Foto: Členovia Slovenského mládežníckeho orchestra v projektoch MusXchange

Členovia Slovenského mládežníckeho orchestra v projektoch MusXchange

Slovenský mládežnícky orchester

|

29. 04. 2022

Hudobné centrum sa ako organizátor Slovenského mládežníckeho orchestra stalo v roku 2017 členom Európskej federácie národných mládežníckych orchestrov (EFNYO), prostredníctvom ktorej získalo príležitosť zapojiť sa do projektu mobility mladých orchestrálnych hudobníkov MusXchange založeného na pôde EFNYO v roku 2009. V rámci neho absolvuje v priebehu apríla a mája 2022 päť členov Slovenského mládežníckeho orchestra rôzne koncertné projekty partnerských telies Wiener Jeunesse Orchester vo Viedni a Polish Sinfonia Iuventus Orchestra vo Varšave.

V termíne 23. 4. – 30. 4. 2022 sa na orchestrálnom sústredení Wiener Jeunesse Orchester vo Viedni zúčastňuje člen Slovenského mládežníckeho orchestra, poslucháč Akadémie umení v Banskej Bystrici, violista Peter Čižmár. Wiener Jeunesse Orchester ponúka získavanie orchestrálnych skúseností mladým hudobníkom od roku 1987 a dnes patrí medzi popredné európske mládežnícke orchestre. Pod taktovkou Herberta Böcka v aktuálnom projekte naštuduje program pozostávajúci z diel Wojciecha Chałupku (The Ancient Night, premiéra), Franza Schuberta (Predohra k Čarovnej harfe D 644 „Rosamunde“ a Symfónia č. 7 „Nedokončená“ D 759) a Igora Stravinského (Divertimento „Le baiser de la fée“. V úlohe sólistov sa predstaví Duo Aliada v zložení Michał Knot (saxofón) a Bogdan Laketic (akordeón). Záverečný koncert sústredenia sa uskutoční 30. 4. 2022 v Zlatej sále viedenského Musikvereinu.

K Polish Sinfonia Iuventus Orchestra sa 18. 5. – 21. 5. 2022 vo Varšave pripojí huslistka Slovenského mládežníckeho orchestra a poslucháčka Vysokej školy múzických umení v Bratislave Jana Macíková. Na programe budú predohry k operám Don Giovanni KV 527 a Così fan tutte KV 588 Wolfganga Amadea Mozarta, Koncert pre husle a orchester č. 2 d mol op. 22 Henryka Wieniawského, Melody a mol ukrajinského skladateľa Myroslava Skoryka a Symfónia č. 83 g mol „La poule“ (Sliepka) Josepha Haydna. Sólistkou Wieniawského koncertu bude Agata Szymczewska a program naštuduje dirigent Paweł Kos-Nowicki. Koncert sa uskutoční 21. 5. 2022 v Koncertnom štúdiu Witolda Lutosławského v Poľskom rozhlase.

Na nasledujúci projekt do Varšavy 24. 5. – 28. 5. 2022 pocestuje dvojica členov Slovenského mládežníckeho orchestra – aktuálny poslucháč Akademie muzycznej Krzysztofa Pendereckého v Krakove, huslista Štefan Galík a študent Konzervatória v Bratislave, kontrabasista Vladimir Karabeinik. Na koncerte, ktorý sa bude konať 28. 5. 2022 v Koncertnom štúdiu Witolda Lutosławského v Poľskom rozhlase zaznie pod vedením dirigentky Anny Sułkowskej-Migoń program z diel Zygmunta Noskowského (Morskie Oko, koncertná predohra pre orchester op. 19), Mieczysława Karłowicza (Koncert pre husle op. 8), Myroslava Skoryka (Melody a mol) a Bedřich Smetana (výber z cyklu Má vlast). Ako sólistka sa na koncerte predstaví Małgorzata Wasiucionek.

Na treťom z projektov Polish Sinfonia Iuventus Orchestra sa 14. – 18. 5. 2022 zúčastní čerstvá absolventka Konzervatória v Bratislave, huslistka Sára Magdová. V tomto projekte orchester naštuduje Predohru pre symfonický orchester poľskej skladateľky Grażyny Bacewicz, v svetovej premiére uvedie Concerto Malinconico pre tenorový saxofón a orchester Piotra Mossa, opäť zaznie Melody a mol Myroslava Skoryka a záver koncertu bude patriť Symfónii č. 41 C dur KV 551 „Jupiterskej“ Wolfganga Amadea Mozarta. Dirigovať bude Mirosław Jacek Błaszczyk a sólový part v saxofónovom koncerte predvedie Piotr Baron. Koncert sa uskutoční 18. 6. 2022 opäť v Koncertnom štúdiu Witolda Lutosławského v Poľskom rozhlase.

Program MusXchange umožňuje budúcim profesionálnym hudobníkom získavať orchestrálnu prax aj v zahraničí prostredníctvom medziorchestrálnych výmen s partnerskými európskymi orchestrami, študovať nový repertoár, oboznamovať sa s rôznymi štýlmi interpretácie a orchestrálnymi tradíciami. Zároveň im dáva príležitosť stretnúť sa s poprednými dirigentmi, pedagógmi a mladými umelcami v zahraničí a spoznať iné kultúrne prostredie. Skúsenosti z účasti na projektoch orchestrov v značnej miere prispievajú ku konkurencieschopnosti hudobníkov, diverzifikácii sociálnych, jazykových a interkultúrnych zručností a k rozvíjaniu interpretačnej praxe dôležitej pre ich budúcu profesionálnu kariéru. Projekt MusXchange je spolufinancovaný Európskou komisiou a Európskym parlamentom v rámci programu EÚ Kreatívna Európa.

x