Foto: Medzinárodná jazzová dielňa Doda Šošoku

Medzinárodná jazzová dielňa Doda Šošoku

Aktuality

|

27. 07. 2022

V dňoch 23. – 26. augusta sa v Piešťanoch uskutoční Medzinárodná jazzová dielňa Doda Šošoku, ktorej cieľom je nielen pripomenúť si slávneho jazzového hudobníka a propagátora, ale aj nadviazať na tradíciu jazzu v Piešťanoch, odovzdávať ju mladším hudobníkom a pomáhať budovať novú generáciu interpretov a tvorcov. 

Hudobná dielňa tohto typu u nás citeľne chýba. Slovensko je jedinou krajinou v strednej Európe, ktorá nemá jazzovú školu, strednú ani vysokú, ktorá by poskytovala kvalitné akreditované vzdelávanie v tomto žánri,“ vysvetľuje organizátor, promotér a jazzový hudobník Nikolaj Nikitin. „Snahou projektu je navodiť atmosféru komorného študentského mesta plného hudobných happeningov a koncertov s jam sessions. Hlavnou aktivitou je samozrejme vzdelávanie v rámci individuálnych aj skupinových predmetov.

Podujatie privíta popredných domácich i zahraničných lektorov pôsobiacich na univerzitách v Prahe, Brne či Budapešti. Balík hudobných predmetov s prepracovanou metodikou má za úlohu pomôcť nádejným študentom dostať sa na prestížne školy do zahraničia, či rozšíriť ich doterajšie hudobné vedomosti a zručnosti.

------------------------------------------------------------

Medzinárodná jazzová dielňa Doda Šošoku 2022
Termín: 23. – 26. augusta 2022
Miesto konania: ZUŠ Piešťany, Teplická 50

Lektori:
Anita Soul – spev
Kornél Fekete Kovács (HU) – trúbka, kompozícia a využitie efektov pre dychové nástroje
Miroslav Hloucal (CZ) – trúbka a krídlovka
Josef Fečo (CZ) – basová gitara a kontrabas
Sisa Michalidesová – tvorba filmovej a scénickej hudby
Michal Bugala – gitara
Peter Preložník – hudobné softvéry a nahrávanie, korepetícia
Eugen Vizváry – klávesové nástroje, syntetizátory, produkcia, korepetícia
Marián Ševčík – bicie nástroje
Martin Valihora – bicie nástroje
Ľuboš Šrámek – klavír
Milo Suchomel – saxofón
Nikolaj Nikitin – saxofón, príprava hudobných albumov

Prednášky:
Produkcia elektronickej hudby a hudobný manažment
Rap – frázovanie a hľadanie rytmických paternov

Program:
23. 8. privítanie, uvítací ceremoniál a koncert lektorov, zápis a výber predmetov pre poslucháčov, rozdelenie do tried (Dom umenia, Galéria)
24. 8. – 26. 8. individuálne predmety a teoretické predmety
24. 8. – 25. 8. koncerty lektorov a jam sessions
25. 8. – 27. 8. hra v súbore a vystúpenia poslucháčov
25. 8. – 26. 8. samostatné prednášky hviezd súčasnej populárnej hudby a zástupcov Hudobného centra
24. 8. – 26. 8. koncerty a jam sessions v La Musica Piešťany

Elektronická prihláška:
 hlavaxxii.com/prihlaska 

Uzávierka prihlášok: 19. augusta

Viac informácií: https://www.hlavaxxii.com/mjdds2022/ 

x