Foto: IRCAM 2022 – do pozornosti skladateľom

IRCAM 2022 – do pozornosti skladateľom

Aktuality

|

18. 10. 2021

Vážení skladatelia a skladateľky,

dávame Vám do pozornosti nasledujúce projekty parížského Inštitútu pre výskum a koordináciu akustickej hudby (IRCAM – Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique) v roku 2022.

ManiFeste-2022, the Academy
20. jún – 2. júl 2022
skladateľské workshopy
interpretačné majstrovské kurzy
požiadavka: žiadateľ musí byť narodený po 1. januári 1990
podanie žiadosti do 16. novembra 2021
Dostupné informácie nájdete tu.

Élan Award
27. jún – 1. júl 2022
Medzinárodná skladateľská súťaž
požiadavka: skladatelia narodení po 1. januári 1990
podanie žiadosti do 3. novembra 2021
Podmienky súťaže nájdete tu.

Cursus Program for Composition and Computer Music
trvanie kurzu: október 2022 – september 2023
požiadavka: skladatelia narodení po 1. januári 1987
podanie žiadosti do 8. novembra 2021
Bližšie informácie o programe nájdete tu.

x