Foto: Štvrtý diel videoprojektu Hudobná trieda: KONTRABAS

Štvrtý diel videoprojektu Hudobná trieda: KONTRABAS

Hudobná trieda

|

27. 06. 2022

Štvrtý diel edukačného videoprojektu Hudobná trieda predstavuje divákom najväčší sláčikový nástroj – kontrabas, ktorý priblížil Ján Prievozník pôsobiaci v orchestri Opery Slovenského národného divadla.

Ján Prievozník pôsobil v orchestroch Štátnej opery v Banskej Bystrici, v orchestri SND a ako zástupca kontrabasovej skupiny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave.

Už počas štúdií sa venoval interpretácii starej hudby. Je aktívnym a vyhľadávaným komorným hráčom. Ako sólista účinkoval so Štátnym orchestrom Žilina a so súborom starej hudby Musica Aeterna. Koncertne predviedol diela pre sólo kontrabas tzv. viedenského ladenia od Antona Hoffmeistra, Karla Kohauta, Johanna Matthiasa Spergera, Franza Keypera a i.

Spolu so svojim pedagógom a priateľom Jánom Krigovským založil Slovenský kontrabasový klub – Slovak Double Bass Club, ktorý na Slovensku pravidelne organizuje viacero medzinárodných hudobných podujatí. Ján Prievozník je spoluzakladateľom a členom kontrabasového kvarteta BassBand.

Projekt Hudobná trieda je voľne dostupný na webovej stránke a na sociálnych sieťach projektu:

Facebook

YouTube

Instagram

Novú sériu Hudobnej triedy – DREVENÉ DYCHOVÉ NÁSTROJE nájdete na webovej stránke alebo vyššie uvedených sociálnych sieťach projektu od septembra 2022.

 

x