Koncert komornej hudby pre dychové nástroje.

Účinkujúci:

Študenti a pedagógovia Konzervatória v Bratislave

USPORIADATELIA:

Univerzitná knižnica v Bratislave, Konzervatórium v Bratislave

Veronika Buríková Bakičová

0904 973 213

x