Foto: Kantáty v Múzeu holokaustu

Kantáty v Múzeu holokaustu

Pro musica nostra Tyrnaviensi

|

18. 05. 2022

V stredu 8.6.2022 o 18.00 hod. rozozvučnia priestory známeho Múzea holokaustu v Seredi dve kantáty z pera autorov J. S. Bacha (Ich habe genug) a A. Lustiga (Tanec šialených). Príklady dvoch odlišných prístupov k jednej téme. Reflexia ťažkých životných údelov a smrti, ktorej sa fatálne obávame a zároveň klaniame vo forme unikátnych umeleckých výtvorov. Diktát smrti a zániku alebo posvätná bázeň a večná blaženosť? Odpovede na otázky súvisiace s témou bôľu, skepsy, utrpenia a ničoty sa pokúsi poodhaliť komorný súbor Barocco sempre giovane zložený zo špičkových českých profesionálnych hudobníkov so sólistami Vilémom Veverkom (hoboj) a Gustávom Beláčkom (bas). Hovoreného slova sa zhostia recitátori Milan Kňažko, Vilma Cibulková a Vilém Udatný.

Vstupenky si môžete zakúpiť v sieti Ticketportal alebo hodinu pred koncertom v meste jeho konania.

PROGRAM

Johann Sebastian Bach (1685-1750)                                                      

Kantáta Ich habe genug BWV 82                                                                            

Aria: Ich habe genug                                                                                                         

Recitative: Ich habe genug                                                                              

Aria: Schlummert ein, ihr matten Augen                                                                        

Recitative: Mein Gott! wenn kömmt das schöne: Nun!                                                      

Aria: Ich freue mich auf meinen Tod     

Arnošt Lustig (1926-2011)

Kantáta Tanec šialených

***

Gustav Beláček študoval na VŠMU v Bratislave, v Siene a v Štutgarte na tamojšej Bachovskej akadémii. Je držiteľom cien na medzinárodných speváckych súťažiach Rocca delle Macie v Taliansku, na súťaži Antonína Dvořáka v Karlových Varoch (absolútny víťaz 1993), súťaži M. Schneidera-Trnavského a na súťaži Hansa Gabora Belvedere. Pôsobí na českých a slovenských scénach, hosťuje v najvýznamnejších operných domoch, predovšetkým v Bayerische Staatsoper v Mníchove a v Deutsche Oper Berlin. Vystúpil na BBC Proms či na festivale vo veronskej Arene.

Vilém Veverka študoval hru na hoboj na Pražskom konzervatóriu a HAMU v Prahe u L. Séquardtovej. Nasledovalo štúdium u D. Wollenwebera na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíne, na ktoré nadviazal dvojročným účinkovaním v Berlínskej filharmónii v rámci Karajanovej nadácie. Je laureátom medzinárodnej hobojovej súťaže v Tokiu 2003. V súčasnosti vyvíja bohatú koncertnú činnosť ako sólista, v duu s harfistkou Kateřinou Englichovou, v Ensemble Berlin-Prag či v PhilHarmonia Octet Prague. Významne propaguje súčasnú českú i svetovú hudbu.

Milan Kňažkovyštudoval herectvo na VŠMU v Bratislave. V rokoch 1968 – 1970 bol na štipendiu na Medzinárodnej divadelnej akadémii vo francúzskom meste Nancy. Po svojom návrate v roku 1970 sa stal členom činoherního súboru bratislavského Divadla Na korze, ktoré prešlo roku 1971 pod Novú scénu. Odtiaľ zamieril roku 1985 do Slovenského národéího divadla, v ktorom bol v stálom angažmán až do roku 1990. Rad divákov pozná Milana Kňažka i z filmového plátna. Jeho neobyčajne charakteristické herectvo bolo možné poznať napríklad vo filmoch Zajtra bude neskoro, Deň, ktorý neumrie, Život na úteku, Nevesta s najkrásnejšími očami, Rusalka, Zánik samoty Berhof, Papilio, Dobří holubi se vracejí, Deväť kruhov pekla, Svedok umierajúceho času či Posledný motýľ. Po roku 1989 hereckú dráhu na čas prerušil a venoval sa vysokej politike. K herectvu sa začal pomaly vracať už roku 1997. Okrem filmových pláten (Božia dúha, Jan Hus, Zádušná obeť, Rašín…) sa vrátil i na divadelné javisko – často vystupuje v Štúdiu L+S. Prijal i spoluprácu na divadelných projektoch v Českej republike – s Vilmou Cibulkovou naskúšali v Divadle Unglet hru Picasso a v Divadle Na Jezerce realizoval titulnú rolu v inscenácii Shylock, ktorú roku 2017 ocenila i odborná kritika Cenou Thálie za najlepší mužský herecký výkon. V súčasnosti ho diváci môžu v tomto divadle vidieť spoločne s Jiřinou Bohdalovou v inscenácii americkej hry Gin Game, ale aj v Divadle Bolka Polívku v Brne.

Vilma Cibulková už počas štúdia na DAMU hosťovala v Národnom divadle v Prahe. Po absolutóriu hosťovala v Divadle na Zábradlí, v rokoch 1985-1991 bola členkou činohry Národného divadla a v rokoch 2004-2006 členkou Divadla na Vinohradoch. V súčasnosti pôsobí v Divadle pod Palmovkou. Je držiteľkou Českého leva a dvoch Cien Thálie (2006, 2014).

Vilém Udatný vyštudoval hudobne dramatické oddelenie Pražského konzervatória. V rokoch 1990-1996 pôsobil v Stredočeskom divadle Kladno-Mladá Boleslav. V tom čase hosťoval tiež v Národnom divadle a v divadle ABC. V rokoch 1996-2004 bol členom činohry Národného divadla v Prahe. V súčasnosti hosťuje v Národnom divadle, Divadle na Jezerke či v Divadle Ungelt.

Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé) je komorný súbor zložený zo špičkových mladých českých profesionálnych hudobníkov. Bol založený v roku 2004. Pôvodne sa špecializoval na interpretáciu skladieb vrcholného baroka (odtiaľ názov súboru), dnes však jeho repertoár obsahuje skladby všetkých štýlových období vrátane hudby 21. storočia. V premiére predviedol i rad skladieb súčasných autorov. Súbor je pozývaný na významné domáce i zahraničné hudobné festivaly, jeho koncerty vysielali televízne i rozhlasové stanice, nahráva na CD a realizuje vlastné abonentné cykly koncertov. Barocco sempre giovane spolupracuje s poprednými českými i zahraničnými umelcami. Zvláštnu pozornosť venuje spolupráci s mladými umelcami, laureátmi významných medzinárodných súťaží, predovšetkým s víťazmi súťaží Pražskej jari, súťaže Fritza Kreislera vo Viedni, kráľovnej Alžbety v Bruseli a Čajkovského súťaže v Moskve.

Eva Lustigová vyrástla na troch kontinentoch, dlhodobo pracovala pre Svetovú zdravotnícku organizáciu v Ženeve v manažmente projektov k prevencii AIDS, zdraviu mládeže a žien, takisto v politike ľudských zdrojov, školeniu,rovnosti pracovných príležitostí a podmienok pre mentálne i telesnepostihnutých. Od roku 2003 sa tiež venuje oblasti kultúry a umenia akorežisérka, scénaristka, producentka, kurátorka a propagátorka, ale tiežako spisovateľka. Roku 2020 spoluzaložila Nadačný fond ArnoštaLustiga, kde predsedá v správnej rade a vedie ho ako výkonná riaditeľka.Víziou tejto umelecko-vzdelávacej inštitúcie je kultivácia humanismua spravodlivosti na celom svete šírením umeleckého odkazua humanistických hodnôt Arnošta Lustiga, jedného z najvýraznejšíchčeských spisovateľov.

 


 

 

x