Foto: Prehrávky do mládežníckeho orchestra Európskej únie (EUYO)

Prehrávky do mládežníckeho orchestra Európskej únie (EUYO)

Slovenský mládežnícky orchester

|

10. 08. 2023

Prehrávky do Mládežníckeho orchestra Európskej únie (EUYO) sa pre uchádzačov zo Slovenska budú konať 30. 10. 2023 v Bratislave.
Presný čas a harmonogram priebehu budú ešte spresnené.

Podmienky
- prednesová skladba podľa vlastného výberu; orchestrálne party (hráči na bicích nástrojoch si pripravia iba orchestrálne party)

Všeobecné podmienky
- uchádzači musia spĺňať vekový limit 16 až 26 rokov (vrátane) k 31. decembru 2023
- musia byť držiteľom pasu jednej z 27 členských krajín Európskej únie
- rozhodnutie komisie EUYO o výbere hráča do orchestra je konečné
- konkurz musia absolvovať aj hudobníci, ktorí boli členmi v predchádzajúcich rokoch
- hudobníci, ktorí boli v uplynulých dvoch rokoch členmi orchestra alebo sa dostali do rezervy, postupujú v prípade dvojkolových konkurzov automaticky do druhého kola a sú oslobodení od prvého kola
- prihlášky musia byť odoslané do dátumu uzávierky a musia obsahovať všetky požadované náležitosti (napr. v prípade online prehrávok videá)
- uchádzači sa môžu zúčastniť na konkurze v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ, ak sa v tejto krajine narodili, majú tam bydlisko alebo tam študujú/pracujú

Súbory na stiahnutie: orchestrálne party

Online prihláška

Uzávierka prihlášok: 30. 9. 2023

Prosíme všetkých uchádzačov, aby si pozorne preštudovali všeobecné podmienky výberového konania.

 

Čo vás čaká v prípade, že uspejete?

Jarné turné 2024

Umelci
Alexandre Bloch, dirigent
Timothy Chooi, husle
Hayoung Choi, violončelo
Jonathan Fournel, klavír

Program
Annelies Van Parys | svetová premiéra
Ludwig van Beethoven | Koncert pre husle, violončelo a klavír
Maurice Ravel | Španielska rapsódia, Bolero

***
Letné turné 2024

Umelci
Iván Fischer, dirigent
Gianandrea Noseda, dirigent
Isata Kanneh-Mason, klavír

Program
Gustav Mahler | Symfónia č. 1 D dur ‘Titan’
Richard Strauss | Don Quixote
Ernst von Dohnány | Variácie na detskú pieseň
Benjamin Britten | Sprievodca mladého človeka orchestrom

 

Viac informácií

 

Kontakt: eva.plankova@hc.sk, 02/20 470 210

x