Foto: BASS FEST+ 2023 – „JUNIOR BASS DAY“ bude zavŕšený open air koncertom na Michalskej 10

BASS FEST+ 2023 – „JUNIOR BASS DAY“ bude zavŕšený open air koncertom na Michalskej 10

Aktuality

|

19. 10. 2023

Bass Fest+ je medzinárodné hudobnovzdelávacie podujatie určené pre kontrabasistov všetkých vekových kategórií, ktoré pozostáva z individuálnych i skupinových workshopov, seminárov, prednášok, ako aj koncertov, a bude sa konať v Bratislave 27. – 29. 10. 2023. Tohtoročnými lektormi podujatia budú poprední slovenskí i zahraniční umelci Thierry Barbé (FR), Werner Fleischmann (AT), Ján Krigovský (SK), Ján Prievozník (SK), Neveda Bairrada (AT), Jakub Stračina (SK) a Martin Kapusník (SK).
Ozvláštnením Bass Fest+ 2023 bude 1. ročník detskej kontrabasovej školy Junior Bass Day v piatok 27. 10., ktorá bude zavŕšená open air koncertom cca 15-členného kontrabasového orchestra zloženého z jej aktívnych účastníkov. Koncert sa uskutoční o 18.00 h na Michalskej 10 pred bránami Hudobného centra ako jedného z partnerov podujatia.

Viac informácií o Bass Fest+ 2023

x