Foto: Ponuka pre II. stupeň ZŠ, stredné školy a ZUŠ v šk. roku 2022/2023

Ponuka pre II. stupeň ZŠ, stredné školy a ZUŠ v šk. roku 2022/2023

Hudobné programy pre deti a mládež

|

05. 09. 2022

Aktuálna ponuka našich hudobných programov vhodných pre deti II. stupňa základných škôl, základné umelecké školy, stredné školy a konzervatóriá:
 

DYCHOVÉ NÁSTROJE V SÚHRE

Hudobný program formou vtipného a nenásilného dialógu oboznamuje žiakov so stavbou a zvukom štyroch drevených dychových nástrojov - flauta, hoboj, klarinet, fagot, a jedným plechovým dychovým nástrojom - lesný roh... a to v takých kombináciách, ktoré sú najpoužívanejšie v komornej hudbe. V pestrom hudobnom repertoári si každý príde na svoje...Zaručujeme vám, že z koncertu nikto neodíde bez toho, aby si nepohmkával slávnu melódiu Tanca cukrovej víly od P. I. Čajkovského, či Vivaldiho Jari. 
 

Autori: Dychové kvinteto Harmonia nova

Obsadenie:
Mária Bereczová - flauta
Alžbeta Struňáková - hoboj
Barbora Sláčiková - klarinet
Nikola Ovčarovičová - fagot
Ján Smutný  - lesný roh
 

Minutáž: 50´

Harmonia nova je hudobné zoskupenie mladých profesionálnych umelcov – hráčov na dychové nástroje, ktorým práca s deťmi vôbec nie je cudzia. Mnohí z nich sa okrem koncertovania venujú aj pedagogickej činnosti, a práve to bol základný predpoklad k vytvoreniu vskutku netradičného hudobného programu pre deti, v ktorom veľmi poučným a zároveň zábavným a zaujímavým spôsobom, prostredníctvom známych melódií predstavujú dychové nástroje... Projekt určite osloví aj mnohých dospelých poslucháčov, ktorí si potrebujú ozrejmiť základné rozdiely medzi drevenými a plechovými dychovými nástrojmi.

 

HUDOBNÉ POTULKY

Huslista Adam Szendrei a gitarista Jakub Mitrík sú mladí, všestranní profesionálni umelci, ktorí sa venujú predovšetkým interpretácii tzv. „starej hudby“. Práve toto zameranie ich motivovalo k vytvoreniu naozaj unikátneho projektu „Hudobné potulky“. Projektom chcú mladým poslucháčom priblížiť obdobie baroka, a to najmä v oblasti hudby.
Na koncerte sa teda tak trochu potúlame po barokovom Taliansku, ale zájdeme aj do raného romantizmu a predstavíme si niečo, s čím sa na hodine hudobnej výchovy alebo na koncerte klasickej hudby bežne nestretnete...Predstavíme si totiž hudobné nástroje, na ktoré sa hralo v 17., ale vo veľkej miere aj v 18. storočí, kedy v Európe vládol nesmrteľný barok...Čím sa teda líšia barokové husle od tých „normálnych“? Viete, čo je to chitarrone? Prečo má romantická gitara 8 strún? Aký je rozdiel medzi barokom a romantizmom, ktorý ho nahradil....a čo na to všetko Ľudovít Štúr?...všetko sa dozviete v našom hudobnom programe.
 
Cieľom hudobného programu „Hudobné potulky“ je predstaviť mladým poslucháčom málo známe a bežne nepoužívané, no o to zaujímavejšie barokové a moderné nástroje – basová lutna – chitarrone, barokové husle, romantická osemstrunová gitara a moderné husle....ale aj prostredníctvom príbehu predstaviť nielen reálie, ale predovšetkým hudbu obdobia baroka a raného romantizmu aj slovenskej proveniencie, najmä z čias Ľudovíta Štúra. Projekt má v neposlednom rade podnietiť v mladých poslucháčoch venujúcich sa hre na hudobný nástroj, záujem o krásu komornej hudby a motivovať  ich k spoločnému muzicírovaniu.
 

Autori: Adam Szendrei, Jakub Mitrík

Obsadenie:
Adam Szendrei – barokové husle, moderné husle, hovorené slovo
Jakub Mitrík – baroková basová lutna/chitarrone, osemstrunová romantická gitara, hovorené slovo, Martin Vanek a.h. – hovorené slovo
 
Minutáž: 50´
Hudobný program je určený predovšetkým žiakom základných umeleckých škôl, t.j. žiakom, ktorí sa učia hrať na hudobný nástroj.
 

DVOŘÁK - HUDBA ŽIVOTA

Projekt ,,Dvořák - hudba života", nie je akýmsi dejepisom o skladateľovi, či násilným výchovným koncertom, ktorý skôr  spôsobuje antipatiu k umeniu, než záujem oň. Je to fúzia nádhernej hudby, operného spevu a dramatického slova,  zachytávajúca niekoľko najväčších zlomových okamihov majstrovho života, odhaľujúc krásne, neobyčajne obyčajného človeka s jeho radosťami, starosťami, láskou k životu, prírode, poézii a hudbe, ktorú nám tu zanechal, ako nezmazateľné svedectvo o majestátnosti a jedinečnosti života. Veríme, že každý z vás pocíti vďaka Dvořákovej hudbe, jeho Biblickým piesňam, či Erbenovej poézii, ten nezameniteľný pocit krásna, ktorý premkne srdce a rozozvučí dušu.
V akomsi pomyselnom múzeu, sa návštevníci ocitajú v pracovni maestra Dvořáka. Klavír, či vešiak s klobúkom, všetko pokrývajú haldy notových zápisov, uprostred ktorých sedí figurína Dvořáka s cedulou ,,Nedotýkať sa.” Jedna z návštevníčok (J. Grejtáková) však prekročí ochrannú zónu, čím nám pred očami ožíva história. Dvořák, jeho dielo i zlomové okamihy jeho života. Všetko pretkané hudbou, operným spevom a slovom. Tento malý, no silný, dúšok krásnych umení si môžete vychutnať v podaní umelcov ŠD Košice.
 

Autor: Peter Cibula

 
Obsadenie:
Júlia Grejtáková – klavír
Marián Lukáč – spev
Peter Cibula – hovorené slovo
 
Minutáž: 50´
Hudobný program uvádzaný predovšetkým v Prešovskom a Košickom kraji.
 
Režisér a herec Štátneho divadla v Košiciach Peter Cibula je autorom poetického hudobno – dramatického predstavenia o slávnom českom hudobnom skladateľovi obdobia romantizmu - Antonínovi Dvořákovi. Spojenie hovoreného slova a krásnej hudby má vždy svoju umeleckú váhu, kvalitu a pôsobivosť. Tú mladým poslucháčom nepochybne sprostredkujú umelci zo Štátneho divadla v Košiciach  - klaviristka Júlia Grejtáková a barytonista Marián Lukáč, spolu s hercom Petrom Cibulom. Určite sa netreba báť klasického projektu! Takých dnes už, žiaľ, nie je veľa... 

 

KRÁĽOVSKÁ HUDBA GOTIKY A RENESANCIE

Atraktívny projekt so vzácnou a originálnou témou! Pestrá paleta zvukov kópií dychových nástrojov od 13. po 17. storočie priblíži poslucháčom hudbu dávno zabudnutú, ktorá znela na kráľovských dvoroch. Poslucháči na koncerte spoznajú hudbu, ktorú hrávali hudobníci združení v cechoch, ktorých tajomstvá svojou bádateľskou prácou odhalili práve účinkujúci umelci.  V tomto projekte sa prenesieme do dávnych čias gotiky a renesancie spolu s hráčmi - multiinštrumentalistami, ktorí počas koncertu vystriedajú viac ako dvadsať netradičných a nie bežne používaných hudobných nástrojov.
Repertoár súboru tvoria skladby svetové, aj domáce; svetské, aj cirkevné; veselé tance, aj „vážna“ polyfónia. Vtipným sprievodným slovom budú do diania koncertu zapojení aj poslucháči. Projekt sľubuje neopakovateľný a nezabudnuteľný umelecký zážitok!
 

Autor: Juraj Korec

Obsadenie: umelecké zoskupenie CORNA MUSICA
Juraj Korec
Nikola Ovčarovičová  
Ivan Čermák
 

Minutáž: 50´

Hudobný program umeleckého zoskupenia CORNA MUSICA

Juraj Korec – multiinštrumentalista, pedagóg, bádateľ v stavbe historických nástrojov; Ivan Čermák – skladateľ, režisér, hráč na klávesové nástroje, gitaru a lutnu, Nikola Ovčarovičová – študentka hry na fagot na VŠMU v Bratislave, umelecky činná v rôznych komorných zoskupeniach, ktorá sa o.i. venuje hre na replikách dobových nástrojov z obdobia 13. – 17. storočia. To sú umelci, ktorí tvoria jedinečné umelecké zoskupenie CORNA MUSICA. Pre Hudobné centrum realizujú originálny hudobný program pre mládež s názvom „Kráľovská hudba gotiky a renesancie“ – program, v ktorom sa žiaci dozvedia viac o bohatej hudobnej histórii, ale aj o mimoriadne zaujímavých historicko-spoločenských súvislostiach v období gotiky a renesancie. 


Hudobné centrum ponúka pestrú paletu hudobných programov pre deti a mládež už od roku 1956.
Všetky projekty sú akreditované odbornou pedagogicko-muzikologickou komisiou a kvalita a profesionalita je garantovaná aj Ministerstvom kultúry SR, gestorom Hudobného centra.

Kontakt pre viac informácií a objednávku vystúpení:
lucia.luknarova@hc.sk
tel. +421 903 453 611

x