Foto: Nový katalóg publikácií vokálnej tvorby!

Nový katalóg publikácií vokálnej tvorby!

Aktuality

|

10. 01. 2022

Predstavujeme Vám nový katalóg všetkých publikácií vokálnej tvorby, ktoré boli doposiaľ vydané vo vydavateľstve Hudobného centra. Katalóg vo formáte ePDF je dostupný tu.

Oddelenie edičnej činnosti Hudobného centra vzniklo v roku 1997. Jeho výstupom sú predovšetkým knižné a notové publikácie, hudobné CD a odborný časopis Hudobný život. Oddelenie vydalo doteraz takmer 200 titulov, ktoré podstatným spôsobom rozširujú oblasť odbornej hudobnej literatúry na našom knižnom trhu.

Vo vydavateľskom portfóliu Hudobného centra je od počiatku zastúpená aj vokálna tvorba, pričom edičná činnosť v tejto oblasti sa zintenzívnila od roku 2018. Jej výsledkom je pestrý katalóg obsahujúci vyše 30 notových titulov sólovej, zborovej i vokálno- inštrumentálnej literatúry.

Katalóg publikácií vokálnej tvorby je rozčlenený podľa obsadenia na kategórie: sólové hlasy; detský, ženský, mužský a miešaný zbor; sóla, zbor a orchester. Mnohé publikácie je možné zaradiť do viacerých kategórií, preto sa nachádzajú v katalógu viackrát. Samostatne sú uvedené zbierky ľudových piesní, učebnica spevu a CD s vokálnou tvorbou (nahrávky korešpondujú s notovými titulmi).

Široké spektrum vydaných publikácií tvoria piesňové zbierky (Albrecht, Bella, Fajnor, Kadavý, Kardoš, Németh-Šamorínsky, Schneider-Trnavský, Stanček), duchovná tvorba (Bella, Figuš-Bystrý, antológia Ave Maria, zborník Cantica), omšové cykly (Albrecht, Bella, Krška, Németh-Šamorínsky, Rajter, Schneider-Trnavský, Stanček, Suchoň, Zimmermann), rekviem (Bella), duchovné kantáty (Bella), antológia vianočného repertoáru (Kmeť), moteto (Gallus), operný fragment (Bella), melodrámy (pripravovaná antológia Slovenské melodrámy), zbierky ľudových piesní (Béla Bartók: Slovenské ľudové piesne I. – III., Záhorácke pjesničky), učebnica spevu – vokalízy (Gráfová – Hochel). Interpret si môže vybrať zo skladieb s textami v slovenskom, českom, nemeckom, maďarskom a latinskom jazyku. K študijným partitúram vokálno-inštrumentálnych diel je v ponuke na prenájom dirigentská partitúra, orchestrálne a sólové/zborové party.

Katalóg predstavuje aj tri edičné rady zamerané na vokálnu tvorbu: Musica sacra (9 titulov), Zborový spev (2 tituly) a Edícia detského zborového spevu (2 tituly) a prierezovo zachytáva vokálnu hudbu vydanú v rámci Súborného diela Jána Levoslava Bellu (12 titulov).

K vybraným notovým titulom Hudobné centrum realizovalo CD nahrávky (Bella, Fajnor, Zimmermann), z ktorých niektoré sú dostupné aj prostredníctvom online digitálnych platforiem.

Veríme, že si z katalógu publikácií vokálnej tvorby Hudobného centra vyberiete niečo aj Vy a že Vám spievanie, hranie alebo počúvanie prinesie potešenie, a hlavne radosť z objavovania nepoznaného.

 

 

x