Foto: Medzinárodná súťaž v komornej hre

Medzinárodná súťaž v komornej hre

Aktuality

|

07. 03. 2024

Kunstuniversität v Grazi vyhlasuje 12. ročník medzinárodnej súťaže v komornej hre Franz Schubert und die Musik der Moderne.

Miesto a čas konania: Kunstuniversität Graz, 8. – 15. február 2025

Kategórie: pieseň – spev, klavír · klavírne trio – klavír, husle, violončelo · klavírne duo

Veková hranica: účastníci narodení po 15. februári 1989

Termín podania prihlášky: 1. júl 2024 – 24. september 2024

Pre víťazov sú určené finančné ceny v celkovej hodnote 74 000 €. Absolútni víťazi (1. cena) budú mať možnosť kariérnej konzultácie.

Podstatnou a jedinečnou charakteristikou tejto súťaže je porovnanie súčasnej hudby s dielami Schuberta v interpretácii mladých umelcov. Výzva zaoberať sa súdobým umením je skvelou motiváciou, ktorá spája mladých hudobníkov z celého sveta.

Kontakt:

University of Music and Performing Arts Graz

Competition Office, Leonhardstrasse 15, A-89010 Graz

Tel.: +43 316 389-1900; +43 664 88761832

Email: competitions@kug.ac.at

https://schubert.kug.ac.at/

x