Foto: Jeseň 2022 - Festival Pro musica nostra v Nitrianskom kraji a na Gemeri

Jeseň 2022 - Festival Pro musica nostra v Nitrianskom kraji a na Gemeri

Aktuality

|

22. 08. 2022

OBĽÚBENÝ FESTIVAL KLASICKEJ HUDBY OPÄŤ SPESTRÍ HUDOBNÚ JESEŇ NA GEMERI A V NITRIANSKOM KRAJI

Festival Pro musica nostra je medzinárodný hudobný festival, ktorý sa každoročne koná v rôznych mestách na Slovensku. Fanúšikovia klasickej hudby si na koncertoch môžu vychutnať hudobné výkony desiatok popredných slovenských i zahraničných umelcov. Cieľom festivalu, ktorý sa koná vo vybraných historických pamiatkach jednotlivých regiónov, je prezentácia klasickej hudby na špičkovej interpretačnej úrovni a sprostredkovanie jedinečného vizuálneho zážitku z priestorov historických pamiatok.

1. októbra v Evanjelickom kostole a. v. v Štítniku9. októbraRímsko-katolíckom kostole Povýšenia sv. kríža v Nových Zámkoch sa predstaví slovenský medzinárodne uznávaný súbor pre starú hudbu Musica aeterna pod vedením Petra Zajíčka. Môžete sa započúvať do vokálno-inštrumentálnej  svetskej i sakrálnej hudby 17. storočia v dielach skladateľa, hudobného teoretika, pedagóga a spisovateľa Daniela Georga Speera a výnimočného prešporského barokového skladateľa Samuela Capricorna.

Katedrále Nanebovzatia Panny Márie (nedeľa, 2. októbra) v Rožňave a v Synagóge v Leviciach (pondelok, 3. októbra) predstavia sopranistka Gabriela Beňačková a gitarista Lubomír Brabec prierez piesňovej tvorby od monódií z čias raného baroka až po piesne a árie A. Lloyd Webera či A. Dvořáka. Gitarista, ktorý bol vždy obľúbeným partnerom speváka, nielenže sprevádzal vokálne diela harmonickým podkladom, ale často sa sám prezentoval virtuóznymi číslami v dielach Fernanda Sora, Joaquína Turinu a v prípade skvelého Lubomíra Brabca aj vlastnými kreáciami.

Veľmi zaujímavý program predstavia v nedeľu 2. októbra v Poľovníckom kaštieli v Palárikove a v pondelok 3. októbra v Evanjelickom kostole a. v. v Ochtinej dvaja renomovaní umelci z Rakúska, Wolfgang GoldsJulia Reth.  V ich podaní si budete môcť vypočuť známe diela skladateľov (G. Bizet, J. S. Bach, A. Vivaldi a i.) v úpravách pre harfu a priečnu flautu ale aj exotickú Panovu flautu. Spojenie týchto dvoch najstarších hudobných nástrojov, ktorých pôvod siaha až do samotných počiatkov našej civilizácie, je priam unikátne a vytvára magický súzvuk a neopakovateľnú atmosféru spojenia dávnej minulosti so súčasnosťou.

V utorok, 4. októbra zaznejú v koncertnej sále Nitrianskej galérie diela z piesňových cyklov Antonína Dvořáka. V podaní sopranistky Márie Tajtákovej, altistky Evy Garajovej a s klavírnym sprievodom Mariana Lapšanského  sa môžete ponoriť do autorovej originálnej hudobnej fantázie. Piesňové cykly, v ktorých osobitou hudobnou rečou – výberom melódií, rytmickou jadrnosťou, nevšednou imitačnou prácou, či umením kontrastu za použitia charakteristických znakov moravského, slovenského ale i rómskeho folklóru a vzájomného prelínania oboch spevných hlasov organicky spojených s partom klavíra vyvažuje ich jednoduchosť a prostotu osobitosťou kompozičného majstrovstva. 

Evanjelický kostol a. v. v Kraskove sa v utorok 4. októbra naplní duchovnou hudbou v interpretácii umelcov z Poľska – sopranistiek Katarzyny Wiwer,  Adrianny Bujak-Cyran a čembalistu Andrzeja Zawisza. Na jednej strane je v programe koncertu Monteverdiho hudba interpretovaná výnimočne technicky zdatnými svetskými hudobníkmi a predurčená na predvádzanie v súkromných kaplnkách patriacich vplyvným osobnostiam, na strane druhej tu nájdeme prekrásne piesne z Kancionálu benediktínok, ktoré spievali mníšky vo svojom kostole a kláštore v opátstve Staniątki neďaleko poľského Krakova. Rovnaký program zaznie aj vo štvrtok 6. októbra v Kostole sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom. 

Pressburg Saxophone Quartet je unikátne saxofónové kvarteto, ktoré sa špecializuje najmä na autentickú interpretáciu klasickej hudby a hudobného žánru ragtime v aranžmánoch pre štyri saxofóny. V stredu 5. októbra v Starej Prachárni v Komárne a vo štvrtok 6. októbra v Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom Podhradí zažijete okrem klasickej hudby aj predstavenie ako z roku 1916. Premietať sa bude nemá groteska so živým hudobným sprievodom saxofónového kvarteta. Pressburg Saxophone Quartet predstaví v prvej polovici koncertu klasickú hudbu od obdobia klasicizmu až po súčasnosť. Nič podobné inde nezažijete, bude to výnimočný hudobný aj vizuálny zážitok.

Ľudová pieseň už v 19. storočí ovplyvňovala tvorbu veľkých symfonikov. Pre slovenských skladateľov zohrala dôležitú sebaidentifikačnú úlohu. V snahe vytvoriť osobitý repertoár čerpala umelecká hudba z ľudových nápevov a ich štýlov, ako aj ľudových tancov a námetov z folklóru či života na dedine. Aj pre čisto klasické obsadenie sláčikového kvarteta ľudová pieseň dodnes slúži ako nevyčerpateľná studnica inšpirácie. Podstata týchto súvislostí tkvie v spoločnej snahe skladateľov nájsť osobité formy vyjadrenia toho, čím dýcha kopcovitá slovenská zem a rázovitý človek našich hôr a dolín. Dokazuje to aj výber diel, ktoré predstaví Spectrum Quartet na koncerte 5. októbraEvanjelickom kostole a. v. v Kyjaticiach a 8. októbraRímsko-katolíckom kostole sv. Tomáša Becketa v Novej Vsi nad Žitavou.

Festival sa koná pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku a predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu.

VSTUPENKY sú dostupné v predpredaji v sieti Ticketportal:

 

v jednotlivých mestách:

Palárikovo: +421 905 425 305
Levice: www.mskslevice.sk a v Levickej informačnej agentúre
Nitra: +421 37 657 96 41
Komárno: +421 35 771 3550
Belá: +421 905 502 345

a hodinu pred koncertom v mieste jeho konania.

Viac informácií k programom nájdete tu:

 

x