Foto: Zomrel Ladislav Holásek (1929 – 2021)

Zomrel Ladislav Holásek (1929 – 2021)

Aktuality

|

16. 11. 2021

Profesor Ladislav Holásek bol skutočnou legendou zborového dirigovania, vokálnej zborovej interpretácie a zborového umenia na Slovensku ako takého. 

Počiatočná činnosť korepetítora zborových telies priviedla Ladislava Holáska k práci dirigenta, ktorej sa úplne odovzdal a aktívne v nej pôsobil do vysokého veku obdivuhodne dlhé obdobie. S jeho menom sa spája umelecká činnosť viacerých renomovaných zborových telies ako Slovenskí madrigalisti, Slovenský filharmonický zbor, zbor Opery SND či Spevácky zbor mesta Bratislavy, ktoré sa zásluhou Ladislava Holáska stali špičkovými reprezentantmi našej zborovej scény doma i v zahraničí.

Takmer po celý čas dirigentskej činnosti sa venoval aj práci pedagóga. Vyučoval na viacerých školách, naposledy na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde zároveň viedol Akademický dievčenský spevácky zbor.

 

Profesor Ladislav Holásek zomrel v Bratislave 14. novembra 2021 vo veku 91 rokov.

x