Foto: Concertino Praga 2023

Concertino Praga 2023

Aktuality

|

26. 01. 2023

Český rozhlas a Akadémia klasickej hudby vyhlasujú 57. ročník súťaže Concertino Praga – Dvořákova rozhlasová medzinárodná súťaž pre mladých hudobníkov 2023
Súťaž sa koná od roku 1966 a jej poslaním je vyhľadávať mimoriadne talenty do 16, resp. 18 rokov. Usporiadateľmi sú Český rozhlas a Akadémia klasickej hudby. Súťažiacich posudzuje medzinárodná odborná porota v dvoch kategóriách – sólová a komorná hra. Kategória komornej hry sa koná s dvojročnou periodicitou. V prvých kolách porota hodnotí súťažiaci anonymne na základe zaslaných nahrávok. Finálové kolo je verejné a prebieha formou koncertu, ktorý sa uskutoční v rámci medzinárodného hudobného festivalu Dvořákova Praha. Výhercovia majú možnosť získať študijné štipendiá vo výške do 5.000,- EUR. Laureáti budú mať navyše možnosť vytvoriť profesionálnu rozhlasovú nahrávku v Českom rozhlase a vystúpiť na Juhočeskom festivale Concertino Praga.

Kategórie

a) sólová hra: husle, violončelo, klavír, čembalo, akordeón, harfa, gitara, flauta, hoboj, klarinet, fagot, trúbka, lesný roh, saxofón a trombón

b) komorná hra od dua po sexteto s ľubovoľným zložením nástrojov, avšak v jednom súbore môže byť zastúpený iba jeden klávesový nástroj.

Uzávierka prihlášok: 31. 3. 2023

Vekové obmedzenie

Sólová hra
a) husle, violončelo, klavír, čembalo, akordeón, harfa a gitara: zúčastniť sa môžu hudobníci narodení 15. 9. 2007 a neskôr

b) flauta, hoboj, klarinet, fagot, trúbka, lesný roh, saxofón a trombón: zúčastniť sa môžu hudobníci narodení  15. 9. 2005 a neskôr

Komorná hra
Zúčastniť sa môžu hudobníci, ktorí v čase konania finálového verejného súťažného kola, 15. 9. 2023, nepresiahnu priemerný vekový limit 20 rokov. Nejstarší člen súboru nesmie v tom čase presiahnuť vek 21 rokov.

Prihláška – sólová hra

Prihláška – komorná hra 

Podrobné informácie

 

x