Foto: Tóny klasickej hudby zaznejú v apríli na podujatí Allegretto Žilina 2022

Tóny klasickej hudby zaznejú v apríli na podujatí Allegretto Žilina 2022

Allegretto Žilina

|

10. 04. 2022

Žilina bude v dňoch 25. – 30. apríla hostiť v poradí už 31. ročník stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia Allegretto Žilina. Podujatie sa bude konať pod záštitou primátora Petra Fiabáne. Návštevníci sa môžu tešiť na dvanásť interpretov zo šiestich krajín vrátane domácich umelcov, ktorí im vo svojom podaní predstavia vybrané diela klasickej hudby.

Počas šiestich koncertných večerov, ktoré sa uskutočnia v Dome umenia Fatra sa predstavia umelci z Dánska, Francúzska, Južnej Kórei, Chorvátska, Českej republiky a bohaté zastúpenie bude mať aj Slovensko. Podujatie organizuje Hudobné centrum – štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom Žilina a mestom Žilina.

Allegretto Žilina je medzinárodný festival klasickej hudby, ktorý sa koná každoročne v apríli v kultúrnom a priemyselnom centre severného Slovenska v Žiline. Hlavným poslaním festivalu je prezentovať umelcov z rôznych krajín vrátane Slovenska, ktorí sú laureátmi najrenomovanejších svetových súťaží, pričom mnohokrát ide o ich debutové vystúpenie nielen v Žiline, ale aj na Slovensku. Zároveň poskytuje priestor pre vzájomnú výmenu kultúrnych hodnôt a je tiež miestom konfrontácie interpretačných schopností popredných mladých umelcov nielen z Európy. Umožňuje bližšie sa oboznámiť s hudobným a interpretačným umením našich susedov, ako aj iných európskych krajín a napomáha rozvíjaniu mnohostrannej spolupráce.

Počas svojej histórie sa podujatie vyprofilovalo na jeden z najvýznamnejších slovenských hudobných festivalov klasickej hudby a Slovensko sa tak zaradilo do medzinárodného európskeho kultúrneho kontextu i do povedomia širšej verejnosti doma a v zahraničí. Okrem významného prínosu, ktorý festival predstavuje pre samotných mladých interpretov, bohatou mierou prispieva aj k propagácii klasickej hudby a kvalitného interpretačného umenia, ako aj mesta Žilina v kultúrnom prostredí. Za dramaturgiu festivalu zodpovedá festivalový výbor, ktorého členmi sú zástupcovia organizátorov a popredných slovenských umelcov.

Počas 30. ročníkov v Žiline na podujatí vystúpilo 22 symfonických a komorných orchestrov, 9 zborov (komorné vokálne súbory, súbory starej hudby) a 38 malých komorných telies. Príležitosť predstaviť svoje umenie získalo aj 397 sólistov. V programoch sa taktiež predstavilo vyše 70 ďalších účinkujúcich, ktorí zabezpečovali podporné činnosti pre vystupujúcich umelcov. Súčasťou podujatia je aj udelenie ocenení pre účinkujúcich. V rámci histórie festivalu bola Cena publika udelená 15 umelcom, Cenu festivalu získalo 32 umelcov. Organizátori taktiež udelili aj ďalšie významné ocenenia dovedna 32 umelcom.

PROGRAM

PONDELOK 25. 4. 19:00 

OTVÁRACÍ KONCERT

Štátny komorný orchester Žilina

František Macek dirigent / Česká republika - držiteľ Ceny festivalu Allegretto Žilina 2021

Anna Štrbová hoboj / Slovenská republika

 

UTOROK 26. 4. 16:00

KONCERT VÍŤAZOV SÚŤAŽÍ SLOVENSKÝCH KONZERVATÓRIÍ ZA ROK 2022

 

Utorok 26. 4. 19:00

Jonathan Swensen violončelo / Dánsko

Filip Štrauch klavír / Slovenská republika

 

STREDA 27. 4. 19:00

Belfiato Quintet / Česká republika

Jakub Sládek klavír / Česká republika

 

ŠTVRTOK 28. 4. 19:00

Lucienne Renaudin Vary trúbka / Francúzsko

Félicien Brut akordeón / Francúzsko

 

PIATOK 29. 4. 19:00

Tanja Ruždjak soprán / Chorvátsko

Kyung Jae Moon barytón / Južná Kórea

Branko Ladič klavír / Slovenská republika

 

SOBOTA 30. 4. 19:00

ZÁVEREČNÝ KONCERT

Solamente Naturali

Peter Spišský umelecký vedúci / Slovenská republika

Michaela Koudelková zobcové flauty / Česká republika

 

*Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

Vstupenky na jednotlivé koncerty sú dostupné cez portál www.navstevnik.sk a v pokladnici ŠKO.

x