Personálna bibliografia

 • 1978

  HRK, Ján – HORÁK, Vlastimil [zost. obr. časti]: 50 rokov Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave nositeľa Radu práce

  Opus, Bratislava

Bibliografia

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Vlastimil Horák (17.6.1926 - 29.7.2011)

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 1 – 2, p. 27

 • 2011

  (hž): Dňa 29.7. zomrel v Bratislave dirigent Vlastimil Horák..

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 3

 • 2001

  MATUŠÍK, Radislav: Balada o človeku

  Hudobný život, 2001, year 33, no. 6, p. 9

 • 1996

  VAJDIČKA, Ľudovít M.: Vlastimil Horák sedemdesiatročný

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 13, p. 6

 • 1996

  VAJDIČKA, Ľudovít M.: Slovenská hudba 20. storočia : Hudba v rozhlase

  Dejiny slovenskej hudby (Ed. Elschek, Oskár), 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 360 – 364

 • 1993

  HUDÍK, Pavol: Zahĺbiť sa možno v mlčaní : Dielo a osobnosť: Vlastimil Horák

  Slobodný piatok, 1993, no. 28, p. 14

 • 1986

  VAJDIČKA, Ľudovít M. – HORÁK, Vlastimil: Nejubilejný rozhovor s jubilantom Vlastimilom Horákom

  Hudobný život, 1986, year 18, no. 12, p. 7

 • 1986

  POSPÍŠILOVÁ, Iveta: Odomyká hudobným kľúčom

  Smena 17.6., 1986, no. 140, p. 6

 • 1986

  ČÍŽIK, Vladimír: heslo Horák Vlastimil

  Slovenskí dirigenti a zbormajstri, 1986, Opus, Bratislava, p. 135 – 140

 • 1982

  PODRACKÝ, I.: Gramorecenzie : Johann Nepomuk Hummel: Klavírna tvorba

  Hudobný život, 1982, no. 3, p. 2

 • 1981

  PODRACKÝ, Igor: Komorné združenie Vlastimila Horáka jubiluje

  Hudobný život, 1981, no. 24, p. 2

 • 1976

  ODZGANOVÁ, O.: Citlivý muzikant

  Rozhlas , 1976, no. 25, p. 15

 • 1976

  TVRDOŇ, J.: Bratislavské komorné združenie...

  Hudobný život, 1976, no. 19, p. 2

 • 1975

  PODRACKÝ, Igor: Gramorecenzie

  Hudobný život, 1975, no. 17, p. 5

 • 1973

  ČÁRSKA, Etela – HORÁK, Vlastimil: S vizitkou starej i novej hudby : Hovorí dirigent Komorného združenia – Vlastimil Horák

  Hudobný život, 1973, no. 2, p. 3

 • 1964

  KOZÁK, Jan a kol.: heslo Vlastimil Horák

  Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory, 1964, State Music Publisher, Praha, p. 310 – 311

 • 1963

  (ED. ČERNUŠÁK, Gracian – ŠTĚDROŇ, Bohumír – NOVÁČEK, Zdenko): heslo Horák Vlastimil

  Československý hudební slovník osob a institucí. Svazek prvý, 1963, State Music Publisher, Praha, p. 470 – 471

 • 1959

  ŠAMKO, J.: Koncert z diel G. F. Händla

  Slovenská hudba, 1959, no. 6, p. 289

 • 1959

  DUFFEK, Kornel: Bodka za XIV. piešťanským festivalom

  Hudobný život, 1959, no. 15, p. 4

x