2012

BUBNÁŠ, Juraj: Zeljenka v Pálffyho paláci

Hudobný život , 2012, year 44, no. 11, p. 3

2008

SLIMÁČKOVÁ, Jana: Marta Beňačková: Člověk se musí stále vyvíjet

Harmonie, 2008, year 17, no. 10

2006

FALTUS, Róbert: Veľká noc v Opere

Hudobný život, 2006, year 38, no. 5, p. 7
(interpretovala Piesne Matildy Wesendonckovej R. Wagnera)

2005

VEBER, Petr: Dvakrát Česká filharmonie pod taktovkou Zdeňka Mácala

Hudební rozhledy, 2005, year 58, no. 12, p. 9

2005

KUČEROVÁ, Alice: XII. ročník Podzimního festivalu duchovní hudby

Hudební rozhledy, 2005, year 58, no. 12, p. 7 – 8

2005

BLAHYNKA, Miloslav: Konflikt prírody a kultúry v Dvořákovej Rusalke

Na margo novej inscenácie v Opere SND

Hudobný život, 2005, year 37, no. 4, p. 30 – 31

2005

ŽIAKOVÁ, Ivana: Koncerty : Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2005, year 37, no. 1, p. 27

2004

BLAHO, Vladimír: Do opery SND sa vrátil maestro Verdi : V popredí Maškarného bálu stoja kvality hudobného naštudovania

Národná obroda, 23. 12. 2004, p. 8

2004

UNGER, Pavel: Bednárikov "dezert" bez značky kvality

Hudobný život, 2004, year 36, no. 4, p. 32 – 33

2004

BLAHO, Vladimír: V komickej opere Dcéra pluku je spev nadovšetko

Národná obroda, 25. 3. 2004, p. 16

2004

URSÍNYOVÁ, Terézia: Matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2004, year 36, no. 3, p. 26

2004

BERGER, Igor: Koncerty : Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2004, year 36, no. 1, p. 18

2003

BLAHYNKA, Miloslav: Operný návrat k Janáčkovi

Hudobný život, 2003, year 35, no. 12, p. 26

2001

BOBRIKOVÁ, Zuzana: Všetci ľudia budú bratia - posolstvo hudobného génia znelo na úvod nového milénia : Marta Beňačková najprv nemala hlas, začínala študovať klavír

Košický denník Korzár, 5. 1. 2001, p. 3

2000

PALOVČÍK, Michal: Koncerty v galérii

Literárny týždenník, 2000, year 13, no. 22, p. 11

1998

JAVORSKÝ, Igor: Z Reduty

Hudobný život, 1998, year 30, no. 8, p. 9
(koncert v SF - Piesne o mŕtvych deťoch Gustáva Mahlera)

1997

PALOVČÍK, Michal: Dni organovej hudby

Hudobný život, 1997, year 29, no. 18, p. 9

1996

UNGER, Pavel: ZHZ v nepriazni publika i počasia

Hudobný život, 1996, year 28, no. 15, p. 6

1996

PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Hudba na Hrade

Hudobný život, 1996, year 28, no. 3, p. 4

1995

UNGER, Pavel: Do šera ponorený Trubadúr

Hudobný život, 1995, year 27, no. 20 – 21, p. 6

1993

BERGER, Igor: Letné komorné koncerty

Hudobný život, 1993, year 25, no. 18, p. 4

1993

I. B.: Dni starej hudby - SAMARIA ´93

Hudobný život, 1993, year 25, no. 18, p. 4

1993

URSÍNYOVÁ, Terézia: V hlbokom porozumení

Hudobný život , 1993, year 25, no. 8, p. 4

1992

BERGER, Igor: Hudba a barok : Slovenský barok

Hudobný život, 1992, year 24, no. 22, p. 5

1992

ČÍŽIK, Vladimír: Marta Beňačková a Moyzesovo kvarteto

Hudobný život , 1992, year 24, no. 4, p. 4

1988

URSÍNYOVÁ, Terézia: Prehliadka slovenského koncertného umenia Žilina ´88

Hudobný život, 1988, year 20, no. 10, p. 1 a 4

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Zeljenka v Pálffyho paláci

  Hudobný život , 2012, year 44, no. 11, p. 3

 • 2008

  SLIMÁČKOVÁ, Jana: Marta Beňačková: Člověk se musí stále vyvíjet

  Harmonie, 2008, year 17, no. 10

 • 2006

  FALTUS, Róbert: Veľká noc v Opere

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 5, p. 7
  (interpretovala Piesne Matildy Wesendonckovej R. Wagnera)

 • 2005

  VEBER, Petr: Dvakrát Česká filharmonie pod taktovkou Zdeňka Mácala

  Hudební rozhledy, 2005, year 58, no. 12, p. 9

 • 2005

  KUČEROVÁ, Alice: XII. ročník Podzimního festivalu duchovní hudby

  Hudební rozhledy, 2005, year 58, no. 12, p. 7 – 8

 • 2005

  BLAHYNKA, Miloslav: Konflikt prírody a kultúry v Dvořákovej Rusalke

  Na margo novej inscenácie v Opere SND

  Hudobný život, 2005, year 37, no. 4, p. 30 – 31

 • 2005

  ŽIAKOVÁ, Ivana: Koncerty : Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2005, year 37, no. 1, p. 27

 • 2004

  BLAHO, Vladimír: Do opery SND sa vrátil maestro Verdi : V popredí Maškarného bálu stoja kvality hudobného naštudovania

  Národná obroda, 23. 12. 2004, p. 8

 • 2004

  UNGER, Pavel: Bednárikov "dezert" bez značky kvality

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 4, p. 32 – 33

 • 2004

  BLAHO, Vladimír: V komickej opere Dcéra pluku je spev nadovšetko

  Národná obroda, 25. 3. 2004, p. 16

 • 2004

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 3, p. 26

 • 2004

  BERGER, Igor: Koncerty : Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 1, p. 18

 • 2003

  BLAHYNKA, Miloslav: Operný návrat k Janáčkovi

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 12, p. 26

 • 2001

  BOBRIKOVÁ, Zuzana: Všetci ľudia budú bratia - posolstvo hudobného génia znelo na úvod nového milénia : Marta Beňačková najprv nemala hlas, začínala študovať klavír

  Košický denník Korzár, 5. 1. 2001, p. 3

 • 2000

  PALOVČÍK, Michal: Koncerty v galérii

  Literárny týždenník, 2000, year 13, no. 22, p. 11

 • 1998

  JAVORSKÝ, Igor: Z Reduty

  Hudobný život, 1998, year 30, no. 8, p. 9
  (koncert v SF - Piesne o mŕtvych deťoch Gustáva Mahlera)

 • 1997

  PALOVČÍK, Michal: Dni organovej hudby

  Hudobný život, 1997, year 29, no. 18, p. 9

 • 1996

  UNGER, Pavel: ZHZ v nepriazni publika i počasia

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 15, p. 6

 • 1996

  PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Hudba na Hrade

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 3, p. 4

 • 1995

  UNGER, Pavel: Do šera ponorený Trubadúr

  Hudobný život, 1995, year 27, no. 20 – 21, p. 6

 • 1993

  BERGER, Igor: Letné komorné koncerty

  Hudobný život, 1993, year 25, no. 18, p. 4

 • 1993

  I. B.: Dni starej hudby - SAMARIA ´93

  Hudobný život, 1993, year 25, no. 18, p. 4

 • 1993

  URSÍNYOVÁ, Terézia: V hlbokom porozumení

  Hudobný život , 1993, year 25, no. 8, p. 4

 • 1992

  BERGER, Igor: Hudba a barok : Slovenský barok

  Hudobný život, 1992, year 24, no. 22, p. 5

 • 1992

  ČÍŽIK, Vladimír: Marta Beňačková a Moyzesovo kvarteto

  Hudobný život , 1992, year 24, no. 4, p. 4

 • 1988

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Prehliadka slovenského koncertného umenia Žilina ´88

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 10, p. 1 a 4

x