Foto: INK STILL WET skladateľsko-dirigentský workshop

INK STILL WET skladateľsko-dirigentský workshop

Aktuality

|

16. 12. 2021

12. ročník skladateľsko-dirigentského workshopu INK STILL WET si kladie za cieľ vytvoriť platformu pre mladých skladateľov a podporiť jedinečnú tvorivú výmenu medzi publikom, skladateľmi a hudobníkmi.

Zámerom workshopu INK STILL WET pod vedením rezidenčného skladateľa festivalu Grafenegg je poskytnúť impulzy pre tvorbu nových diel pre orchester. Okrem toho workshop ponúka možnosť nacvičiť si a uviesť vlastné dielo s profesionálnym orchestrom. Diela účastníkov budú predstavené verejnosti na záverečnom koncerte workshopu v rámci festivalu Grafenegg. Koncert INK STILL WET ako aj všetky workshopy sú pre záujemcov otvorené a bezplatné.

VEDÚCI TÍM WORKSHOPU
Workshop INK STILL WET vedie Georg Friedrich Haas, rezidenčný skladateľ Festivalu Grafenegg 2022. Workshop bude sprevádzať Tonkünstler Orchestra, jeden z orchestrov v sídle Grafenegg Festivalu. Skladateľ a dirigent Baldur Brönnimann bude viesť dirigentskú stránku workshopu.

O WORKSHOPE
Workshop prebieha v dvoch fázach:
Workshop 1: 11. – 12. marec 2022, Grafenegg alebo online
Analýza partitúry a práca na skladbách uchádzačov, workshop s vedúcimi sekcií Tonkünstler Orchestra, ako aj workshopy o vytváraní profesionálnej partitúry a spolupráci s vydavateľmi

Workshop 2: 26. august – 4. september 2022, Grafenegg
od 26. augusta | Skúšky orchestra, dirigovanie s klavírom, videoanalýza skúšok orchestra a workshopy Music Lab o kariérnom raste skladateľov
3. septembra | Generálna skúška
4. septembra | INK STILL WET Záverečný koncert

Všetky skúšky orchestra sú podrobne zdokumentované, aby mohli účastníci a vedúci workshopu prostredníctvom videoanalýzy skúšok a dirigovania účastníkov priebežne pracovať na realizácii skladieb a svojich hudobných predstavách.

Skladby všetkých zúčastnených skladateľov predstavia na záverečnom koncerte v Auditóriu Grafenegg dňa 4. septembra 2022 o 15.30 hod.

PRE KOHO?
- prihlásiť sa môže skladateľ aj študent kompozície
- skúsenosti s dirigovaním sú výhodou, nie však podmienkou
- bez vekového obmedzenia
- jazyk kurzu: angličtina

PRIHLÁŠKA
1. Vyplňte formulár žiadosti
2. Životopis v nemčine alebo angličtine (max. 2 strany) (s uvedením mena a kontaktu na súčasneho učiteľa skladby)
3. Partitúry 3 ukážkových diel pre rôzne nástrojové obsadenie, alebo súbory (vrátane zvukových nahrávok, ak sú k dispozícii)
4. Video s prihláškou (max. 3 min.) alebo motivačný list (max. 3 000 znakov) s odpoveďami na:
- Čo očakávate od účasti na workshope?
- Čo by ste si priali, keby ste sa zúčastnili?
- Prečo je pre vás dôležité zúčastniť sa skladateľsko-dirigentského workshopu INK STILL WET?
5. Skladba: orchestrálne dielo v trvaní maximálne 7 minút

Súčasťou prihlášky je vypracovaná partitúra minimálne 2 minút skladby a popis konceptu skladby (max. 3 000 znakov), prípadne aj náčrt ďalšej skladby.

Informácie k orchestrálnej inštrumentácii a pokyny k partitúre nájdete tu.
Minimálne obsadenie orchestra: 21 hudobníkov

Prihlášky budú prijímané iba elektronicky (vo formáte PDF) na https://www.muvac.com/de/campus-grafenegg.

Uzávierka prihlášok: 16. január 2022


Bližšie informácie o workshope nájdete tu alebo v tomto dokumente.

x