Foto: Hudobná trieda – nový projekt pre deti a mládež!

Hudobná trieda – nový projekt pre deti a mládež!

Hudobná trieda

|

07. 02. 2022

HUDOBNÁ TRIEDA je nový online edukačný projekt Hudobného centra určený pre žiakov základných škôl. Tvorí ho niekoľko tematických sérií krátkych edukačných filmov, v ktorých sa deti prostredníctvom neformálnych rozhovorov s profesionálnymi umelcami dozvedia zaujímavosti zo sveta klasickej hudby.

Online projekt pozostáva z tematických sérií krátkych inštruktážnych filmov, v ktorých sa deti prostredníctvom neformálnych a vtipných rozhovorov moderátora Tobiáša Jauru s profesionálnymi hudobníkmi z popredných slovenských orchestrálnych telies dozvedia zaujímavosti zo sveta klasickej hudby. Cieľom projektu je postupne spracovať viaceré hudobné tematické okruhy prirodzenou, pútavou, vtipnou a časovo primeranou formou.

V prvej sérii projektu, ktorú Hudobné centrum spúšťa v marci 2022, deti spoznajú jednotlivé nástrojové skupiny symfonického orchestra a hudobné nástroje, ktoré do nich patria. Z rozhovorov s profesionálnymi umelcami sa dozvedia, z čoho sa nástroje vyrábajú, z akých častí sa skladajú, ako sa na ne hrá, na ktorom mieste v orchestri ich môžeme nájsť, spoznajú ich zvuk, ich úlohu v orchestri, a mnoho ďalších zaujímavostí.

Úvodné diely sú venované sláčikovým nástrojom, ktoré predstavili poprední orchestrálni hudobníci – huslista Daniel Rumler (Slovenská filharmónia), violista Martin Petrík (Slovenský komorný orchester), violončelista Michal Haring (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu), Ján Prievozník (Orchester Opery Slovenského národného divadla). Každý diel je doplnený o metodický list, ktorý slúži ako pomôckapre učiteľov pri vyučovaní. Dopĺňa informácie o hudobnom nástroji, jeho histórii, stavbe, technikách hry a uvádza príklady skladateľov, slávnych virtuózov a hudobných diel pre daný nástroj. V závere obsahuje súhrn otázok a tvorivých úloh pre mladých poslucháčov.

Projekt Hudobná trieda bude voľne dostupný na webovej stránke www.hudobna-trieda.sk a na sociálnych sieťach projektu, aktualizovaných v mesačných intervaloch. Prvý diel - husle s Danielom Rumlerom bude zverejnený vo štvrtok 31.3.2022.

YouTube

Facebook

Instagram

x