Foto: Miroslav Filip: Súborné dielo I

Miroslav Filip: Súborné dielo I

Novinky vydavateľstva HC

|

07. 08. 2013

Slovenský muzikológ Miroslav Filip (1932 – 1973) sa vo svojej vedeckej činnosti venoval predovšetkým dvom disciplínam: teórii harmónie a hudobnej akustike. Prvý zväzok súborného diela Miroslava Filipa sa sústreďuje na práce z oblasti teórie harmónie, kde popredné miesto zaujímajú Vývinové zákonitosti klasickej harmónie. Autorovo exaktné myslenie sa tu snúbi s dôvernou znalosťou hudby klasicizmu, z ktorej vyberá viac ako štyristo príkladov na demonštrovanie svojich úvah.

Kniha sa v praxi uplatňuje ako učebná pomôcka na odborných vysokých školách a je stále žiadaná, preto sa Hudobné centrum rozhodlo pripraviť 2. vydanie (reprint). Publikáciu nájdete vo vybraných hudobných predajniach, alebo si ju môžete objednať na dobierku tu.

x