Foto: Kurzy zamerané na štúdium orchestrálnych partov

Kurzy zamerané na štúdium orchestrálnych partov

Slovenský mládežnícky orchester

|

19. 07. 2022

Po roku sa 21. až 25. 7. opäť uskutočnia kurzy Slovenského mládežníckeho orchestra zamerané na štúdium orchestrálnych partov a prípravu na konkurzy, tentoraz na pôde ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi.

Predmetom štúdia v rámci individuálnych i skupinových hodín budú predovšetkým vybrané konkurzné orchestrálne party a sólové koncerty. Súčasťou programu kurzov však budú aj besedy a diskusie s pedagógmi o možnostiach štúdia v zahraničí a o umeleckej i mentálnej príprave na konkurzy, ako aj ansámblová hra side-by-side s pedagógmi.

Umeleckým vedúcim kurzov je slovenský violončelista Rastislav Huba, ktorý bude od sezóny 2022/23 sóloviolončelistom medzinárodne renomovaného Komorného orchestra Pforzheim. Ďalšími pedagógmi sú skúsení hudobníci z popredných európskych orchestrov.

Pedagógovia kurzov:
Rastislav Huba, umelecký vedúci kurzov, violončelo (Staatstheater Meiningen / Südwestedeutsches Kammerorchester Pforzheim)
Aischa Gündisch, husle (Frankfurter Opern- und Museumsorchester)
Luca Bognár, husle (Stuttgarter Kammerorchester)
Veronika Lenártová, viola (Rotterdams Philharmonisch Orkest)
Josef Gilgenreiner, kontrabas (Musikkollegium Winterthur)

x