Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2006

  PERGLER, František: Ivan Palovič (1938-1993) : kapitoly z histórie klavírneho umenia a pedagogiky na Slovensku

  Hudobný život , 2006, roč. 38, č. 6, s. 26 – 28

 • 1974

  ČÍŽIK, Vladimír: Ivan Palovič

  Slovenskí koncertní umelci I, 1974, Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 81 – 83

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Recenzie : Dušan Martinček: Music for Piano. Ivan Palovič, Alexander Cattarino, Mikuláš Škuta, Peter Pažický, Jordana Palovičová, Cyril Dianovský. Hudobný fond 2010

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 35

 • 1998

  ČÍŽIK, Vladimír: Pripomíname si ...

  Hudobný život , 1998, roč. 30, č. 2, s. 9

 • 1994

  ČÍŽIK, Vladimír: Za doc. Ivanom Palovičom

  Hudobný život , 1994, roč. 26, č. 1, s. 2

 • 1982

  HURAJOVÁ, Eleonóra: Práca by mala byť vyznaním : Hovoríme s klaviristom Ivanom Palovičom

  Smena, 15. 5. 1982, č. 114, s. 6

 • 1982

  (ki): Pozoruhodný výkon M. Teleckého : Abonentný koncert Slovenskej filharmónie

  Ľud, 21. 3. 1982, č. 70, s. 5

 • 1974

  ADAMČIAKOVÁ, V.: Umelci k výročiu SNP

  Hudobný život , 1974, roč. 6, č. 9, s. 4

Bibliografia – Monografie v zborníkoch a časopisoch

 • 2018

  PERGLER, František: Ivan Palovič - Spontánnosť a nadšenie pre krásu

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 1 – 2, s. 36 – 38

x