Foto: Slovenský mládežnícky orchester v Košiciach

Slovenský mládežnícky orchester v Košiciach

Slovenský mládežnícky orchester

|

27. 06. 2022

V Košiciach sa 1. až 8. júla 2022 uskutoční letné sústredenie Slovenského mládežníckeho orchestra. Na pôde spoluorganizátorov, Konzervatória Timonova 2 v Košiciach a Štátnej filharmónie Košice, mladí hudobníci naštudujú symfonický repertoár a následne ho uvedú na dvojici koncertov v Prešove (PKO Čierny orol, 7. júla, 19.00 h) a v Košiciach (Dom umenia, 8. júla, 19.00 h).

V premiére bude uvedená skladba súčasného slovenského skladateľa Vladislava Šarišského Spring Jar, ktorú v roku 2020 skomponoval pre Slovenský mládežnícky orchester na objednávku Hudobného centra. V Koncertantnej symfónii pre hoboj, klarinet, fagot, lesný roh a orchester Es dur KV 297b Wolfganga Amadea Mozarta, členovia Slovenského mládežníckeho orchestra, ktorí v súčasnosti pôsobia v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu – Alžbeta Struňáková (hoboj), Matej Veselka (klarinet), Danylo Honcharov (fagot) a Šimon Pajtinka (lesný roh). Na záver koncertného programu zaznie Symfónia č. 7 A dur op. 92 Ludwiga van Beethovena.

Na sústredení, ktorého prvá časť sa uskutoční na pôde Štátnej filharmónie Košice a Konzervatória na Timonovej ul., sa stretne 55 mladých hudobníkov – študentov slovenských konzervatórií a vysokých hudobných škôl. V rámci projektov Slovenského mládežníckeho orchestra, ktorý patrí ku kľúčovým hudobnovzdelávacím aktivitám Hudobného centra, je mimoriadny dôraz kladený na dôsledný proces hudobného naštudovania. V priebehu sústredenia hudobníci absolvujú delené skúšky pod vedením pedagógov – skúsených orchestrálnych hráčov, tentoraz prevažne zo Štátnej filharmónie Košice. Huslistom a skúškam skupín sláčikových nástrojov sa budú venovať Maroš Potokár (Štátna filharmónia Košice) a Mátyás Mézes (Štátna filharmónia Košice), violistom Martin Jeriga (Štátna filharmónia Košice), violončelistom Zuzana Ďurčeková (Štátna filharmónia Košice), kontrabasistom Juraj Valenčík (Štátna filharmónia Košice), tympanistovi Máté Ács (Štátna filharmónia Košice), hráči na dychových nástrojoch budú pracovať pod vedením Ronalda Šebestu (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu) a Carlie Brooke Bigelow (lesný roh, Slovenská filharmónia). Koncerty bude dirigovať slovenský dirigent Maroš Potokár, ktorý aktuálne pôsobí v Janáčkovej filharmónii Ostrava a zároveň je koncertným majstrom Štátnej filharmónie Košice.

x