Personálna bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2020

  Someday My Prince Will Come

  Hudobná dielňa Stanislava Palúcha

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 6, p. 30 – 31

 • 2020

  Oh, Lady Be Good!

  Hudobná dielňa Stanislava Palúcha

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 5, p. 30 – 31

 • 2020

  Minor Swing - dve husľové sóla

  Hudobná dielňa Stanislava Palúcha

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 4, p. 32 – 33

Bibliografia

 • 2015

  POTANČOK, Vladimír: WOMEX 2015

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 16 – 17

 • 2014

  REHÁK, Oliver: Trikrát Triango : Peter Breiner, Boris Lenko a Stano Palúch cestujú po Slovensku

  SME, 2014, year 22, no. 84, p. 17

 • 2013

  KATINA, Peter: Recenzie : Pacora Trio: Fugit Hora

  Hudobný život , 2013, year XLV, no. 4, p. 37 – 38

 • 2013

  ALEXANDER, Juraj: Slovenská filharmónia

  Hudobný život , 2013, year XLV, no. 3, p. 4

 • 2013

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

  Hudobný život , 2013, year XLV, no. 1 – 2, p. 6

 • 2010

  ŠARGOVÁ, Jana: Konvergencie v košických Kasárňach

  Hudobný život , 2010, no. 1 – 2, p. 7

 • 2008

  KÚDELOVÁ, Kristína – REHÁK, Oliver: Stále mám pocit, že niečo horí. S rozlietaným huslistom sa dá porozprávať o Kysuciach aj o stretnutí s Indiánmi

  SME [príloha Kultúra XXL] 6.3. , 2008, year 16, no. 56, p. 25

 • 2007

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Komorná hudba na Košickej hudobnej jari

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 13

 • 2007

  VACULOVÁ, Ela – ROTHENSTEIN, Erik: Bratislavská komorná gitara

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 17

 • 2007

  BENČOVÁ, Denisa: Festival Josepha Kaspara Mertza

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 19

 • 2007

  MOTYČKA, Peter: Jazz FOR SAle 2006

  Hudba, 2007, year 2, no. 1, p. 44 – 47

 • 2007

  VACULOVÁ, Ela – Rothenstein Erik: Recenzie : Medzinárodný hudobný festival Bratislavská komorná gitara 2006

  Hudobný život , 2007, no. 6, p. 32 – 33

 • 2007

  JAVORSKÝ, Igor: Recenzia : Dávkovať s mierou

  Pravda [príloha Kumšt] 3.11., 2007, p. 3

 • 2006

  VACULOVÁ, Ela: Bratislavská komorná gitara

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 6, p. 13 – 14

 • 2006

  ŠUBA, Andrej: Konvergencie 2006

  Hudobný život, 2006, year 38, no. 10, p. 4 – 5

 • 2006

  RAGAN, Róbert: Stano Palúch : "... podvádzal som ako sa len dalo..."

  Hudba, 2006, year 1., no. 2, p. 8 – 13

 • 2004

  DRASTICH, Miloš: Po Grapellim Palúch (?)

  Literárny (dvoj)týždenník 22.9., 2004, no. 30 – 31

 • 2004

  JASLOVSKÝ, Marian: Stanislav Palúch: Cítim sa lepšie na pódiu

  SME 24.9., 2004, p. 26

x