Foto: SCHOLA 2022

SCHOLA 2022

Aktuality

|

17. 05. 2022

Občianske združenie Centrum starej hudby pripravilo v druhej polovici mája v Bratislave sériu majstrovských kurzov, prednášok a koncertov venovaných starej hudbe. Dvojtýždňový edukačný projekt SCHOLA 2022 je určený pre žiakov základných umeleckých škôl, konzervatórií, hudobných akadémií, ale tiež pre širšiu verejnosť a zameriava sa na štýlovú interpretáciu hudobného repertoáru od stredoveku po klasicizmus.

Kurzy, prednášky
Projekt SCHOLA sa aspoň čiastočne snaží zmierniť deficit v oblasti starej hudby a tzv. historicky informovanej interpretácie, ktorý v slovenskom školstve stále pretrváva.

Starú hudbu chápem ako istý druh enviromentalizmu. Hudba sa zbavuje nánosov tradícií, ktoré sú vzdialené dobe vzniku diela. Tento prístup núti interpreta myslieť, má zrazu povinnosť byť tvorcom,“ hovorí o tomto interpretačnom prístupe umelecký vedúci súboru Musica aeterna, huslista Peter Zajíček.

Od 16. do 18. mája prebiehajú na Konzervatóriu v Bratislave individuálne tvorivé dielne starej hudby pre žiakov ZUŠ, na ktorých budú môcť, vďaka skúseným lektorom na svoju hru, aplikovať informácie o interpretácii (tempe, zdobení, frázovaní či artikulácii) hudby konkrétnej epochy. Okrem Petra Zajíčka, lektormi sú ďalší umelci, venujúci sa starej hudbe doma i v zahraničí, interpretačne i pedagogicky: speváčka Jana Pastorková, klarinetista Róbert Šebesta (dychové nástroje, Lotz trio), čembalista Peter Guľas (basso continuo, Musica aeterna) a v Dánsku pôsobiaci huslista, koncertný majster súboru Concerto Copenhagen Peter Spišský, ktorý povedie študentský komorný ansámbel. Tvorivé dielne sú bezplatné a končia záverečným koncertom 19. mája.

Pre budúcich profesionálnych hudobníkov, študentov konzervatórií a hudobných akadémií, sú určené interpretačné kurzy orchestrálnej barokovej hudby, ktoré sa uskutočnia na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU od 27. do 29. mája. Tento rok budú zamerané na interpretáciu diel francúzskeho baroka a povedie ich Peter Zajíček, ktorý 26. mája v Dome Albrechtovcov bude prednášať o interpretácii francúzskej husľovej literatúry z 1. polovice 18. storočia.

O svoje znalosti sa so slovenskými študentmi podelia aj zahraniční hostia: v piatok a v sobotu 20. a 21. mája bude na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave viesť majstrovské kurzy jeden z priekopníkov starej hudby, legendárny flautista Barthold Kuijken. Guillermo Pérez zo súboru Tasto Solo, bude mať prednášku o stredovekej hudbe (22. 5., HTF VŠMU). Podujatie uzavrie 30. mája na HTF VŠMU majstrovským kurzom svetoznámy holandský klavirista Ronald Brautigam. Kurzy je možné absolvovať aj na moderných nástrojoch, v prípade majstrovského kurzu Ronalda Brautigama bude k dispozícii moderný i kladivkový klavír (fortepiano).

Koncerty

Súčasťou vzdelávacích aktivít projektu SCHOLA sú aj tri koncerty hosťujúcich umelcov. Ako prvý sa, 19. mája o 19.00 h v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, predstavia flautista Barthold Kuijken a čembalista Ewald Demeyere. Program koncertu, na ktorom ako hosť spoluúčinkuje flautistka Radka Kubínová, bude venovaný francúzskej a nemeckej barokovej hudbe pre flautu. Organizátorom koncertu je Hudobné centrum v spolupráci s Centrom starej hudby a Cirkevným konzervatóriom v Bratislave.

Na Slovensku prakticky neuvádzaný repertoár stredovekej hudby, predstaví 21. mája o 19.00 h na koncerte v Klariskách súbor Tasto Solo (Anne-Kathryn Olsen, spev a Guillermo Pérez, organetto). V programe nazvanom La Flor en Paradis zaznejú omšové časti, estampidy, motetá a sekvencie, teda duchovná i svetská hudba zo Španielska a Francúzska z obdobia medzi rokmi 1250 – 1350.

Záver SCHOLY bude patriť recitálu z Beethovenových sonát v podaní Ronalda Brautigama 29. mája  19,00) v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Charizmatický umelec patrí k rešpektovaným špecialistom na Beethovenovu tvorbu, i na tvorbu viedenského klasicizmu. Nahral kritikou vysoko cenené komplety koncertov a sonát Beethovena, Haydna a Mozarta. Okrem historických klavírov sa venuje tiež hre na modernom klavíri. V Bratislave bude hrať na kópii nástroja Antona Waltera z 90. rokov 18. storočia, ktorú postavil Paul McNulty pre Petra Guľasa.

Vstupenky na koncerty sú dostupné v sieti Ticketportal, i hodinu pred začatím koncertu na mieste jeho konania, pokiaľ nebude vypredané.

Projekt SCHOLA 2022 podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia SPP, Nadácia mesta Bratislavy, Bratislava – Staré Mesto a španielska grantová schéma Acción Cultural Española (AC/E)/Internacionalización de la Cultura Española (PICE).

Kontakt a prihlášky:
Interpretačné kurzy orchestrálnej barokovej hudby
zajop54@gmail.com
earlymusic.sk@gmail.com

www.earlymusic.sk

 

x