ORGANIZERS:

Univerzitná knižnica v Bratislave, Konzervatórium v Bratislave

Veronika Buríková Bakičová

0904 973 213

x