2021

MICHALKOVÁ, Ľudmila – MICHALKO, Ján Vladimír: Ako sa človek stane tým, čím je [rozhovor]

Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 24 – 29

2021

TICHÝ, Stanislav: Slovenské historické organy "30"

Hudobný život, 2021, year 53, no. 9, p. 5 – 6

2020

TICHÝ, Stanislav: Slovenské historické organy

Minulosť, prítomnosť a perspektívy festivalu [rozhovor]

Hudobný život, 2020, year 52, no. 9, p. 26 – 29

2018

TICHÝ, Stanislav – MICHALKO, Ján Vladimír – VRÁBEL, Marek: Nový organ v Bratislave-Krasňanoch [rozhovor]

Hudobný život, 2018, year 50, no. 4, p. 14 – 16

2017

redakcia: Ján Vladimír Michalko a Boris Lenko: Organ a akordeón – nové v starom…

Opera Slovakia, 7. 10. 2017

2016

STÝBLOVÁ, Magdaléna: Ars Organi Nitra

9. ročník, 1. – 29. mája, mesto Nitra, Cirkevný zbor ECAV v Nitre

Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 5

2016

TICHÝ, Stanislav: Dni starej hudby 2016

Organový recitál na Dňoch starej hudby 2016

Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 16

2015

TICHÝ, Stanislav: Slovenské historické organy

Hudobný život, 2015, year 47, no. 9, p. 17

2015

TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival

Hudobný život, 2015, year 47, no. 7 – 8, p. 4
(vystúpenie s akordeonistom B. Lenkom)

2012

KLINDA, Ferdinand – MICHALKO, Ján Vladimír – SZABÓ, Imrich – ŠUŇAVSKÁ, Bernadetta – MELCOVÁ, Monika: Nový organ Slovenskej filharmónie očami prvých interpretov

Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 4

2012

ČÁRSKA, Etela: Bratislavský organový festival znel perspektívou

Pravda , 23. 7. 2012, year 22, no. 169, p. 37

2012

TICHÝ, Stanislav: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 2

2012

ČÁRSKA, Etela: Bratislavský organový festival

Hudobný život, 2012, year 44, no. 9, p. 4

2012

ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy opäť ožili na Spiši aj v Liptove

Pravda, 4. 9. 2012, year 22, no. 204, p. 39

2012

ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy

Hudobný život, 2012, year 44, no. 10, p. 8

2012

HORKAY, Tamás: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Festivalová premiéra nového organa v Redute

Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 14

2011

TICHÝ, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava 2011

Hudobný život, 2011, year 43, no. 11, p. 8

2011

SEDLÁR, Mário: Slovenská organová hudba : Ján Vladimír Michalko [recenzia CD]

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 55 – 56

2011

ŠUBA, Andrej: Ján Vladimír Michalko: Kvalita vzniká v procese kritického hľadania pravdy [rozhovor]

Hudobný život, 2011, year 43, no. 11, p. 15 – 18

2010

HORKAY, Tamás: Slovak Historic Organs 6. Ján Vladimír Michalko. Diskant 2009

Hudobný život , 2010, year 42, no. 5, p. 37

2009

SEDLÁR, Mário: Dúfal som v rýchlejšie napredovanie ... [rozhovor]

Hudobný život, 2009, year 41, no. 1 – 2, p. 9

2009

SEDLÁR, Mário: Slovenské historické organy 5 : Organ v evanjelickom a. v. kostole na Myjave [recenzia CD]

Hudobný život, 2009, year 41, no. 1 – 2, p. 37

2008

RÖSSLER, Antje: Pfeifen im Bade, Erstes Konzert auf der sanierten Schuke-Orgel in der Potsdamer Erlöser Kirche

Märkische Allgemeine August, 2008, no. 2 – 3

2008

SEDLÁR, Mário: Ján Levoslav Bella : Skladby pre organ [recenzia CD]

Adoremus Te , 2008, no. 4, p. 37

2008

ČÁRSKA, Etela: Organové festivaly 2007

Slovenské historické organy

Hudobný život, 2008, year 40, no. 1 – 2, p. 16

2008

SEDLÁR, Mário: Ján Levoslav Bella : Skladby pre organ [recenzia CD]

Hudobný život, 2008, year 40, no. 5, p. 36

2008

HORKAY, Tomáš: Slovak Historic Organs 4 [recenzia CD]

Hudobný život, 2008, year 40, no. 7, p. 36 – 37

2007

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Komorná hudba na Košickej hudobnej jari

Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 13

2007

MICHALKO, Ján Vladimír: Čo najviac chýba našej fakulte, alebo niečo o poslaní, zmysle a úlohe umenia vo vzdelaní a výchove ... po siedmich rokoch...

Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), 2007, year 4, no. 1, p. 1 – 2

2006

ČÁRSKA, Etela: 15. ročník medzinárodného festivalu Slovenské historické organy

Hudobný život, 2006, year 38, no. 10, p. 3

2006

ČÁRSKA, Etela: Slovak Historic Organs : Ján Vladimír Michalko [recenzia CD]

Hudobný život, 2006, year 38, no. 9, p. 34 – 35

2005

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Slovenská prítomnosť vo Francúzsku 2

Hudobný život, 2005, year 37, no. 2, p. 30

2005

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Roman Berger : Exodus, AdagioI, Adagio II [recenzia CD]

Hudobný život, 2005, year 37, no. 3, p. 42 – 43

2003

BÍLIKOVÁ, Lenka: Ján Vladimír Michalko : Organy v drevených artikulárnych kostoloch [recenzia CD]

Hudobný život, 2003, year 35, no. 1, p. 39

2003

KAČIC, Ladislav: Mozartov týždeň 2003

Hudobný život, 2003, year 35, no. 4, p. 22, 23, 25

2003

KAČIC, Ladislav: Mozartov týždeň

Hudobný život, 2003, year 35, no. 4, p. 23

2002

BÍLIKOVÁ, Lenka: Slávnosť organovej hudby, mladosti, porozumenia... (prezentácia nahrávky JVM – Organy v drevených artikulárnych kostoloch)

Hudobný život, 2002, year 34, no. 5, p. 16

2002

ČÍŽIK, Vladimír: Ján Vladimír Michalko

Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 91 – 93
(ISBN 80-88884-39-X)

2001

FERJENČÍKOVÁ, Zuzana: Slovo o Učiteľovi ... [profil k 50. narodeninám]

Hudobný život, 2001, year 33, no. 5, p. 5

2001

RAJTEROVÁ, Alžbeta: Miesto pre ... Jána Vladimíra Michalka, dekana Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU [rozhovor]

Hudobný život, 2001, year 33, no. 12, p. 8 – 10

2001

TICHÝ, Stanislav: 37. BHS (22. 9. – 5. 10) Recitály : Organ

Hudobný život, 2001, year 33, no. 11, p. 17 – 18

2001

REMIÁŠ, Pavol ml.: Dôležitá je kvalita hudby, na druhu nezáleží

SME , 31. 8. 2001

2000

DOHNALOVÁ, Lýdia: Contemporary Slovak Organ : Ilja Zeljenka [recenzia CD]

Hudobný život, 2000, year 32, no. 6, p. 52 – 53

2000

DZIADEK, Magdalena: Po raz dziesaty w Mikolowie

Ruch Muzyczny, 2000, p. 7

2000

GABRYS, Ryszard: U Marjj Panny v Legnjcy

Słowo i Myśl Kraków, 2000, no. 38 – 39, p. 29

2000

ČÁRSKA, Etela: Organové koncerty Pod pyramídou

Hudobný život, 2000, year 32, no. 6, p. 23 – 24

2000

ČURILLA, Štefan: Medzinárodný organový festival v Košiciach

Hudobný život, 2000, year 32, no. 11, p. 29

2000

BOKES, Vladimír: Festivaly. V núdzi poznáš priateľa, alebo „Večery novej hudby“ s Bachom

Hudobný život, 2000, year 32, no. 7 – 8, p. 17 – 18

2000

KRETOWICZ, Piotr: X. Mikolowskie Dni Muzyki

Dzienik Zachodni Katowice, 7. 6. 2000, p. 7

1998

PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Hudobné pohľadnice z Hradu

Hudobný život, 1998, year 30, no. 3, p. 7

1997

PALOVČÍK, Michal: Lákavá vznešenosť umenia

Dni organovej hudby v Bratislave

Hudobný život, 1997, year 29, no. 17, p. 8

1997

MICHALKO, Ján Vladimír: Cirkevno-hudobné školstvo

Adoramus, 1997

1993

ČÁRSKA, Etela: Ján Vladimír Michalko

Hudobný život, 1993, year 25, no. 20, p. 4

1992

International Who’s Who in Music and Musicians’ Directory. Thirteen Edition (heslo)

Cambridge, p. 774

1991

ČÁRSKA, Etela: Pohľad do seba a za ľudský horizont [rozhovor]

Hudobný život, 1991, year 23, no. 4, p. 3

1990

MICHALKO, Ján Vladimír: César Franck: Komentár ku kompletnej nahrávke organových diel [texty na obaloch zukových nosičov CD OPUS 9351 2130 (1989); OPUS 9351 2212–2313]

Opus

1990

ČÁRSKA, Etela: J. V. Michalko hrá Césara Francka

Hudobný život, 1990, year 22, no. 16, p. 3

1989

ČÁRSKA, Etela: Cyklus koncertov MDKO : "Nový" organ v Klariskách

Hudobný život, 1989, year 21, no. 12, p. 4

1989

ČÁRSKA, Etela: BHS – Ján Vladimír Michalko

Hudobný život, 1989, year 21, no. 6, p. 6

1989

ADAMČIAK, Milan: Symfonický koncert

Hudobný život, 1989, year 21, no. 6, p. 6

1988

ČÁRSKA, Etela: Ján Vladimír Michalko

Hudobný život, 1988, year 20, no. 14, p. 10

1988

ČÁRSKA, Etela: Michel Corrette : Šesť koncertov pre organ a komorný orchester op. 26 [recenzia LP]

Hudobný život, 1988, year 20, no. 24, p. 6

1988

URSÍNYOVÁ, Terézia: Prehliadka slovenského koncertného umenia Žilina ´88

Hudobný život, 1988, year 20, no. 10, p. 1

1988

URSÍNYOVÁ, Terézia: S dramaturgickými podnetmi. Skončila sa prehliadka Nová slovenská hudba

Večerník, 22. 2. 1988

1987

MICHALKO, Ján Vladimír: Učebné texty Hudební výchova I.

Institute of Ministry of Culture in Czech Republic, Praha

1987

PODRACKÝ, Igor: Farebný organ na koncerte Vladimíra Michalku v Redute

Večerník, 21. 5. 1987

1987

MICHALKO, Ján Vladimír: Michel Corrette: Organové koncerty op. 26 [text na obale LP]

LP OPUS 9111 1885, 1987, Opus

1984

FÖLDEŠOVÁ, Marta: Koncerty MDKO v Bratislave

Hudobný život, 1984, year 16, no. 8, p. 7
(recitál v Koncertnej sieni SF)

1984

ČÍŽIK, Vladimír: Tvorivé dialógy mladého umenia

Po 18. Prehliadke mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach

Hudobný život, 1984, year 16, no. 17, p. 1, 5

1984

ČÁRSKA, Etela: XI. organová prehliadka mladých v Košiciach

Hudobný život, 1984, year 16, no. 3, p. 2

1983

MICHALKO, Ján Vladimír: Organové dielo Ilju Zeljenku. [Rkp. ašpirantská práca]

Bratislava

1983

ČÁRSKA, Etela: Interpretačná súťaž slovenských organistov

Hudobný život, 1983, year 15, no. 24, p. 5

1983

-hl-: Organový recitál J. V. Michalku

Hudobný život, 1983, year 15, no. 17, p. 7

1982

-he-: Dni organovej hudby

Z Kultúrneho leta v Bratislave

Hudobný život, 1982, year 14, no. 15, p. 4

1982

URSÍNYOVÁ, Terézia: Profily mladých : Organista Ján Vladimír Michalko

Hudobný život, 1982, year 14, no. 13, p. 4

1982

ČURILLA, Štefan: Prehliadka mladých slovenských organistov

Hudobný život, 1982, year 14, no. 2, p. 2

1982

Ján Vladimír Michalko

Portraits of Czechoslovak Concert Artists, 1982, Bratislava, p. 53 – 55

1981

LIPPOLDOVÁ, Viera: Nad XV. Prehliadkou mladých koncertných umelcov

Hudobný život, 1981, year 13, no. 17, p. 4
(získal Cenu kritiky za najlepší výkon v rámci PMKU)

1981

DÓŠA, Ladislav: Organový koncert J. V. Michalku

Hudobný život, 1981, year 13, no. 13, p. 4

1980

MICHALKO, Ján Vladimír: Bachovo dielo a jeho vzťah k organu

Cirkevní listy, 1980

1979

KALNICKÁ, Zdenka: Dni organovej hudby

Hudobný život, 1979, year 11, no. 17, p. 3

1979

DÓŠA, Ladislav: Diplomový koncert J. V. Michalku

Hudobný život, 1979, year 11, no. 13, p. 4

1979

ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: IV. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1979, year 11, no. 6, p. 3

1978

DÓŠA, Ladislav: Prehliadka organistov

Hudobný život, 1978, year 10, no. 3, p. 4

1978

MICHALKO, Ján Vladimír: Hudba v prejave zbožnosti

Cirkevní listy, 1978

1978

BYDLOŠKOVÁ, LIbuša: Po organovom recitáli

Hudobný život, 1978, year 10, no. 11, p. 4

1976

DÓŠA, Ladislav: Prehliadka organistov ´75

Hudobný život, 1976, year 8, no. 1, p. 5

1974

DÓŠA, Ladislav: Prehliadka organistov

Hudobný život, 1974, year 6, no. 4, p. 8

Personal bibliography

 • 2012

  KLINDA, Ferdinand – MICHALKO, Ján Vladimír – SZABÓ, Imrich – ŠUŇAVSKÁ, Bernadetta – MELCOVÁ, Monika: Nový organ Slovenskej filharmónie očami prvých interpretov

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 4

 • 2007

  MICHALKO, Ján Vladimír: Čo najviac chýba našej fakulte, alebo niečo o poslaní, zmysle a úlohe umenia vo vzdelaní a výchove ... po siedmich rokoch...

  Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), 2007, year 4, no. 1, p. 1 – 2

 • 1997

  MICHALKO, Ján Vladimír: Cirkevno-hudobné školstvo

  Adoramus, 1997

 • 1990

  MICHALKO, Ján Vladimír: César Franck: Komentár ku kompletnej nahrávke organových diel [texty na obaloch zukových nosičov CD OPUS 9351 2130 (1989); OPUS 9351 2212–2313]

  Opus

 • 1987

  MICHALKO, Ján Vladimír: Učebné texty Hudební výchova I.

  Institute of Ministry of Culture in Czech Republic, Praha

 • 1987

  MICHALKO, Ján Vladimír: Michel Corrette: Organové koncerty op. 26 [text na obale LP]

  LP OPUS 9111 1885, 1987, Opus

 • 1983

  MICHALKO, Ján Vladimír: Organové dielo Ilju Zeljenku. [Rkp. ašpirantská práca]

  Bratislava

 • 1980

  MICHALKO, Ján Vladimír: Bachovo dielo a jeho vzťah k organu

  Cirkevní listy, 1980

 • 1978

  MICHALKO, Ján Vladimír: Hudba v prejave zbožnosti

  Cirkevní listy, 1978

Bibliography

 • 2021

  TICHÝ, Stanislav: Slovenské historické organy "30"

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 9, p. 5 – 6

 • 2021

  MICHALKOVÁ, Ľudmila – MICHALKO, Ján Vladimír: Ako sa človek stane tým, čím je [rozhovor]

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 24 – 29

 • 2020

  TICHÝ, Stanislav: Slovenské historické organy

  Minulosť, prítomnosť a perspektívy festivalu [rozhovor]

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 9, p. 26 – 29

 • 2018

  TICHÝ, Stanislav – MICHALKO, Ján Vladimír – VRÁBEL, Marek: Nový organ v Bratislave-Krasňanoch [rozhovor]

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 4, p. 14 – 16

 • 2017

  redakcia: Ján Vladimír Michalko a Boris Lenko: Organ a akordeón – nové v starom…

  Opera Slovakia, 7. 10. 2017

 • 2016

  TICHÝ, Stanislav: Dni starej hudby 2016

  Organový recitál na Dňoch starej hudby 2016

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 16

 • 2016

  STÝBLOVÁ, Magdaléna: Ars Organi Nitra

  9. ročník, 1. – 29. mája, mesto Nitra, Cirkevný zbor ECAV v Nitre

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 7 – 8, p. 5

 • 2015

  TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 7 – 8, p. 4
  (vystúpenie s akordeonistom B. Lenkom)

 • 2015

  TICHÝ, Stanislav: Slovenské historické organy

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 9, p. 17

 • 2012

  HORKAY, Tamás: Spravodajstvo, festivaly / BHS / Festivalová premiéra nového organa v Redute

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 12, p. 14

 • 2012

  ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 10, p. 8

 • 2012

  ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy opäť ožili na Spiši aj v Liptove

  Pravda, 4. 9. 2012, year 22, no. 204, p. 39

 • 2012

  ČÁRSKA, Etela: Bratislavský organový festival

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 9, p. 4

 • 2012

  TICHÝ, Stanislav: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 7 – 8, p. 2

 • 2012

  ČÁRSKA, Etela: Bratislavský organový festival znel perspektívou

  Pravda , 23. 7. 2012, year 22, no. 169, p. 37

 • 2011

  TICHÝ, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava 2011

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 11, p. 8

 • 2011

  ŠUBA, Andrej: Ján Vladimír Michalko: Kvalita vzniká v procese kritického hľadania pravdy [rozhovor]

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 11, p. 15 – 18

 • 2011

  SEDLÁR, Mário: Slovenská organová hudba : Ján Vladimír Michalko [recenzia CD]

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 55 – 56

 • 2010

  HORKAY, Tamás: Slovak Historic Organs 6. Ján Vladimír Michalko. Diskant 2009

  Hudobný život , 2010, year 42, no. 5, p. 37

 • 2009

  SEDLÁR, Mário: Slovenské historické organy 5 : Organ v evanjelickom a. v. kostole na Myjave [recenzia CD]

  Hudobný život, 2009, year 41, no. 1 – 2, p. 37

 • 2009

  SEDLÁR, Mário: Dúfal som v rýchlejšie napredovanie ... [rozhovor]

  Hudobný život, 2009, year 41, no. 1 – 2, p. 9

 • 2008

  HORKAY, Tomáš: Slovak Historic Organs 4 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 7, p. 36 – 37

 • 2008

  SEDLÁR, Mário: Ján Levoslav Bella : Skladby pre organ [recenzia CD]

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 5, p. 36

 • 2008

  ČÁRSKA, Etela: Organové festivaly 2007

  Slovenské historické organy

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 1 – 2, p. 16

 • 2008

  SEDLÁR, Mário: Ján Levoslav Bella : Skladby pre organ [recenzia CD]

  Adoremus Te , 2008, no. 4, p. 37

 • 2008

  RÖSSLER, Antje: Pfeifen im Bade, Erstes Konzert auf der sanierten Schuke-Orgel in der Potsdamer Erlöser Kirche

  Märkische Allgemeine August, 2008, no. 2 – 3

 • 2007

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Komorná hudba na Košickej hudobnej jari

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 13

 • 2006

  ČÁRSKA, Etela: 15. ročník medzinárodného festivalu Slovenské historické organy

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 10, p. 3

 • 2006

  ČÁRSKA, Etela: Slovak Historic Organs : Ján Vladimír Michalko [recenzia CD]

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 9, p. 34 – 35

 • 2005

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Roman Berger : Exodus, AdagioI, Adagio II [recenzia CD]

  Hudobný život, 2005, year 37, no. 3, p. 42 – 43

 • 2005

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Slovenská prítomnosť vo Francúzsku 2

  Hudobný život, 2005, year 37, no. 2, p. 30

 • 2003

  KAČIC, Ladislav: Mozartov týždeň

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 4, p. 23

 • 2003

  KAČIC, Ladislav: Mozartov týždeň 2003

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 4, p. 22, 23, 25

 • 2003

  BÍLIKOVÁ, Lenka: Ján Vladimír Michalko : Organy v drevených artikulárnych kostoloch [recenzia CD]

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 1, p. 39

 • 2002

  BÍLIKOVÁ, Lenka: Slávnosť organovej hudby, mladosti, porozumenia... (prezentácia nahrávky JVM – Organy v drevených artikulárnych kostoloch)

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 5, p. 16

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Ján Vladimír Michalko

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 91 – 93
  (ISBN 80-88884-39-X)

 • 2001

  RAJTEROVÁ, Alžbeta: Miesto pre ... Jána Vladimíra Michalka, dekana Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU [rozhovor]

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 12, p. 8 – 10

 • 2001

  TICHÝ, Stanislav: 37. BHS (22. 9. – 5. 10) Recitály : Organ

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 11, p. 17 – 18

 • 2001

  REMIÁŠ, Pavol ml.: Dôležitá je kvalita hudby, na druhu nezáleží

  SME , 31. 8. 2001

 • 2001

  FERJENČÍKOVÁ, Zuzana: Slovo o Učiteľovi ... [profil k 50. narodeninám]

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 5, p. 5

 • 2000

  ČURILLA, Štefan: Medzinárodný organový festival v Košiciach

  Hudobný život, 2000, year 32, no. 11, p. 29

 • 2000

  BOKES, Vladimír: Festivaly. V núdzi poznáš priateľa, alebo „Večery novej hudby“ s Bachom

  Hudobný život, 2000, year 32, no. 7 – 8, p. 17 – 18

 • 2000

  KRETOWICZ, Piotr: X. Mikolowskie Dni Muzyki

  Dzienik Zachodni Katowice, 7. 6. 2000, p. 7

 • 2000

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Contemporary Slovak Organ : Ilja Zeljenka [recenzia CD]

  Hudobný život, 2000, year 32, no. 6, p. 52 – 53

 • 2000

  ČÁRSKA, Etela: Organové koncerty Pod pyramídou

  Hudobný život, 2000, year 32, no. 6, p. 23 – 24

 • 2000

  GABRYS, Ryszard: U Marjj Panny v Legnjcy

  Słowo i Myśl Kraków, 2000, no. 38 – 39, p. 29

 • 2000

  DZIADEK, Magdalena: Po raz dziesaty w Mikolowie

  Ruch Muzyczny, 2000, p. 7

 • 1998

  PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Hudobné pohľadnice z Hradu

  Hudobný život, 1998, year 30, no. 3, p. 7

 • 1997

  PALOVČÍK, Michal: Lákavá vznešenosť umenia

  Dni organovej hudby v Bratislave

  Hudobný život, 1997, year 29, no. 17, p. 8

 • 1993

  ČÁRSKA, Etela: Ján Vladimír Michalko

  Hudobný život, 1993, year 25, no. 20, p. 4

 • 1992

  International Who’s Who in Music and Musicians’ Directory. Thirteen Edition (heslo)

  Cambridge, p. 774

 • 1991

  ČÁRSKA, Etela: Pohľad do seba a za ľudský horizont [rozhovor]

  Hudobný život, 1991, year 23, no. 4, p. 3

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela: J. V. Michalko hrá Césara Francka

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 16, p. 3

 • 1989

  ČÁRSKA, Etela: Cyklus koncertov MDKO : "Nový" organ v Klariskách

  Hudobný život, 1989, year 21, no. 12, p. 4

 • 1989

  ADAMČIAK, Milan: Symfonický koncert

  Hudobný život, 1989, year 21, no. 6, p. 6

 • 1989

  ČÁRSKA, Etela: BHS – Ján Vladimír Michalko

  Hudobný život, 1989, year 21, no. 6, p. 6

 • 1988

  ČÁRSKA, Etela: Michel Corrette : Šesť koncertov pre organ a komorný orchester op. 26 [recenzia LP]

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 24, p. 6

 • 1988

  ČÁRSKA, Etela: Ján Vladimír Michalko

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 14, p. 10

 • 1988

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Prehliadka slovenského koncertného umenia Žilina ´88

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 10, p. 1

 • 1988

  URSÍNYOVÁ, Terézia: S dramaturgickými podnetmi. Skončila sa prehliadka Nová slovenská hudba

  Večerník, 22. 2. 1988

 • 1987

  PODRACKÝ, Igor: Farebný organ na koncerte Vladimíra Michalku v Redute

  Večerník, 21. 5. 1987

 • 1984

  ČÍŽIK, Vladimír: Tvorivé dialógy mladého umenia

  Po 18. Prehliadke mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 17, p. 1, 5

 • 1984

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: Koncerty MDKO v Bratislave

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 8, p. 7
  (recitál v Koncertnej sieni SF)

 • 1984

  ČÁRSKA, Etela: XI. organová prehliadka mladých v Košiciach

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 3, p. 2

 • 1983

  ČÁRSKA, Etela: Interpretačná súťaž slovenských organistov

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 24, p. 5

 • 1983

  -hl-: Organový recitál J. V. Michalku

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 17, p. 7

 • 1982

  -he-: Dni organovej hudby

  Z Kultúrneho leta v Bratislave

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 15, p. 4

 • 1982

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Profily mladých : Organista Ján Vladimír Michalko

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 13, p. 4

 • 1982

  ČURILLA, Štefan: Prehliadka mladých slovenských organistov

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 2, p. 2

 • 1982

  Ján Vladimír Michalko

  Portraits of Czechoslovak Concert Artists, 1982, Bratislava, p. 53 – 55

 • 1981

  LIPPOLDOVÁ, Viera: Nad XV. Prehliadkou mladých koncertných umelcov

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 17, p. 4
  (získal Cenu kritiky za najlepší výkon v rámci PMKU)

 • 1981

  DÓŠA, Ladislav: Organový koncert J. V. Michalku

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 13, p. 4

 • 1979

  KALNICKÁ, Zdenka: Dni organovej hudby

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 17, p. 3

 • 1979

  DÓŠA, Ladislav: Diplomový koncert J. V. Michalku

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 13, p. 4

 • 1979

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: IV. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 6, p. 3

 • 1978

  BYDLOŠKOVÁ, LIbuša: Po organovom recitáli

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 11, p. 4

 • 1978

  DÓŠA, Ladislav: Prehliadka organistov

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 3, p. 4

 • 1976

  DÓŠA, Ladislav: Prehliadka organistov ´75

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 1, p. 5

 • 1974

  DÓŠA, Ladislav: Prehliadka organistov

  Hudobný život, 1974, year 6, no. 4, p. 8

x