2022

VESELÝ, Ondrej: Ján Zimmer – kontexty a vývoj skladateľovho diela

Časť tretia

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2022, year 48, no. 2, p. 97 – 145

2022

VESELÝ, Ondrej – POLÁČKOVÁ, Petra: Mám ráda filozofii, kde vlastní ego jde úplně pryč...

Hudobný život, 2022, year 54, no. 10, p. 23 – 25

2022

VESELÝ, Ondrej: Ján Zimmer – Context and Development of the Composer's Work

Časť druhá

Slovenská hudba, 2022, year 48, no. 1, p. 23 – 47

2022

LEVČÍK, Roman: Konfrontácie s gitarami

Hudobný život, 2022, year 54, no. 12, p. 10

2022

PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Hudba v hudbe : Ondrej Veselý [recenzia knihy]

Hudobný život, 2022, year 54, no. 3, p. 37

2022

SLABÝ, Petr: Nový projekt Júlia Fujaka i vzkříšení kysucké postmoderny [recenzia CD]

His voice [online], 27. 1. 2022

2022

VESELÝ, Ondrej: Slovenská gitarová hudba v Európe

správa z pobytu / retrospektíva

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2022, year 48, no. 3, p. 272 – 276

2022

VESELÝ, Ondrej: Gitarový festival J. K. Mertza

Hudobný život, 2022, year 54, no. 9, p. 2 – 3

2022

VESELÝ, Ondrej: Art as a Mirror of Time. An Interview with Valgeir Sigurðsson

Slovenská hudba, 2022, year 48, no. 1, p. 74 – 78

2022

VESELÝ, Ondrej: Roman Berger : Korczak in memoriam, Requiem da camera [recenzia CD]

Hudobný život, 2022, year 54, no. 10, p. 37 – 38

2022

VESELÝ, Ondrej: Dvořák – the complete piano works : Ivo Kahánek [recenzia CD]

Hudobný život, 2022, year 54, no. 7 – 8, p. 56 – 57

2022

VESELÝ, Ondrej: Štefan Németh­ ­Šamorínsky : Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, R. Štúr, J. Chabroň, J. Slávik, M. Masaryková, M. Šebestová, J. Gráf, T.Šelc [recenzia CD]

Hudobný život, 2022, year 54, no. 3, p. 34

2022

VESELÝ, Ondrej: Joseph Kaspar Mertz: KUKUK [recenzia CD]

Hudobný život, 2022, year 54, no. 1 – 2, p. 51

2021

VESELÝ, Ondrej: Hudba v hudbe : Podoby polyštýlovosti v hudobnej tvorbe slovenských skladateľov 2. polovice 20. storočia

Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra

2021

VESELÝ, Ondrej: Štátny komorný orchester Žilina a Juraj Čižmarovič s výlučne slovenským programom

Hudobný život, 2021, year 53, no. 3, p. 2 – 3

2021

VESELÝ, Ondrej – RAMÍREZ SANTILLÁN, Luis Felipe: Luis Felipe Ramírez Santillán : skladateľ

Hudobný život, 2021, year 53, no. 4, p. 13

2021

VESELÝ, Ondrej: Ako som spoznal Mira Bázlika

Slovenská hudba, 2021, year 47, no. 2, p. 103 – 105

2021

VESELÝ, Ondrej – FIGUEIREDO, Nuno: Nino Figueiredo : skladateľ

Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 17

2021

VESELÝ, Ondrej: Miro Bázlik deväťdesiatročný : Hudobná poetika

Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 20

2021

VESELÝ, Ondrej: Ján Zimmer – kontext a vývoj skladateľovho diela

Spomienky – časť prvá

Slovenská hudba, 2021, year 47, no. 4, p. 321 – 331

2021

VESELÝ, Ondrej: Piano Days 2021 : Fúga na tri spôsoby; Pozitívny šok

Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 4

2021

VESELÝ, Ondrej: Štyri rozhovory so štyrmi skladateľmi zo štyroch krajín Európy [môj i-Portunus]

Slovenská hudba, 2021, year 47, no. 4, p. 363 –382

2020

VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 4 – 5

2020

VESELÝ, Ondrej: Jozef Kolkovič: "Komponovanie je pre mňa veľmi intenzívny duševný proces"

Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 13 – 15

2020

VESELÝ, Ondrej: From a very early age I've had an urge to creation... Interview with Peter Dan Ferenčík

Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 4, p. 337 – 352

2020

VESELÝ, Ondrej: Ensemble Ricercata

Hudobný život, 2020, year 52, no. 10, p. 7

2020

VESELÝ, Ondrej: The Phenomenon of Polystylism and Its Incarnations in the Music of Slovak Composers

Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 4, p. 281 – 314

2019

KATINA, Peter: O centre pre umenie VIOLA s Tatianou Pirníkovou a Ondrejom Veselým

Hudobný život, 2019, year 51, no. 6, p. 22 – 24

2019

KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2019

Hudobný život, 2019, year 51, no. 12, p. 6

2019

VESELÝ, Ondrej: Šesť strún rôznych príchutí

Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 9

2019

VESELÝ, Ondrej: Medzinárodný gitarový festival BRNO’19

Hudobný život, 2019, year 51, no. 9, p. 18 – 19

2019

VESELÝ, Ondrej: Ostrava: fenomén a svätostánok súčasnej hudby

Hudobný život, 2019, year 51, no. 10, p. 16 – 17

2019

VESELÝ, Ondrej: JAMA

Hudobný život, 2019, year 51, no. 11, p. 24

2019

VESELÝ, Ondrej – LO, Daniel: Daniel Lo: Ľudia sa sústredia na svoj vnútorný hlas a robia hudbu, ktorú majú naozaj radi. Pripomína mi to renesanciu.

Hudobný život, 2019, year 51, no. 11, p. 10 – 11

2019

VESELÝ, Ondrej – KOTÍK, Petr: Petr Kotík: "Staré veci nemôžete vyhrabať z hrobu a oprášiť. Musíte sa zamerať na to, s čím sa stretnete dnes."

Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 25 – 26

2019

VESELÝ, Ondrej: SÉRGIO ASSAD: Vlastný prístup môže priniesť zaujímavejšie výsledky.

Hudobný život, 2019, year 51, no. 9, p. 16 – 18

2019

VESELÝ, Ondrej – KARAMAZOV, Edin: Edin Karamazov: "Hranie na ulici bolo dobrou školou."

Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 6 – 8

2019

VESELÝ, Ondrej – SPISAROVÁ, Renáta: Renáta Spisarova: "Sami si robíme obrovskú radosť tým, čo chceme počuť."

Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 24 – 25

2018

VESELÝ, Ondrej – NIBLOCK, Phill: Phil Niblock: Som spokojný, ak na koncert príde sto ľudí a každý z nich povie niečo iné

Hudobný život, 2018, year 50, no. 4, p. 23 – 24

2018

VESELÝ, Ondrej: Manifestations of Polystylism in Miro Bázlik's Composition: Great Polystilistic Synthesis

Slovenská hudba, 2018, year 44, no. 351 – 374

2018

VESELÝ, Ondrej: Bad Habits in Guitar Playing

Slovenská hudba, 2018, year 44, no. 3, p. 252 – 276

2018

HOCEK, Jan: Oľga Kroupová: EO IPSO [recenzia CD]

HIS Voice, 20. 8. 2018

2018

VESELÝ, Ondrej – DUCHNICKÝ, Peter: Peter Duchnický

Hudobný život, 2018, year 50, no. 10, p. 20 – 23

2018

VESELÝ, Ondrej – SABAT, Marc: Marc Sabat: Zvukový efekt nie je hudobnou substanciou...

Hudobný život, 2018, year 50, no. 4, p. 24 – 25

2017

VESELÝ, Ondrej: Eo ipso v retrospektíve interpreta

Hudobný život, 2017, year 49, no. 12, p. 9

2017

VESELÝ, Ondrej: Ostravské dni v retrospektíve

Vlna , 20. 12. 2017, year 19, no. 72, p. 124 – 125

2017

TICHÝ, Stanislav: Koncerty duchovnej hudby v Bratislave

Hudobný život, 2017, year 49, no. 6, p. 3

2017

VESELÝ, Ondrej – SABAT, Marc: In conversation : Marc Sabat with Ondrej Vesely

The Brooklyn Rail, 5. 10. 2017

2017

GAHÉROVÁ, Vladimíra: Melos-Étos: Hudba ako odpoveď

Pravda, 8. 11. 2017

2017

KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2017

Hudobný život, 2017, year 49, no. 12, p. 5

2017

KOLÁŘ, Robert: Nové impulzy pre Slovenský mládežnícky orchester

Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 20 – 24

2017

VESELÝ, Ondrej – SŁOWIKOWSKA, Agnieszka [preklad]: Wspomnienia o Milanie Adamčiaku

Glissando, 2017, no. 32, p. 96 – 98

2017

VESELÝ, Ondrej: David Kollar : Zápisky I. / Alchýmia úspechu a prehry [recenzia knihy s CD]

Vlna, 2017, year 19, no. 70

2017

VESELÝ, Ondrej: Eva Šušková/Martin Burlas: Lexikón chladu [recenzia CD]

Vlna, 2017, year 19, no. 72, p. 138

2017

VESELÝ, Ondrej: Možnosti a limity grafických partitúr (so zreteľom na interpretáciu vybraného diela Milana Adamčiaka)

Slovenská hudba, 2017, year 43, no. 2, p. 128 – 133

2017

VESELÝ, Ondrej: Sonda do tvorby slovenských skladateľov žijúcich v zahraničí (s výlučným zreteľom na médium gitary)

Slovenská hudba, 2017, year 43, no. 3, p. 261 – 273

2017

VESELÝ, Ondrej – KROUPOVÁ, Oľga: Svet v tónoch na pozadí ticha

Slovenská hudba, 2017, year 43, no. 3, p. 296 – 301

2016

ŠIKROVÁ, Zora: Hudba u Fullu

Hudobný život, 2016, year 48, no. 1 – 2, p. 27

2016

PIRNÍKOVÁ, Tatiana – KROUPOVÁ, Oľga: Oľga Kroupová: Cítim sa byť súčasťou hudby, ktorú píšem

Hudobný život, 2016, year 48, no. 3, p. 17 – 19

2015

BUBNÁŠ, Juraj: Miniprofil HŽ. Ondrej Veselý

Hudobný život, 2015, year 47, no. 4, p. 6

2015

KAJÁNKOVÁ, Silvia – VESELÝ, Ondrej: Ondrej Veselý: Sústreďte sa na hudbu, nie na seba

Kysucký večerník, 16. 9. 2015, year 3, no. 38, p. 6

2014

JOHNSON, Lawrence A.: ACM serves up a bracing Brazilian program

Chicago classical review, 1. 9. 2014

2014

ŠČEPÁN, Michal: Hudba sa prebúdza v noci : Žalmy slovenských skladateľov

Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 17

2013

KOPČÁKOVÁ, Slávka: Prešovský ARTIS absolvoval svoj prvý krst : 1. ročník Festivalu komornej hudby ARTIS, 17.7. – 7.8.

Hudobný život, 2013, year 45, no. 9, p. 4

2012

ČIERNA, Alena: Druhý večer intermediálneho festivalu s podtitulom "Solitérne..."

Vlna, 2012, year 14, no. 53, p. 127

Personal bibliography – Books

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej: Hudba v hudbe : Podoby polyštýlovosti v hudobnej tvorbe slovenských skladateľov 2. polovice 20. storočia

  Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra

Personal bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2022

  VESELÝ, Ondrej: Ján Zimmer – kontexty a vývoj skladateľovho diela

  Časť tretia

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2022, year 48, no. 2, p. 97 – 145

 • 2022

  VESELÝ, Ondrej: Ján Zimmer – Context and Development of the Composer's Work

  Časť druhá

  Slovenská hudba, 2022, year 48, no. 1, p. 23 – 47

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej: Ján Zimmer – kontext a vývoj skladateľovho diela

  Spomienky – časť prvá

  Slovenská hudba, 2021, year 47, no. 4, p. 321 – 331

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: The Phenomenon of Polystylism and Its Incarnations in the Music of Slovak Composers

  Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 4, p. 281 – 314

 • 2018

  VESELÝ, Ondrej: Manifestations of Polystylism in Miro Bázlik's Composition: Great Polystilistic Synthesis

  Slovenská hudba, 2018, year 44, no. 351 – 374

 • 2018

  VESELÝ, Ondrej: Bad Habits in Guitar Playing

  Slovenská hudba, 2018, year 44, no. 3, p. 252 – 276

 • 2017

  VESELÝ, Ondrej: Sonda do tvorby slovenských skladateľov žijúcich v zahraničí (s výlučným zreteľom na médium gitary)

  Slovenská hudba, 2017, year 43, no. 3, p. 261 – 273

 • 2017

  VESELÝ, Ondrej: Možnosti a limity grafických partitúr (so zreteľom na interpretáciu vybraného diela Milana Adamčiaka)

  Slovenská hudba, 2017, year 43, no. 2, p. 128 – 133

Personal bibliography – Reviews

 • 2022

  VESELÝ, Ondrej: Roman Berger : Korczak in memoriam, Requiem da camera [recenzia CD]

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 10, p. 37 – 38

 • 2022

  VESELÝ, Ondrej: Dvořák – the complete piano works : Ivo Kahánek [recenzia CD]

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 7 – 8, p. 56 – 57

 • 2022

  VESELÝ, Ondrej: Štefan Németh­ ­Šamorínsky : Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, R. Štúr, J. Chabroň, J. Slávik, M. Masaryková, M. Šebestová, J. Gráf, T.Šelc [recenzia CD]

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 3, p. 34

 • 2022

  VESELÝ, Ondrej: Joseph Kaspar Mertz: KUKUK [recenzia CD]

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 1 – 2, p. 51

 • 2017

  VESELÝ, Ondrej: Eva Šušková/Martin Burlas: Lexikón chladu [recenzia CD]

  Vlna, 2017, year 19, no. 72, p. 138

 • 2017

  VESELÝ, Ondrej: David Kollar : Zápisky I. / Alchýmia úspechu a prehry [recenzia knihy s CD]

  Vlna, 2017, year 19, no. 70

Personal bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2022

  VESELÝ, Ondrej: Gitarový festival J. K. Mertza

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 9, p. 2 – 3

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej: Štyri rozhovory so štyrmi skladateľmi zo štyroch krajín Európy [môj i-Portunus]

  Slovenská hudba, 2021, year 47, no. 4, p. 363 –382

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej: Piano Days 2021 : Fúga na tri spôsoby; Pozitívny šok

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 4

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej: Miro Bázlik deväťdesiatročný : Hudobná poetika

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 5, p. 20

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej: Štátny komorný orchester Žilina a Juraj Čižmarovič s výlučne slovenským programom

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 3, p. 2 – 3

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej: Ako som spoznal Mira Bázlika

  Slovenská hudba, 2021, year 47, no. 2, p. 103 – 105

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 4 – 5

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Ensemble Ricercata

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 10, p. 7

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: JAMA

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 11, p. 24

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: Ostrava: fenomén a svätostánok súčasnej hudby

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 10, p. 16 – 17

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: Medzinárodný gitarový festival BRNO’19

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 9, p. 18 – 19

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: Šesť strún rôznych príchutí

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 9

 • 2017

  VESELÝ, Ondrej: Ostravské dni v retrospektíve

  Vlna , 20. 12. 2017, year 19, no. 72, p. 124 – 125

 • 2017

  VESELÝ, Ondrej: Eo ipso v retrospektíve interpreta

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 12, p. 9

 • 2017

  VESELÝ, Ondrej – SŁOWIKOWSKA, Agnieszka [preklad]: Wspomnienia o Milanie Adamčiaku

  Glissando, 2017, no. 32, p. 96 – 98

Personal bibliography – Interviews

 • 2022

  VESELÝ, Ondrej: Art as a Mirror of Time. An Interview with Valgeir Sigurðsson

  Slovenská hudba, 2022, year 48, no. 1, p. 74 – 78

 • 2022

  VESELÝ, Ondrej – POLÁČKOVÁ, Petra: Mám ráda filozofii, kde vlastní ego jde úplně pryč...

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 10, p. 23 – 25

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej – FIGUEIREDO, Nuno: Nino Figueiredo : skladateľ

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 17

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej – RAMÍREZ SANTILLÁN, Luis Felipe: Luis Felipe Ramírez Santillán : skladateľ

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 4, p. 13

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: From a very early age I've had an urge to creation... Interview with Peter Dan Ferenčík

  Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 4, p. 337 – 352

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Jozef Kolkovič: "Komponovanie je pre mňa veľmi intenzívny duševný proces"

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 13 – 15

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej – LO, Daniel: Daniel Lo: Ľudia sa sústredia na svoj vnútorný hlas a robia hudbu, ktorú majú naozaj radi. Pripomína mi to renesanciu.

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 11, p. 10 – 11

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej – KOTÍK, Petr: Petr Kotík: "Staré veci nemôžete vyhrabať z hrobu a oprášiť. Musíte sa zamerať na to, s čím sa stretnete dnes."

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 25 – 26

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: SÉRGIO ASSAD: Vlastný prístup môže priniesť zaujímavejšie výsledky.

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 9, p. 16 – 18

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej – KARAMAZOV, Edin: Edin Karamazov: "Hranie na ulici bolo dobrou školou."

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 6 – 8

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej – SPISAROVÁ, Renáta: Renáta Spisarova: "Sami si robíme obrovskú radosť tým, čo chceme počuť."

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 24 – 25

 • 2018

  VESELÝ, Ondrej – DUCHNICKÝ, Peter: Peter Duchnický

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 10, p. 20 – 23

 • 2018

  VESELÝ, Ondrej – SABAT, Marc: Marc Sabat: Zvukový efekt nie je hudobnou substanciou...

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 4, p. 24 – 25

 • 2018

  VESELÝ, Ondrej – NIBLOCK, Phill: Phil Niblock: Som spokojný, ak na koncert príde sto ľudí a každý z nich povie niečo iné

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 4, p. 23 – 24

 • 2017

  VESELÝ, Ondrej – SABAT, Marc: In conversation : Marc Sabat with Ondrej Vesely

  The Brooklyn Rail, 5. 10. 2017

 • 2017

  VESELÝ, Ondrej – KROUPOVÁ, Oľga: Svet v tónoch na pozadí ticha

  Slovenská hudba, 2017, year 43, no. 3, p. 296 – 301

Personal bibliography – Essay writing

 • 2022

  VESELÝ, Ondrej: Slovenská gitarová hudba v Európe

  správa z pobytu / retrospektíva

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2022, year 48, no. 3, p. 272 – 276

Bibliography – Reviews

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2022

  LEVČÍK, Roman: Konfrontácie s gitarami

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 12, p. 10

 • 2019

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2019

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 12, p. 6

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2017

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 12, p. 5

 • 2017

  GAHÉROVÁ, Vladimíra: Melos-Étos: Hudba ako odpoveď

  Pravda, 8. 11. 2017

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Nové impulzy pre Slovenský mládežnícky orchester

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 7 – 8, p. 20 – 24

 • 2017

  TICHÝ, Stanislav: Koncerty duchovnej hudby v Bratislave

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 6, p. 3

 • 2016

  ŠIKROVÁ, Zora: Hudba u Fullu

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 1 – 2, p. 27

 • 2015

  BUBNÁŠ, Juraj: Miniprofil HŽ. Ondrej Veselý

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 4, p. 6

 • 2014

  JOHNSON, Lawrence A.: ACM serves up a bracing Brazilian program

  Chicago classical review, 1. 9. 2014

 • 2014

  ŠČEPÁN, Michal: Hudba sa prebúdza v noci : Žalmy slovenských skladateľov

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 17

 • 2013

  KOPČÁKOVÁ, Slávka: Prešovský ARTIS absolvoval svoj prvý krst : 1. ročník Festivalu komornej hudby ARTIS, 17.7. – 7.8.

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 9, p. 4

 • 2012

  ČIERNA, Alena: Druhý večer intermediálneho festivalu s podtitulom "Solitérne..."

  Vlna, 2012, year 14, no. 53, p. 127

Bibliography – Interviews

 • 2019

  KATINA, Peter: O centre pre umenie VIOLA s Tatianou Pirníkovou a Ondrejom Veselým

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 6, p. 22 – 24

 • 2016

  PIRNÍKOVÁ, Tatiana – KROUPOVÁ, Oľga: Oľga Kroupová: Cítim sa byť súčasťou hudby, ktorú píšem

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 3, p. 17 – 19

 • 2015

  KAJÁNKOVÁ, Silvia – VESELÝ, Ondrej: Ondrej Veselý: Sústreďte sa na hudbu, nie na seba

  Kysucký večerník, 16. 9. 2015, year 3, no. 38, p. 6

x