prípravu mladej generácie hudobníkov na pôsobenie v profesionálnej praxi, ako aj celkovo pozdvihnúť úroveň slovenského mládežníckeho interpretačného umenia. Orchester ponúka príležitosť študentom a mladým umelcom nadobudnúť prostredníctvom štýlovo rôznorodej dramaturgie cenné skúsenosti v oblasti hudobnej interpretácie, práce s dirigentom či sólovými hráčmi. Od svojho vzniku orchester pracoval pod dirigentským a umeleckým vedením renomovaných hudobníkov (Martin Majkút, Benjamin Bayl, Jozef Horváth, Igor Karško) a spolupracoval s vynikajúcimi sólistami (Dalibor Karvay, Jakub Čižmarovič, Stanislav Masaryk, Martin Adámek, Miki Skuta). Slovenský mládežnícky orchester tvorí v súčasnosti viac než 100 mladých hudobníkov, študentov konzervatórií a hudobných akadémií, ktorí úspešne absolvovali konkurz. Od mája r. 2017 je Slovenský mládežnícky orchester súčasťou Európskej federácie národných mládežníckych orchestrov (EFNYO). Po početných koncertoch na festivaloch na Slovensku (o.i. Allegretto, Košická hudobná jar, music festival Piešťany) vystúpil Slovenský mládežnícky orchester v r. 2019 po prvý raz v zahraničí: v rámci koncertného cyklu Musica Orbis v Prahe a na 20. ročníku medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov Young Euro Classic vo Veľkej sále Konzerthausu v Berlíne.

x