Foto: Cena ministerky kultúry SR – predkladanie návrhov

Cena ministerky kultúry SR – predkladanie návrhov

Aktuality

|

02. 05. 2024

Ministerstvo kultúry SR vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na laureátov Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky za rok 2023.

Ceny sa udeľujú ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov, múzejných, galerijných, knižničných, kultúrno-osvetových a audiovizuálnych aktivít za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach kultúry. Ministerka môže udeliť cenu aj in memoriam.

Termín na predloženie písomných návrhov: najneskôr do 31. mája 2024

Bližšie informácie a návod k predloženiu návrhu nájdete na stránke https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/ministerka-kultury/cena-ministerky-kultury-sr/

Adresa na predkladanie návrhov:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sekcia umenia, médií a autorského práva
Námestie SNP č. 33
813 31 Bratislava

x