Foto: Stephan Schulmeistrat je novým prezidentom Medzinárodnej asociácie hudobných centier

Stephan Schulmeistrat je novým prezidentom Medzinárodnej asociácie hudobných centier

Aktuality

|

30. 01. 2024

Novou viceprezidentkou sa stala Deborah Keyser (Wales, Veľká Británia)

Medzinárodná asociácia hudobných centier (IAMIC) zvolila za svojho nového prezidenta Stephana Schulmeistrata, riaditeľa Nemeckého hudobného informačného centra. Vo funkcii vystrieda Dianu Marsh (Nový Zéland), ktorá ju zastávala od roku 2021. Schulmeistrat je členom rady IAMIC od roku 2021 a v roku 2022 prevzal funkciu viceprezidenta.

"Považujem si za veľkú česť a privilégium, že môžem v tejto výnimočnej pozícii pomáhať formovať naše medzinárodné spoločenstvo, v ktorom sa spája bohatý a rozmanitý hudobný život našich krajín. Spolu s predstavenstvom by som chcel ďalej rozvíjať našu sieť prostredníctvom inovatívnych prístupov s cieľom propagovať kultúrny význam hudby na celom svete," hovorí Schulmeistrat.

Deborah Keyser, generálna riaditeľka Tŷ Cerdd - Music Centre Wales, bola vymenovaná za novú viceprezidentku. Od roku 2018 je členkou predstavenstva IAMIC.

Stephan Schulmeistrat poďakoval svojej predchodkyni Diane Marshovej, výkonnej riaditeľke SOUNZ, Centra pre novozélandskú hudbu, za jej angažovanosť v čase náročných udalostí, ako bola pandémia koronavírusu a globálne krízy. "Profesionálnou rukou a s víziou viedla našu sieť a zblížila jej členov," povedal Schulmeistrat.

IAMIC je celosvetová sieť, ktorá zahŕňa viac ako 35 hudobných organizácií, ktorých cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o svojich členoch a uľahčiť prístup k bohatým zdrojom a odborným znalostiam, ktoré tieto inštitúcie ponúkajú. Nemecké hudobné informačné centrum (miz), ktoré zastrešuje Nemecká hudobná rada, je od svojho založenia v roku 1998 úzko spojené s IAMIC. V roku 2022 zorganizovalo výročnú konferenciu hudobných informačných centier v Hamburgu, Bonne a Kolíne nad Rýnom.

IAMIC - International Association of Music Centres (Medzinárodná asociácia Hudobných centier)

Tlačová správa z 30. 01. 2024

Na fotografii: Stephan Schulmeistrat  
Autor fotografie: Stephan Pick

Stephan Schulmeistrat is the new President of IAMIC — The International Association of Music Centres

x