Foto: Medzinárodná husľová súťaž na VŠMU v Bratislave

Medzinárodná husľová súťaž na VŠMU v Bratislave

Aktuality

|

27. 04. 2022

V termíne od 8. do 14. septembra 2022 sa uskutoční Medzinárodná husľová súťaž na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, ktorej organizátorom je Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Záštitu nad súťažou prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Hlavným cieľom medzinárodnej husľovej súťaže je vyhľadávanie a podpora mladých talentovaných hudobníkov z celého sveta.

Súťaž sa bude konať v dvoch kategóriách. I. kategória do 21 rokov (dátum narodenia po 15. septembri 2000) je dvojkolová a II. kategória do 30 rokov (dátum narodenia po 15. septembri 1991) je trojkolová. Súťaži predchádza výberové predkolo hodnotené na základe zaslaných nahrávok.

Spodná veková hranica pre obe kategórie nie je určená. 
Súťažiaci narodení po 15. septembri 2000 môžu súťažiť aj v oboch kategóriách, avšak žiadna zo skladieb súťažného repertoáru jednej kategórie nemôže byť súčasne použitá v kategórii druhej.
Súťažiaceho mladšieho ako 18 rokov prihlasuje do súťaže jeho zákonný zástupca.

Medzinárodná porota
predseda poroty: František Novotný (Česká republika)
členovia poroty: Bartosz Bryla (Poľsko), Shizuka Ishikawa (Japonsko), Eszter Perényi (Maďarsko), Jurgis Dvarionas (Litva), Peter Michalica (Slovensko), Dalibor Karvay (Slovensko)


Online prihlasovací formulár

Termín uzávierky prihlášok: 15. mája 2022

Účastnícky poplatok:
80 eur pre kategóriu do 21 rokov
100 eur pre kategóriu do 30 rokov
Účastnícky poplatok je nevratný.

Podrobné informácie o súťaži nájdete v brožúre o súťaži.

x