Bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2006

  PERGLER, František: Ivan Palovič (1938-1993) : kapitoly z histórie klavírneho umenia a pedagogiky na Slovensku

  Hudobný život , 2006, year 38, no. 6, p. 26 – 28

 • 1974

  ČÍŽIK, Vladimír: Ivan Palovič

  Slovenskí koncertní umelci I, 1974, Slovak Music Fund, Bratislava, p. 81 – 83

Bibliografia – Monohraphs in journals and anthologies

 • 2018

  PERGLER, František: Ivan Palovič - Spontánnosť a nadšenie pre krásu

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 1 – 2, p. 36 – 38

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Recenzie : Dušan Martinček: Music for Piano. Ivan Palovič, Alexander Cattarino, Mikuláš Škuta, Peter Pažický, Jordana Palovičová, Cyril Dianovský. Hudobný fond 2010

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 35

 • 1998

  ČÍŽIK, Vladimír: Pripomíname si ...

  Hudobný život , 1998, year 30, no. 2, p. 9

 • 1994

  ČÍŽIK, Vladimír: Za doc. Ivanom Palovičom

  Hudobný život , 1994, year 26, no. 1, p. 2

 • 1982

  HURAJOVÁ, Eleonóra: Práca by mala byť vyznaním : Hovoríme s klaviristom Ivanom Palovičom

  Smena, 15. 5. 1982, no. 114, p. 6

 • 1982

  (ki): Pozoruhodný výkon M. Teleckého : Abonentný koncert Slovenskej filharmónie

  Ľud, 21. 3. 1982, no. 70, p. 5

 • 1974

  ADAMČIAKOVÁ, V.: Umelci k výročiu SNP

  Hudobný život , 1974, year 6, no. 9, p. 4

x