2015

URSÍNYOVÁ, Terézia: Dvakrát Eva Šušková, tajný hlas [recenzia CD]

2015

KOLÁŘ, Robert: secret VOICE [recenzia CD]

Hudobný život, 2015, year 47, no. 5, p. 37

2013

KOLÁŘ, Robert: Soozvuk: 10 rokov po...

Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 14 – 15

2013

HORKAY, Tamás: BHS 2013

Kontemplujúci pohľad Soozvuku

Hudobný život, 2013, year 45, no. 11, p. 6

2013

BERÁTS, Juraj: SOOZVUK 2012

Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 3

2012

KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]

Hudobný život, 2012, year 44, no. 3, p. 35

2012

KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]

Slovenská hudba, 2012, year 38, no. 4, p. 418 – 420

2010

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie

Slovenská hudba, 2010, year 36, no. 1, p. 27 – 62

2005

PLANKOVÁ, Eva: Lucia Koňakovská – Miniprofil HŽ

Hudobný život, 2005, year 37, no. 11 – 12, p. 9 – 10

2003

ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné : Autorský

Hudobný život, 2003, year 35, no. 10, p. 15

1996

DOHNALOVÁ, Lýdia: Tvorba najmladších

Hudobný život, 1996, year 28, no. 22, p. 2

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2010

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie

  Slovenská hudba, 2010, year 36, no. 1, p. 27 – 62

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2015

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Dvakrát Eva Šušková, tajný hlas [recenzia CD]

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: secret VOICE [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 5, p. 37

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: Soozvuk: 10 rokov po...

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 14 – 15

 • 2013

  HORKAY, Tamás: BHS 2013

  Kontemplujúci pohľad Soozvuku

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 11, p. 6

 • 2013

  BERÁTS, Juraj: SOOZVUK 2012

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 3

 • 2012

  KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 3, p. 35

 • 2012

  KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]

  Slovenská hudba, 2012, year 38, no. 4, p. 418 – 420

 • 2005

  PLANKOVÁ, Eva: Lucia Koňakovská – Miniprofil HŽ

  Hudobný život, 2005, year 37, no. 11 – 12, p. 9 – 10

 • 2003

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné : Autorský

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 10, p. 15

 • 1996

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Tvorba najmladších

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 22, p. 2

x