Foto: Zomrela Jela Krčméry-Vrteľová (1924 - 2021)

Zomrela Jela Krčméry-Vrteľová (1924 - 2021)

Aktuality

|

05. 11. 2021

Jela Krčméry-Vrteľová začínala ako operná sólistka v SND a až po odchode z tejto pozície začala naplno svoju obdivuhodnú prácu prekladateľky, libretistky a neskôr aj dramaturgičky.  

Ako prekladateľka z taliančiny, francúzštiny a nemčiny pretlmočila beletristické diela, ale hlavne veršované drámy a početné opery (vyše sedemdesiat titulov). Ona sama bola aj autorkou libriet k niekoľkým operám slovenských skladateľov. Vydala albumy klasických, operných, zborových a i. piesní, spolupracovala s rozhlasom, televíziou, divadelnými scénami, novinami a časopismi, ako aj so Slovenskou filharmóniou, pre ktorú preložila texty veľkých vokálno-symfonických diel koncertnej literatúry. Ako autorka sa podieľala na vzniku desiatok rozhlasových relácií, dramatizácií, operných prierezov i scenárov pre Československú televíziu.

Umelecký odkaz Jely Krčméry-Vrteľovej pre slovenskú operu, koncertné umenie a divadelné javiská zostáva tak naozaj veľkolepý a obdivuhodný.

Za svoju umeleckú prácu získala viacero ocenení – o. i. Prémiu Ceny Jána Hollého za rok 2007 za umelecký preklad, Cenu Sebastian (2014), ako aj Cenu ministerky kultúry SR (2018) za dlhoročnú tvorivú činnosť v Opere SND a výnimočný prínos v oblasti prekladov libriet svetovej opernej tvorby, prekladov piesňovej a oratoriálnej tvorby ako aj prekladov divadelných hier a beletrie.

Spomienky na slovenský kultúrny a hudobný život zachytila Jela Krčméry-Vrteľová vo svojej knihe s názvom Preletím ponad život (vyd. v roku 2002).

 

Pani Jela Krčméry-Vrteľová zomrela v Bratislave 4. novembra 2021 vo veku 97 rokov.  

x