Foto: Ponuka univerzálnych hudobno-vzdelávacích programov

Ponuka univerzálnych hudobno-vzdelávacích programov

Hudobné programy pre deti a mládež

|

05. 09. 2022

Aktuálna ponuka našich "univerzálnych" hudobných programov vhodných pre deti a mládež všetkých vekových kategórií:
 

Hudobné programy súboru pre starú hudbu SOLAMENTE NATURALI:

MARIONETY Z LUBENÍKA

Prostredníctvom unikátneho projektu „Marionety z Lubeníka“ sa mladí poslucháči oboznámia s hudobnou a divadelnou kultúrou v historickom kontexte územia Slovenska v období 18. storočia, keď cestovali divadelné súbory spolu s hudobníkmi a hrali s marionetami na námestiach, jarmokoch, v šľachtických sídlach a zámkoch divadelné hry so známymi témami, ktoré boli v tom čase v Európe populárne.  
Skladby, ktoré na koncerte odznejú, pochádzajú zo Zborníka z Lubeníka(z oblasti Gemera) - anonymného notovaného rukopisu z II. polovice 18. storočia. Vystupujú v ňom komediálne marionety, ktoré vytvárajú choreografiu  na jednotlivé skladby. Moderátor priblíži nielen dej predstavenia - príbeh Dr. Fausta, ale aj prácu s bábkami - marionetami, a bližšie predstaví hudobné nástroje, ktoré sa používali v 18.storočí a dnes už neexistujú. Rovnako priblíži prepojenie charakteru tancov zo zborníka s pohybom jednotlivých varietných marionet.  
Každé oživenie a  priblíženie dávnej kultúry z územia Slovenska je cennou skúsenosťou pre mladú generáciu, lebo odkrýva pre nich netušené  bohatstvo života a kultúry našich predkov. V prvom  vstupe bude mladé publikum vtiahnuté do sveta divadla a moderátor mu v ľahkej forme predstaví príbeh Dr. Fausta, v druhom vstupe sa mladí poslucháči oboznámia s nástrojmi, ktoré sa používali v období baroka.
 
Podľa prípravy a kontaktu so školami je možné zapojiť deti, ktoré navštevujú ZUŠ do niektorej skladby k účinkovaniu so súborom. Na druhej strane moderátor podobne pozve publikum do sveta marionet, kde si budú môcť vyskúšať a ohmatať bábky a prácu s nimi.
 

Autor: Miloš Valent, Juraj Hamar

Obsadenie:
súbor pre starú hudbu Solamente naturali,
Miloš Valent – umelecký vedúci,
bábkové divadlo Teatro Posonii:
Juraj Hamar – umelecký vedúci,
Ivan Gontko – bábkoherec, rozprávač
 

Minutáž: 50´

 

STRUNY SA HRAJÚ

Hudobný program Struny sa hrajú približuje dielo slávneho talianskeho hudobného skladateľa Carla Farinu, ktorý žil a tvoril v rokoch ca 1600 – 1639, t.j. v období raného baroka. Okrem toho, že bol nadaným skladateľom, je považovaný za jedného z prvých husľových virtuózov na svete. Hru na husliach naozaj dokonale ovládal a tento hudobný nástroj vedel používať ako nikto iný. Do svojho diela Capriccio stravagante (pozn. názov by sa dal preložiť ako „bláznivý, výstredný rozmar“) Maestro Farina ukryl všemožné tóny a zvuky, o ktorých by ste ani netušili, že sa dajú na husliach zahrať...Ak budete pozorne počúvať zaujímavé hudobné rozprávanie, určite dokážete porátať, koľko zvieratiek žije v sláčikových nástrojoch :)

Autor: Carlo Farina/Miloš Valent

Obsadenie:
súbor pre starú hudbu Solamente naturali,
Miloš Valent – umelecký vedúci,
Martin Vanek - rozprávač
 

Minutáž: 50´

Súbor pre starú hudbu Solamente naturali, ktorého zakladateľom a umeleckým vedúcim je skvelý huslista Miloš Valent, vznikol v roku 1995. Členovia súboru sú profesionálni hráči s láskou k interpretácii tzv. „starej hudby“ – hudby 17. a 18. storočia, radi objavujú neznáme teritóriá a púšťajú sa do originálnych náročných hudobných projektov s historickým kontextom. Pri interpretácii zásadne používajú dobové nástroje a inšpiráciu hľadajú v starých historických dokumentoch. Ako samotný názov súboru napovedá – ich hlavnou devízou je entuziazmus, tvorivosť a profesionálny prístup, sprevádzaný spontánnosťou a prirodzenosťou. Solamente naturali v spolupráci s bábkovým divadlom Teatro Posonii, ktoré vzniklo v roku 2015 s cieľom oživiť barokové podoby tradičného bábkového divadla na Slovensku, vytvorili unikátny hudobno – dramatický projekt „Marionety z Lubeníka“, ktorý poslucháčov doslova vtiahne do atmosféry jarmočných bábkarov, ktorí putovali po slovenských mestách v období baroka.

Druhým hudobným projektom tohto súboru, ktorý je venovaný mladým poslucháčom, je umelecky veľmi hodnotný hudobný program „Struny sa hrajú“, vychádzajúci z majstrovského diela talianskeho barokového skladateľa Carla Farinu, považovaného tiež za jedného z prvých husľových virtuózov na svete, ktorý zábavnou formou oboznámi poslucháčov s nevídanými zvukovými i technickými možnosťami sláčikových nástrojov.

 

Hudobný program slovenskej world music skupiny BANDA

ĽUDOVÁ HUDBA KEDYSI A DNES

Ambíciou hudobnej skupiny Banda je popularizovanie slovenského kultúrneho dedičstva. Vyhľadáva melódie a piesne v pôvodnej podobe v kontraste s vlastnými originálnymi aranžmánmi v štýle world music /etno/. Umelci pútavou formou predstavujú inštrumentálne štýly  a tradičné ľudové hudobné nástroje krajov Myjava, Horehronie, Orava, Zemplín a i. Odovzdávajú ju mladej generácii dynamickou a temperamentnou formou s profesionálnym rozprávačom Samom Smetanom.

Autor: Samo Smetana

Obsadenie: skupina BANDA:
Samo Smetana – spev, husle, mandolína
Ivan Hanula – Spev, viola, husle, mandolína, buzuki
Alžbeta Lukáčová – spev, cimbal, viola, heligónka, ústna harmonika
Peter Obuch – spev, kontrabas, basička, píšťalka, fujara
Ajdži Sabo – perkusie
 

Minutáž: 50´

 

Skupina BANDA sa inšpiruje predovšetkým slovenskou tradičnou ľudovou hudbou, ale aj inými hudobnými žánrami a hudbou iných národov. Prezentuje etnickú hudbu v modernom spracovaní. Väčšina členov skupiny má etnomuzikologické vzdelanie a venuje tradičnej ľudovej hudbe, čo je zárukou kvalitných a mimoriadne zaujímavých informácií o slovenskom folklóre. Každý z hudobníkov je skúsený multižánrový umelec a nenútenou, no veľmi pútavou formou dokáže osloviť každého poslucháča.

 

Tieto hudobné programy sú vhodné pre väčšie počty poslucháčov a viazané na 2 predstavenia za sebou.
 

Hudobné centrum ponúka pestrú paletu hudobných programov pre deti a mládež už od roku 1956.
Všetky projekty sú akreditované odbornou pedagogicko-muzikologickou komisiou a kvalita a profesionalita je garantovaná aj Ministerstvom kultúry SR, gestorom Hudobného centra.

Kontakt pre viac informácií a objednávku vystúpení:
lucia.luknarova@hc.sk
tel. +421 903 453 611

x