Personálna bibliografia – Books

 • 1995

  V richtárovej studni

  výber najobľúbenejších slovenských ľudových piesní


  (kolektív autorov, zostavil Michal Repovský)

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2019

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Budúcnosť profesionálneho hudobného umenia v Košiciach

  Opera Slovakia, 2019

 • 2008

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2008, year 40, no. 5, p. 7

 • 1995

  MARENČINOVÁ, Dita: Žobrácka opera s realistickou bodkou

  Hudobný život, 1995, year 27, no. 10, p. 6

x