Foto: SCHOLA 2024 - Interpretačné kurzy starej hudby

SCHOLA 2024 - Interpretačné kurzy starej hudby

Aktuality

|

12. 04. 2024

Dávame do pozornosti interpretačné kurzy starej hudby pre ZUŠ a orchestrálnej barokovej hudby pre študentov konzervatórií a vysokých škôl SCHOLA 2024.

Centrum starej hudby, spoluorganizátor festivalu Dni starej hudby, pripravilo na záver apríla v Bratislave Tvorivé dielne starej hudby pre žiakov základných umeleckých škôl a Interpretačné kurzy barokovej orchestrálnej hudby pre študentov konzervatórií a hudobných akadémií pod vedením Petra Zajíčka.

Po dvoch rokoch o.z. Centrum starej hudby opäť pripravilo Tvorivé dielne starej hudby, ktoré sa uskutočnia v priestoroch Konzervatória na Konventnej ulici 4 v Bratislave v popoludňajších hodinách od 23. do 26. apríla 2024. Lektormi podujatia, ktoré je určené pre žiakov ZUŠ na zoznámenie sa s princípmi historicky poučenej interpretácie sólových a komorných diel obdobia baroka, klasicizmu a raného romantizmu sú aj v zahraničí renomovaní slovenskí špecialisti na starú hudbu: 

Mgr. art. Peter ZAJÍČEK, ArtD. (VŠMU, Musica aeterna), husle, sláčikové nástroje
doc. Mgr. art. Robert ŠEBESTA, PhD. (VŠMU, Lotz trio), klarinet, dychové nástroje
Mgr. Peter GUĽAS, PhD. (VŠMU, TU, Musica aeterna), čembalo, klávesové nástroje 
doc. Mgr. art. Jana PASTORKOVÁ, ArtD. (VŠMU, UKF Nitra), spev.

Tvorivé dielne sú po registrácii bez poplatku, počet miest je limitovaný časovým harmonogramom. V prípade záujmu o účasť je možné si vyžiadať prihlášku na Tvorivé dielne na e-mailovej adrese earlymusic.sk@gmail.com / link na FB event s prihláškou a časovým harmonogramom.

Súčasťou podujatia SCHOLA 2024 budú aj Interpretačné kurzy barokovej  orchestrálnej hudby pre študentov konzervatórií a hudobných akadémií pod vedením huslistu, umeleckého vedúceho súboru Musica aeterna a pedagóga VŠMU Petra Zajíčka. Kurzy sa uskutočnia 27. a 28. apríla 2024Malej koncertnej sále HTF VŠMU (Zochova ul. 1). Témami edukačného podujatia, určeného hráčom na moderných sláčikových nástrojoch bude kontextuálna a rétorická interpretácia barokových orchestrálnych diel s akcentom na tvorbu Arcangela Corelliho. Kurz je určený pre študentov konzervatórií, vysokých škôl, univerzít a je bez poplatku. Informácie a prihlášky do 24. apríla na e-mailovej adrese: zajop54@gmail.com.    

Partnermi podujatia sú Konzervatórium a HTF VŠMU. 

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

x