Foto: Kurzy komornej hudby V4 String Quartet pre členov Slovenského mládežníckeho orchestra

Kurzy komornej hudby V4 String Quartet pre členov Slovenského mládežníckeho orchestra

Slovenský mládežnícky orchester

|

26. 02. 2024

Kurzy komornej hudby sa uskutočnia 8. a 9. marca 2024 pod vedením skúsených hudobníkov z krajín Vyšehradskej skupiny, členov V4 String Quartet: Miranda Liu (USA/HU), Daniel Rumler (SK) – husle, Tomáš Krejbich (CZ) – viola, Bartosz Koziak (PL) – violončelo.

Kurzy komornej hudby budú prebiehať na Konzervatóriu v Bratislave a sú určené pre komorné telesá s účasťou členov Slovenského mládežníckeho orchestra. Slovenský mládežnícky orchester je výberové teleso zložené zo študentov slovenských konzervatórií a vysokých hudobných škôl. Veľká časť jeho aktivít je venovaná intenzívnej príprave a detailnému hudobnému naštudovaniu symfonických diel pod vedením popredných členov renomovaných hudobných telies a skúsených, medzinárodne aktívnych dirigentov a umeleckých vedúcich a po boku uznávaných sólistov. Významné miesto však majú aj aktivity zamerané na interpretáciu komornej hudby, ktoré majú pre orchestrálnych hudobníkov zásadný význam. Štúdium repertoáru v komornom zoskupení zohľadňuje dôležité aspekty nevyhnutné pre suverénne orchestrálne pôsobenie – prispieva ku kultivovaniu tónu, cizelovaniu intonácie a ladenia, podporuje vzájomné počúvanie sa a vnímanie hudobného diela ako celku.

Na kurzoch komornej hudby sa zúčastnia štyri sláčikové kvartetá zložené z členov Slovenského mládežníckeho orchestra, ktoré budú pod vedením hudobníkov V4 String Quartet študovať diela Wolfganga Amadea Mozarta, Josepha Haydna, Ludwiga van Beethovena, Antonína Dvořáka, Leoša Janáčka a Alexandra Borodina.

Súčasťou programu kurzov budú dva koncerty:
koncert pedagógov – V4 String Quartet v piatok 8. 3. 2024
a koncert účastníkov kurzov v sobotu 9. 3. 2024.

Na prvom koncerte, ktorý je debutovým vystúpením V4 String Quartet v Bratislave, zaznejú sláčikové kvartetá Bélu Bartóka (č. 3 Sz. 85), Ľudovíta Rajtera (č. 2) a Ernő Dohnányiho (č. 2 Des dur op. 15), diela troch skladateľov, ktorých životné osudy boli úzko spojené s Bratislavou, v ktorej vyrastali, a s Budapešťou, kde študovali na Hudobnej akadémii F. Liszta a intenzívne umelecky spolupracovali. 

Účastníci kurzov v nasledujúci deň uvedú výber z repertoáru, ktorý budú študovať v rámci kurzov.

Oba koncerty sa uskutočnia o 19.00 h v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Vstup na koncerty je voľný s nutnosťou registrácie na e-mailovej adrese registracia@hc.sk.

 

Projekt je spolufinancovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

x