Foto: Prostonárodné vianočné piesne

Prostonárodné vianočné piesne

Aktuality

|

21. 11. 2023

Andrej Kmeť - Prostonárodné vianočné piesne - Nápevy vianočných piesní

Zbierka Prostonárodné vianočné piesne, ktorú zostavil v 60. rokoch 19. storočia Andrej Kmeť je významným hudobno-literárnym prameňom a právom jej možno pripísať hodnotu národnej kultúrnej pamiatky. Ako pozoruhodná antológia slovenského vianočného repertoáru (obsahuje duchovné vianočné piesne, legendické piesne, pastorálne piesne, árie, kantáty, omše a omšové časti) ostala dokladom ojedinelého zberateľského činu, ktorý nemá na Slovensku obdobu. Stimulovala umeleckú fantáziu a viacerí hudobní skladatelia, interpreti aj súbory historickej a ľudovej hudby sa pokúšali oživovať repertoárové zlomky, avšak v niekoľkonásobne sprostredkovanej a štylizovanej podobe. Snahou tejto pramenno-kritickej edície je prispieť k vytvoreniu autentického obrazu Kmeťovej zbierky, ktorý tu dosiaľ chýbal.

Hudobná časť zbierky obsahujem vokálne a vokálno-inštrumentálne skladby; výskyt inštrumentálnej kompozície je ojedinelý. Zápisy svedčia o tom, že repertoár bol určený pre sólové hlasy, zbor a organ.

Repertoár dokumentovaný v zbierke sa viaže na obdobie vianočných sviatkov od Štedrého večera do Troch kráľov, výnimočne aj na obdobie Adventu. Kmeť síce v názve použil termín „piesne“, ale zbierka obsahuje aj ďalšie formové typy. Textová časť zbierky však potvrdzuje, že základom jej repertoáru je naozaj strofická pieseň, ktorá môže byť začlenená do zložitejších formových štruktúr.

Zbierka je v poradí tretím titulom edičného radu kritických vydaní hudobných pamiatok na Slovensku Monumenta Musicae Slovacae a nájdete ju v našom e-shope: 

Prostonárodné vianočné piesne; Nápevy vianočných piesní | Spev a klavír / organ | Noty | Hudobne Centrum (hc.sk)

Kúpiť v e-shope
x