Foto: Prerušenie cyklu Nedeľných matiné

Prerušenie cyklu Nedeľných matiné

Aktuality

|

12. 01. 2023

Hudobné centrum sa rozhodlo od januára 2023 cyklus koncertov Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy prerušiť na neurčito.

K rozhodnutiu pozastaviť Nedeľné matiné došlo z viacerých dôvodov. Už štyri roky organizuje HC nový formát regionálnych festivalov klasickej hudby Pro musica nostra, v rámci ktorých odznie každý rok 30-40 koncertov na osobitých miestach v rozličných regiónoch Slovenska, kde by inak v súčasnosti klasická hudba neznela, resp znela minimálne. V aktuálnej finančnej situácii nie sme v HC schopní pokračovať v paralelnej organizácii Pro musica nostra po Slovensku i Nedeľných matiné v Bratislave. 

V prospech regiónov prispel aj fakt, že sa Hudobnému centru nepodarilo nájsť finančne únosnú formu spolupráce s GMB ani alternatívny vhodnejší priestor a partnera s dostatočným spolufinancovaním, ktoré by umožňovalo organizovanie Nedeľných matiné.

V neposlednom rade sme zobrali do úvahy aj neporovnateľnosť ponuky pokiaľ ide o počty koncertov klasickej hudby v rámci hlavného mesta a ďalších regiónov Slovenska, záujem aj návštevnosť, ktoré hovoria jednoznačne v prospech regiónov.

V prípade obnovenia cyklu vás budeme informovať na našej webstránke www.hc.sk a profiloch Hudobného centra na sociálnych sieťach.

Ďakujeme vám za priazeň a tešíme sa na vás na našich ďalších koncertných projektoch.

x