Foto: Zomrel skladateľ Juraj Filas (1955 – 2021)

Zomrel skladateľ Juraj Filas (1955 – 2021)

Aktuality

|

31. 12. 2021

Posledný deň v roku 31. decembra 2021 vo veku 66 rokov zomrel hudobný skladateľ a pedagóg Juraj Filas, dlhodobo pôsobiaci v Českej republike.

Juraj Filas po štúdiu na Konzervatóriu v Košiciach v odbore spev, žil od 70. rokov minulého storočia v Prahe. Na Pražskom konzervatóriu okrem štúdia spevu začal študovať kompozíciu u Jana Bartoša. V roku 1981 ukončil štúdium skladby na HAMU v Prahe u Jiřího Pauera. Od roku 1985 tu vyučoval na Katedre skladby hlavný odbor a historické kompozičné štúdie. Vychovával predovšetkým tradične orientovaných mladých skladateľov. Od roku 2013 ako pedagóg pôsobil tiež na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Bol laureátom mnohých speváckych i skladateľských súťaží.

Bol autorom viac než 120-tich opusov, ktoré zahrňovali orchestrálne skladby, kantáty a koncerty pre rôzne sólové nástroje a orchester. Spolupracoval s poprednými interpretmi ako Joseph Alessi, Otto Sauter, James Gourlay a mnohí iní. Jeho tvorba zaznela na svetových pódiách ako Beethovenfest v Bonne, Carnegie Hall a Lincoln Center v New Yorku, Pražská jar, ORF Wien, Tonhalle Zürich, v Paríži, Ženeve a i.

Správu o úmrti skladateľa Juraja Filasa priniesol portál Opera Plus.

x