Personality profile

Photo: Magdaléna Bajuszová Source: Archives of the Music Centre Slovakia

Magdaléna Bajuszová

29 May 1976 Piešťany

classical music
piano
pedagóg – piano

Bio

Bio

1982 – 1990
Primary Arts School in Piešťany (with Monika Pavláková)
1986 – 1990
extraordinary student at the Bratislava Conservatory (with Peter Čerman)
1990 – 1994
regular student at the Bratislava Conservatory (with Peter Čerman and Eva Pappová)
1994 – 2001
Academy of Performing Arts in Bratislava (with Daniela Varínska, Cyril Dianovský and Ida Černecká)
2001 - 2004
PhD. student at the Academy of Performing Arts in Bratislava (with Ida Černecká)
 

Magdaléna Bajuszová has introduced herself to the public at Slovak festivals such as the New Slovak Music Week, New Slovak Music, Bratislava Summer Culture Festival, Tatra Summer Culture Festival and Spring Music Festival in Topoľčany. She has also performed in concerts in Hungary, Czech Republic and Austria. Moreover, she has appeared on stage with the Bratislava Slovak Radio Symphony Orchestra and with the Capella Istropolitana. She has made recordings for the Radio and Television of Slovakia, especially compositions by Ilja Zeljenka.

Bibliography

 • Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)
 • Čížik, Vladimír: Magdaléna Dianovská
  2002 Slovník slovenského koncertného umenia I, Music Centre Slovakia, Bratislava 2002, p. 32 – 33
  (ISBN 80-88884-39-X)
 • Art Critique and Journalism
 • Veselý, Ondrej: Klavírna suita v 20.storočí [recenzia CD]
  2019 Hudobný život year 51, 2019, no. 4, p. 37 - 38
 • Kolář, Robert: (Ne)známa hudba v RTVS
  2018 Hudobný život year 50, 2018, no. 3, p. 7
 • Huska, Michal: Päť odtieňov klavírneho kvinteta
  2017 (7. 5.) In: www.operaslovakia.sk/pat-odtienov-klavirneho-kvinteta/
  Opera Slovakia 2017 (7. 5.)
 • Kolář, Robert: Melos-Étos 2017
  2017 Hudobný život year 49, 2017, no. 12, p. 6
 • Puškášová, Melánia: Vrátiť do hudby sofistikovaný druh emócie [rozhovor]
  S Magdalénou Bajuszovou o klavírnej tvorbe Ilju Zeljenku
  2017 Hudobný život year 49, 2017, no. 7 - 8, p. 30 – 32
 • Kolář, Robert: Albrechtina: Jozef Kolkovič 60
  2017 Hudobný život year 49, 2017, no. 7 - 8, p. 5 – 6
 • Kolář, Robert: Albrechtina: klavírne kvintetá bratislavských spolužiakov
  2016 Hudobný život year 48, 2016, no. 7 - 8, p. 2
 • Lenner, Eduard: Albrechtina. Impozantný suitový večer
  2016 Hudobný život year 48, 2016, no. 11, p. 4
 • Kolář, Robert: Albrechtina. Klavírna suita na štyri spôsoby
  2016 Hudobný život year 48, 2016, no. 11, p. 4 – 5
 • Kolář, Robert: Bartók a Slovensko
  2015 Hudobný život year 47, 2015, no. 6, p. 5
 • Chalupka, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015. Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii
  2015 Hudobný život year 47, 2015, no. 11, p. 10
 • Chalupka, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015. Radosť z komorného muzicírovania
  2015 Hudobný život year 47, 2015, no. 11, p. 10
 • Kolář, Robert: Klavírne sonáty trocha inak
  2015 Hudobný život year 47, 2015, no. 11, p. 3
 • Kolář, Robert: Kompozičné laboratórium: orchestrálne finále
  2014 Hudobný život year 46, 2014, no. 7-8, p. 3
 • Berger, Igor: Uponáhľaný Beethoven vs. strhujúci Korsakov
  2013 Hudobný život year 45, 2013, no. 5, p. 2
 • Marton, Ivan: Albrechtina
  2013 Hudobný život year 45, 2013, no. 1-2, p. 5
 • Kolář, Robert: Prehliadka mladých skladateľov 2012
  2012 Hudobný život year 44, 2012, no. 7-8, p. 12
 • Chalupka, Ľubomír: Štefan Németh-Šamorínsky Piano music [recenzia CD]
  2012 Hudobný život year 44, 2012, no. 12, p. 35
 • Kolář, Robert: Albrechtina
  2012 Hudobný život year 44, 2012, no. 11, p. 2
 • Marton, Ivan: Albrechtina
  2011 Hudobný život year 43, 2011, no. 7-8, p. 9
 • Rajterová, Alžbeta: Neznáma hudba
  2011 Hudobný život year 43, 2011, no. 3, p. 8 – 9
 • Marton, Ivan: Neznáma hudba
  2011 Hudobný život year 43, 2011, no. 3, p. 8
 • Serečinová, Andrea: Klaviristka, ktorá objavuje novú hudbu
  2010 (15. 11.) Pravda 2010 (15. 11.), no. 263, p. 42 – 43
 • Šuba, Andrej: Slovenská filharmónia
  2010 Hudobný život year 42, 2010, no. 9, p. 3
 • Čížik, Vladimír: Pri klavíri s absolventmi profesorky Černeckej
  2010 Hudobný život year 42, 2010, no. 1-2, p. 3
 • Berger, Igor: BHS 2009 : Klavírne recitály
  2010 Hudobný život year 42, 2010, no. 1-2, p. 24
 • Tóth, Miro; Bajuszová, Magdaléna: Z hudby do reality sa vracia ťažko
  2009 Žurnál year 3, 2009, no. 6, p. 32 – 35
 • Lindtnerová, Jana: Večery novej hudby : Struny, kladivká, paličky
  2008 Hudobný život year 40, 2008, no. 11, p. 8
 • Kolář, Robert: Konvergencie. Francúzsko-slovenská noc komornej hudby
  2008 Hudobný život year 40, 2008, no. 10, p. 4
 • Šišková, Ingeborg: Beethoven, Schubert, Bartók [recenzia CD]
  2007 Hudobný život year 39, 2007, no. 4, p. 34 – 35
 • Buffa, Ivan: Večery novej hudby 2007
  2007 Hudobný život year 39, 2007, no. 12, p. 12 – 13
 • Hochel, Peter: Melos-Étos 2007 : Pocta Iljovi Zeljenkovi a Gijovi Kančelimu
  2007 Hudobný život year 39, 2007, no. 12, p. 4 – 5
 • Radulová, Soňa: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2007 Hudobný život year 39, 2007, no. 12, p. 2
 • Katina, Peter: Joseph Kolkovich: Nine Preludes, Silent Tears of Fathers
  2007 Hudba year 2, 2007, no. IV. Q, p. 88
 • Čížik, Vladimír: Mirbachovské matiné
  2005 Hudobný život year 37, 2005, no. 2, p. 14 – 16
 • Berger, Igor: Matiné v Mirbachu
  2004 Hudobný život year 36, 2004, no. 3, p. 25 – 26
 • Glosová, Daniela: ŠKO v decembri
  2004 Hudobný život year 36, 2004, no. 2, p. 20
 • Čížik, Vladimír: Excelentná pianistka
  2003 Hudobný život year 35, 2003, no. 4, p. 21
 • Dohnalová, Lýdia: Defilé mladých interpretov
  2003 Hudobný život year 35, 2003, no. 2, p. 19 – 20
 • Personal bibliography
 • [z čes. do slov. prel. Zora Špačková ; ilustr. Jiří Votruba ; notový zápis piesní Magdaléna Bajuszová]: Sing a song with us
  2005 Bratislava 2005
  (ISBN 8007014098)

Discography

 • Photo:
  2019 CD –
  1. Martin Burlas: Spam Symphony
   Lúčnica, Slovak Radio Symphony Orchestra, Elena Matušová (zbm.), Anton Popovič (dir.)
  2. Martin Burlas: Black Swan
   Jozef Lupták (vc)
  3. Martin Burlas: Nothing sonata – Corale per pianoforte – Chorale
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  4. Martin Burlas: Nothing sonata – Corale per pianoforte – Prelude 1
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  5. Martin Burlas: Nothing sonata – Corale per pianoforte – Prelude 2
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Photo: Slovak Composers' Fifth Variations SLOVAK COMPOSERS' FIFTH VARIATIONS
  2011 CD – Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2
  1. Igor Bázlik: E Flat B Flat Miniature
   Miki Skuta (pf)
  2. Miro Bázlik: Moment Musical for Sebastian
   Miki Skuta (pf)
  3. Roman Berger: Arc
   Diana Buffa (pf)
  4. Miloš Betko: Intra/Extra, Op. 41
   Diana Buffa (pf)
  5. Norbert Bodnár: Sunday Fracture
   Diana Buffa (pf)
  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81
   Ivan Buffa (pf)
  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se
   Ivan Buffa (pf)
  8. Ivan Buffa: ...From Inside...
   Diana Buffa (pf)
  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  10. Adrián Demoč: Legatissimo
   Diana Buffa (pf)
  11. Igor Dibák: The Bajza Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile
   Miki Skuta (pf)
  13. Jozef Gahér: Toccata
   Miki Skuta (pf)
  14. Peter Martinček van Grob: For My Little Son
   Miki Skuta (pf)
  15. Peter Groll: Children's Piece
   Diana Buffa (pf)
  16. Matej Haász: Desire
   Diana Buffa (pf)
  17. Juraj Hatrík: Dimly For Now – As In A Mirror...
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  18. Jana Kmiťová: White Bridge
   Diana Buffa (pf)
  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  20. Lucia Koňakovská: Verses for Piano
   Diana Buffa (pf)
  21. Ivan Konečný: Fantasia in E flat
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  22. Mirko Krajči: Quintum
   Miki Skuta (pf)
  23. Egon Krák: Micro
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  24. Pavol Krška: PM
   Miki Skuta (pf)
  25. Víťazoslav Kubička: Twilight Op. 182
   Miki Skuta (pf)
  26. Marián Lejava: Fragment II (Variations)
   Ivan Buffa (pf)
  27. Peter Machajdík: She Will Be Picked by Herself
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  28. Daniel Matej: Lynch Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  29. Boško Milaković: MoNaMi
   Ivan Buffa (pf)
  30. Milan Novák: Improvisation
   Miki Skuta (pf)
  31. Petra Bachratá: Bagatelle
   Ivan Buffa (pf)
  32. Lucia Papanetzová: Imagination VI (Variation E flat – B flat)
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  33. Miroslav Pejhovský: Variations in E flat
   Ivan Buffa (pf)
  34. Rudolf Pepucha: With Your For You
   Ivan Buffa (pf)
  35. Marek Piaček: Lodovico's Quintessence
   Miki Skuta (pf)
  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola
   Ivan Buffa (pf)
  37. Daniel Remeň: ESta una BElla
   Ivan Buffa (pf)
  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata
   Diana Buffa (pf)
  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo
   Miki Skuta (pf)
  40. Karine Sarkisjan: Colours
   Diana Buffa (pf)
  41. Juraj Vajó: Variations
   Ivan Buffa (pf)
  42. Ivan Valenta: Toccata Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  43. Ján Zach: Interludio
   Ivan Buffa (pf)
  44. Ilja Zeljenka: E flat B flat Variations
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Photo: Štefan Németh-Šamorínsky: Piano Music ŠTEFAN NÉMETH-ŠAMORÍNSKY: PIANO MUSIC
  2011 CD – Discant DK 0141-2131
  1. Štefan Németh-Šamorínsky: Capriccio
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  2. Štefan Németh-Šamorínsky: Meditácia na tému Nicola Paganiniho
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  3. Štefan Németh-Šamorínsky: Slovenská rapsódia
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  4. Štefan Németh-Šamorínsky: Intermezzo
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  5. Štefan Németh-Šamorínsky: Sonáta
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  6. Štefan Németh-Šamorínsky: Improvisation on a Slovak Folk Song
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  7. Štefan Németh-Šamorínsky: Epitaf
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Photo:
  2008 CD – Hevhetia HV 0025-2-331
  1. Miki Skuta (pf), Peter Katina (ac), Ivan Buffa (pf), Magdaléna Bajuszová (pf), Rastislav Sokol (cb), Robert Vizvári (cb), Anton Jaro (cb), Richard Gašpar (cb), Peter Jurčenko (cb), Diana Buffa (pf)
 • Photo: Joseph Kolkovich – Nine Preludes, Silent Tears of Fathers JOSEPH KOLKOVICH – NINE PRELUDES, SILENT TEARS OF FATHERS
  2007 CD – Hevhetia HV 0022-2-331
  1. Jozef Kolkovič: Nine Preludes
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  2. Jozef Kolkovič: Silent Tears of Fathers
   Philharmonic Double-bass Quintet, Rastislav Sokol (cb), Robert Vizvári (cb), Anton Jaro (cb), Richard Gašpar (cb), Peter Jurčenko (cb)
 • Photo: Magdaléna Bajuszová, piano MAGDALÉNA BAJUSZOVÁ, PIANO
  2006 CD – Discant DK 0093-2 131
  1. Ludwig van Beethoven:
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  2. Franz Schubert: Three Piano Pieces D 946
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  3. Béla Bartók: Improvisations on Hungarian Peasant Songs Op.20 Sz 74
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Photo: SOOZVUK SOOZVUK
  2006 CD – Music Fund SF 00432131
  1. Lucia Papanetzová: Imaginations I., II., III.
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  2. Marián Lejava: Dickinson songs
   Silvia Lejava Adamíková (v), Andrea Bálešová (pf)
  3. Lucia Koňakovská: Solo Cello 2005
   Michal Sťahel (vc)
  4. Peter Groll: Rupture
   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf)
  5. Karine Sarkisjan: Songs for Bass and Piano
   Matúš Trávniček (b), Karine Sarkisian (pf)
  6. Boško Milaković: Losing My Religion
   Andrea Mosorjaková (fl), Jozef Eliáš (cl), Ana Krsmanović (ac), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Zuzana Chlpíková (dir.)
 • Photo: Ilja Zeljenka: Piano Works ILJA ZELJENKA: PIANO WORKS
  2005 CD – Discant DK 0082-2 131
  1. Ilja Zeljenka: Sonata No. 2
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  2. Ilja Zeljenka: Tales About Music II.
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  3. Ilja Zeljenka: Fragment
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  4. Ilja Zeljenka: Three Preludes
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  5. Ilja Zeljenka: Sonata No. 21 "Questions without Answers"
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Photo:
  2005 CD – Discant DK 0084-2 131
  1. Juraj Hatrík: Across the Happy Prince´s Country II
   Ida Černecká (pf4m), František Pergler (pf4m)
  2. Juraj Hatrík: H. CH. A. Suite
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  3. Juraj Hatrík: Fairy-Tales For Barborka I-III
   Ivan Gajan (pf)
  4. Juraj Hatrík: Seven Gates To Secret
   František Pergler (pf)
  5. Juraj Hatrík: Four Intermezzi
   Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Photo: Nostalgia NOSTALGIA
  2005 CD – Discant DK-0083-2 131
  1. Vladimír Godár: Talisman
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  2. Peter Breiner: To Dear Mr. Bach on His Birthday
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  3. Martin Burlas: Hymn to the Forgotten Ones
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  4. Iris Szeghy: Poetic Studies
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  5. Jozef Kolkovič: Nostalgy
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Photo:
  2005 CD – Discant DK 0086-2 131
  1. Juraj Hatrík: Across the Happy Prince´s Country II
   Ida Černecká (pf4m), František Pergler (pf4m)
  2. Juraj Hatrík: Fairy-Tales For Barborka I-III
   Ivan Gajan (pf)
  3. Juraj Hatrík: H. CH. A. Suite
   Magdaléna Bajuszová (pf)
  4. Juraj Hatrík: Seven Gates To Secret
   František Pergler (pf)
  5. Juraj Hatrík: Four Intermezzi
   Magdaléna Bajuszová (pf)

Awards

 • Frico Kafenda Award
  2010
 • International Leoš Janáček Competition, Brno (CZ)
  2003 - 2nd prize
 • International Competition for Young Pianist in Memory of Vladimir Horowitz, Kiev (UA)
  1997 - semi-finals
 • Yamaha Scholarship, Bratislava (SK)
  1996 - 1st prize
 • Competition of Students Slovak Republic Conservatories
  1992 - 1st prize
 • National Competition of Primary Art Schools
  1987 - 1st prize
 • Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem (CZ)
  1986 - 2nd prize
 • Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem (CZ)
  1985 - 2nd prize
 • Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem (CZ)
  1984 - 3rd prize

Premieres

 • First performances in Slovakia
 • Vladimír Godár: Hudba pre Martina Šulíka
  14 Oct
  2018
  First performances in Slovakia
  Bratislava Music Festival, Small Hall of the Slovak Philharmonic, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc), Magdaléna Bajuszová (pf), Agnesa Ferienčíková (cmb)
 • Ilja Zeljenka: 24 preludes
  for piano
  12 Nov
  2016
  First performances in Slovakia
  Epoché – New Slovak Music, Small Concert Studio of the Slovak Radio, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Miroslav Tóth: Piano Sonata
  24 Oct
  2015
  First performances in Slovakia
  New piano sonatas, Concert Hall Dvorana, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Jozef Kolkovič: Piano Sonata No. 2 "Almost Silence"
  24 Oct
  2015
  First performances in Slovakia
  New piano sonatas, Concert Hall Dvorana, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Marián Zavarský: Piano Sonata
  24 Oct
  2015
  First performances in Slovakia
  New piano sonatas, Concert Hall Dvorana, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Miroslav Tóth: Sad Waltz
  Concerto for piano and orchestra
  11 Jun
  2014
  First performances in Slovakia
  Composition Laboratory – Orchestra, Concert Hall Dvorana, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf), ZOE Chamber Orchestra, Student of the Academy of Performing Arts, Marián Lejava (dir.)
 • Marián Zavarský: Untitled Pictures
  for orchestra and solo piano
  11 Jun
  2014
  First performances in Slovakia
  Composition Laboratory – Orchestra, Concert Hall Dvorana, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf), ZOE Chamber Orchestra, Student of the Academy of Performing Arts, Marián Lejava (dir.)
 • Ilja Zeljenka: 6 Aphorisms
  for piano
  19 Nov
  2012
  First performances in Slovakia
  (Un)known Music, Pálffy Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Viliam Gräffinger: Etude (in C)
  for piano
  11 Nov
  2010
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Small concert studio of the Slovak Radio, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Viliam Gräffinger: Etude (in D flat)
  for piano
  11 Nov
  2010
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Small concert studio of the Slovak Radio, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Lucia Papanetzová: Sonata II
  for violin (viola) and piano
  11 Nov
  2010
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Milan Paľa (vn), Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Jevgenij Iršai: Sonata Quasi Sonata
  Sonata for piano No.
  11 Nov
  2010
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Small concert studio of the Slovak Radio, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Miroslav Tóth: Sad Chopin and Four Preludes
  6 Nov
  2010
  First performances in Slovakia
  Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Jozef Kolkovič: Concert for Piano, Strings and Timpani
  10 Sep
  2010
  First performances in Slovakia
  Historical building of the Slovak National Theatre, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf), Slovak Philharmonic, Martin Majkút (dir.)
 • Alexej Temnov: Portraits
  for piano
  17 Jun
  2010
  First performances in Slovakia
  Concert Hall Dvorana, University of Performing Arts, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Nine Pieces
  for piano
  10 Dec
  2008
  First performances in Slovakia
  Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Peter Zagar: Strings, Hammers, Mallets
  19 Nov
  2008
  First performances in Slovakia
  Evenings of New Music, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf), Tomáš Nemec (pf), Milan Osadský (ac), Juraj Mitošinka (tn), Albert Hrubovčák (tn), Branislav Belorid (tn), Nikolaj Kanišák (tu)
 • Ilja Zeljenka: Sonata No. 23
  for piano
  8 Nov
  2007
  First performances in Slovakia
  Melos-Ethos, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Jozef Kolkovič: Nine Preludes
  for piano
  13 Oct
  2007
  First performances in Slovakia
  Evenings of New Music, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Lucia Papanetzová: Imagination VI (Variation E flat – B flat)
  for piano
  20 Sep
  2007
  First performances in Slovakia
  The Fifth Double Concert, Mirror Hall of the Primate's Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Daniel Matej: Lynch Variations
  (on Passus Duriusculus Rhetoricus)
  20 Sep
  2007
  First performances in Slovakia
  The Fifth Double Concert, Mirror Hall of the Primate's Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Egon Krák: Micro
  20 Sep
  2007
  First performances in Slovakia
  The Fifth Double Concert, Mirror Hall of the Primate's Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Jozef Kolkovič: Take the Fifth
  for piano
  20 Sep
  2007
  First performances in Slovakia
  The Fifth Double Concert, Mirror Hall of the Primate's Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Marek Piaček: "Vidmodeva spevovieva"
  26 Nov
  2006
  First performances in Slovakia
  Bratislava, SK
  PERFORMERS: Lúčnica, Magdaléna Bajuszová (pf), Elena Matušová (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Sonata No. 21 "Questions without Answers"
  for piano
  19 Dec
  2004
  First performances in Slovakia
  Sunday Matinees at the Bratislava City Gallery, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonets to Orpheus
  3 songs for soprano and piano on the poems of R. M. Rilke
  28 Nov
  2004
  First performances in Slovakia
  Mirbach Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Božena Ferancová (s), Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Rastislav Dubovský: Colours
  for chamber ensemble
  16 Nov
  2004
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Matej Kozub (cl), Zuzana Gavorníková Paštéková (vn), Katarína Kleinová (vc), Magdaléna Bajuszová (pf), František Rek (bat), Richard Mrázik (bat), Marián Lejava (dir.)
 • Jozef Kolkovič: Nine Preludes
  for piano
  16 Nov
  2004
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Zoltán Bognár: Piano Piece II
  14 Nov
  2004
  First performances in Slovakia
  New Slovak Music, Mirbach Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Lucia Koňakovská: Sonata for Cello and Piano
  18 Feb
  2004
  First performances in Slovakia
  Bratislava, SK
  PERFORMERS: Eugen Prochác (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Lucia Papanetzová: Passacaglia
  for piano and orchestra
  15 Nov
  2003
  First performances in Slovakia
  Bratislava, SK
  PERFORMERS: Symfonický orchester VŠMU, Magdaléna Bajuszová (pf), Juraj Valčuha (dir.)
 • Ilja Zeljenka: Sonata No. 15
  (in one movement) for piano
  9 Nov
  2003
  First performances in Slovakia
  Melos-Ethos, Mirbach Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonata No. 12 (Sonata-Fantasia)
  for piano
  26 Feb
  2003
  First performances in Slovakia
  Mirror Hall of the Primate's Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Zoltán Bognár: Piano Piece I
  2003 First performances in Slovakia
  Orfeus Festival, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Fragment
  for piano
  26 Oct
  2002
  First performances in Slovakia
  Beneficiary Concert for Children's Oncology, Mirror Hall of the Primate's Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Tales About Music
  for piano
  26 Oct
  2002
  First performances in Slovakia
  Beneficiary Concert for Children's Oncology, Mirror Hall of the Primate's Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Sonata No. 9
  for piano
  9 Dec
  2001
  First performances in Slovakia
  Sunday Matinees at the Bratislava City Gallery, Mirbach Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Lucia Papanetzová: The Prayer
  A song for mezzo-soprano and piano
  2000 First performances in Slovakia
  Academy of Performing Arts, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Terézia Kružliaková (ms), Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Tales About Music II.
  (piano cycle)
  16 Dec
  1999
  First performances in Slovakia
  Beneficiary Concert for Children's Oncology, Zichy Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Three Preludes
  for piano
  16 Dec
  1999
  First performances in Slovakia
  Beneficiary Concert for Children's Oncology, Zichy Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: Aphorisms
  for piano
  16 Dec
  1997
  First performances in Slovakia
  Zichy Palace, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: A Little Suite
  for piano
  9. 1988 First performances in Slovakia
  Bratislava, SK
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • First performances abroad
 • Miroslav Tóth: Piano quintet
  29 Apr
  2017
  First performances abroad
  Praha, CZ
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf), FAMA Quartet
 • Daniel Matej: Lynch Variations
  (on Passus Duriusculus Rhetoricus)
  17 Dec
  2007
  First performances abroad
  Meeting of New Music Plus+, Concert Hall of Janáček Academy of Music and Performing Arts, Brno, CZ
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Egon Krák: Micro
  17 Dec
  2007
  First performances abroad
  Meeting of New Music Plus+, Concert Hall of Janáček Academy of Music and Performing Arts, Brno, CZ
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Jozef Kolkovič: Take the Fifth
  for piano
  17 Dec
  2007
  First performances abroad
  Meeting of New Music Plus+, Concert Hall of Janáček Academy of Music and Performing Arts, Brno, CZ
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Ilja Zeljenka: E flat B flat Variations
  17 Dec
  2007
  First performances abroad
  Meeting of New Music Plus+, Concert Hall of Janáček Academy of Music and Performing Arts, Brno, CZ
  PERFORMERS: Magdaléna Bajuszová (pf)

Gallery

 • Photo:

 • Photo:

 • Photo:« back to list Updated: 21. 05. 2019