2023

TIHLÁRIK, Rado: Melos-Étos 2022

Nový Popular, 2023, no. 1, p. 20 – 21

2023

VESELÝ, Ondrej: Kompozície slovenských skladateľov a skladateliek pre gitaru

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, year 49, no. 2, p. 125 – 145

2022

UNGER, Pavel: Naďa Hrčková knižne o Jurajovi Benešovi a jeho dobe

Opera Slovakia, 8. 1. 2022

2022

PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Hudba v hudbe Ondrej Veselý

Hudobný život, 2022, year 54, no. 3, p. 37

2022

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Miro Bázlik : Peter a Lucia : Krehká inscenácia o láske a vojne

KOD – Konkrétne o divadle, 2022, year 16, no. 8, p. 20 – 23

2022

LETŇANOVÁ, Elena: Komunikatívna hudba aj texty

Denník N, 7. 2. 2022

2022

DVOŘÁKOVÁ, Helena: Juraj Beneš v jednej opere použil päť jazykov

Pravda – Kultúra, 26. 1. 2022

2022

GOČ, Jakub: Ensemble Ricercata

Hudobný život, 2022, year 54, no. 1 – 2, p. 3

2022

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Myslieť a klásť otázky

Hudobný život, 2022, year 54, no. 1 – 2, p. 16 – 17

2021

HRČKOVÁ, Naďa: Juraj Beneš, skladateľ a jeho doba

Bratislava
(1. vyd., 240 s.)

2021

BURGROVÁ, Katarína: Hudobné POlaHODY v Divadle VIOLA v Prešove

Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 12

2021

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Juraj Beneš

La Slovaquie en direct, Magazine en français sur la Slovaquie, 27. 1. 2021

2020

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Theatermann Juraj Beneš

Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 10 – 11

2020

VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 4 – 5

2020

VESELÝ, Ondrej: Fenomén polyštýlovosti a jej inkarnácie v hudbe slovenských skladateľov

Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 4, p. 281 – 314

2020

GUNIČOVÁ, Kristína: BHS 2020

Quasars Ensemble so slovenskou hudbou

Hudobný život, 2020, year 52, no. 11, p. 6

2020

VESELÝ, Ondrej: The Phenomenon of Polystylism and Its Incarnations in the Music of Slovak Composers

Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 4, p. 281 – 314

2020

BLAHO, Vladimír: Storočie so slovenskou operou

Hudobný život, 2020, year 52, no. 11, p. 20 – 21

2019

POLAKOVIČOVÁ,Viera: Michaela Mojžišová: Napísal som maličkú opierku...

Premeny komornej opery na Slovensku

Hudobný život, 2019, year 51, no. 5, p. 40

2018

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Komorné opery Juraja Beneša

Napísal som maličkú opierku, 2018, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 18 – 27

2018

BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu na Festivale Radio_Head Awards

Hudobný život, 2018, year 50, no. 4, p. 3

2017

KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata [recenzia CD]

Hudobný život, 2017, year 49, no. 3, p. 38

2016

CHALUPKA, Ľubomír: Hold mladých slovenskej hudbe

Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 3

2016

DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival peknej hudby

17. ročník, 29.–31. júla, Banská Štiavnica, Sv. Anton, Pekná hudba o. z.

Hudobný život, 2016, year 48, no. 9, p. 18

2016

BERÁTS, Juraj: Hudba dneška v SNG 18: DVA-JA 3

Hudobný život, 2016, year 48, no. 5, p. 12

2015

PAĽA, Milan: Sláčikové kvartetá slovenských autorov (výber)

Dizertačná práca

Banská Bystrica
(85 s., vl. nákl., 1 CD-ROM, autoreferát dizertačnej práce)

2015

KOSZORUOVÁ, Valéria (ed.): Prezentácie – konfrontácie 2015. Muzikológia v 21. storočí – metódy, témy a ciele. Hommage à Juraj Beneš

Zborník príspevkov z 13. ročníka muzikologického seminára

Academy of Music and Drama, Bratislava
(136 s., 1. vyd., grafy, noty, tab., Juraj Beneš, 1940 – 2004, muzikológia, hudobná teória, hudobní skladatelia)

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015

Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii

Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 9 – 10

2015

KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG

Zverokruh

Hudobný život, 2015, year 47, no. 1 – 2, p. 9

2015

KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata

Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín

Hudobný život, 2015, year 47, no. 1 – 2, p. 4 – 5

2014

LETŇANOVÁ, Elena: Štvrťstoročie FORFEST-u

Hudobný život, 2014, year 46, no. 9, p. 32

2014

JURČO, Martin: Juraj Beneš začínal s hudbou v našom meste

Novinky z radnice, 2014, year XXV, no. 9, p. 25 – 26
(Juraj Beneš, 1940 – 2004, rodáci, hudobní skladatelia, spomienky, Trnava, Slovensko)

2014

ČEKOVSKÁ, Ľubica – MATEJ, Daniel – SKUTA, Nora – BENDIK, Martin: V zrkadle času : Juraj Beneš

Hudobný život, 2014, year 46, no. 9, p. 6 – 7

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 3

2014

PLATZNER, Alexander: Konvergencie

Oktetá

Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 5

2014

BENEŠ, Juraj: O Johannovi Sebastianovi, o prírode a o budúcnosti

Hudobný život, 2014, year 46, no. 9, p. 8 – 9

2013

ŠČEPÁN, Michal: Melos-Étos 2013

Orkiestra Muzyki Nowej, traja Poliaci, traja Slováci...

Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 19

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu

Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 3

2013

BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012

Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 25

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Letňanová medzi súčasnou a starou hudbou

Hudobný život, 2013, year 45, no. 10, p. 9

2013

KOLÁŘ, Robert: ISCM World New Music Days 2013 : Košice – Bratislava Viedeň

Čerešničky na torte

Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 13

2013

BUBNÁŠ, Juraj: Milan Paľa : Violin Solo 4 [recenzia CD]

Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 35

2012

BUBNÁŠ, Juraj: Juraj Beneš : Going To [recenzia CD]

Slovenská hudba, 2012, year 38, no. 2, p. 227 – 228

2012

KOLÁŘ, Robert: Juraj Beneš : Going to [recenzia CD]

Hudobný život, 2012, year 44, no. 6, p. 37

2011

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Význam citátov v Haiku Juraja Beneša

Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 2, p. 131 – 148

2011

GINZERY, Enikö: Prečo práve cimbal? (Juraj Beneš: Haiku)

Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 2, p. 149 – 152

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

Comenius University in Bratislava, Bratislava

2011

BENEŠ, Juraj: O sonátovosti. Niekoľko poznámok k Beethovenovým klavírnym sonátam

Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 2, p. 113 – 119

2011

ŠTEFKOVÁ, Markéta: O harmónii v hudbe (In memoriam Juraj Beneš)

Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 2, p. 120 – 130

2011

SEDLÁR, Mário: Slovenská organová hudba [recenzia CD]

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 55 – 56

2010

HRČKOVÁ, Naďa: An Exclamation of Truth, Babilonian Tower und Belcanto: The Players (after Hamlet) by Juraj Beneš

Mediteran – vir glasbe in hrepenenja evropske romantike in moderne = The Mediterranean – source of music and longing of European romanticism and modernism, 2010, Festival Ljubljana, Ljubljana, p. 228 – 234

2010

MEDŇANSKÁ, Irena: Detská zborová tvorba na Slovensku v rokoch 1945-1990

Cantus Choralis Slovaca, 2010, Banská Bystrica, year 9, p. 20 – 28

2010

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Hlas volajúceho na púšti. Výstava k nedožitým sedemdesiatinám Juraja Beneša

Hudobný život, 2010, year 42, no. 3, p. 5

2010

FÖLDEŠOVÁ, Marta: Juraj Beneš – dodatočná reflexia

Slovenská hudba, 2010, year 36, no. 4, p. 340 – 341

2010

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Posedenie nad partitúrou...

Juraj Beneš navždy 64-ročný (K nedožitým sedemdesiatinám skladateľa 2. 3. 1940 – 11. 9. 2004)

Slovenská hudba, 2010, year 36, no. 4, p. 331 – 339

2009

HRČKOVÁ, Naďa: Last Event...

"Melos" a "Étos": včera, dnes, ...zajtra? = "Melos" und "Ethos": gestern, heute, ...morgen?", 2009, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 57 – 65

2007

HRČKOVÁ, Naďa: Hlas volajícího na poušti, nebo Divný Janko: Juraj Beneš

Dějiny hudby VI. Hudba 20. století (2), 2007, Euromedia, Praha, p. 438 – 465

2006

HRČKOVÁ, Naďa: Vraždenie neviniatok: Hostina Juraja Beneša

Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia (2), 2006, Ikar, Bratislava, p. 147 – 154

2006

HRČKOVÁ, Naďa: Hlas volajúceho na púšti, alebo Divný Janko: Juraj Beneš

Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia (2), 2006, Ikar, p. 438 – 465

2006

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Die neuste Hamlet-Opernversion. The Players von Juraj Beneš (1994)

Na začiatku bolo slovo = Am Anfang war das Wort, 2006, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 105 – 109

2006

OREMUSOVÁ, Adela: Bach ako istota v časoch neistoty, J. Beneš a J. S. Bach

Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia (2), 2006, Ikar, Bratislava, p. 323 – 334

2006

HRČKOVÁ, Naďa: Ost-Oper vor dem Umbruch: Katastrophe und Warnung

Na začiatku bolo slovo = Am Anfang war das Wort, 2006, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 30 – 37

2006

ADAMOV, Norbert: Juraj Beneš – Requiem. Vizitácia očistca

Rekviem v súčasnej hudbe, 2006, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 273 – 287

2005

BENEŠ, Juraj: O sonátovosti. Niekoľko poznámok k Beethovenovým klavírnym sonátam

Tempo, 2005, year 2, no. 1, p. 6 – 8

2005

HRČKOVÁ, Naďa: Politik, Musik und Theater in der Oper von Juraj Beneš Das Festmahl (1980)

Musicologica Olomucensia VII, 2005, Palacký University, Olomouc, Olomouc, p. 47 – 57

2004

MATEJ, Daniel: Za Jurajom Benešom

SME, 17. 9. 2004, p. 26

2004

BENDIK, Martin: The Players ako rébus

Hudobný život, 2004, year 36, no. 11, p. 33 – 34

2004

HRČKOVÁ, Naďa: Einige Bemerkungen zu der Oper „Das Festmahl” (1980) von Juraj Beneš

Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce końca XX wieku (ed. K. Droba, T. Malecka, K. Szwajgier), 2004, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Kraków, p. 99 – 107

2004

BERGER, Igor: BHS : Orchestrálne koncerty

Hudobný život, 2004, year 36, no. 11, p. 19
(premiéra skladateľovho Koncertu pre klavír a orchester č. 2; klavír Daniela Varínska, Bruckner Orchester Linz, dir. Bernhard Klee)

2004

UNGER, Pavel: The Players – historický počin prvej scény

Pravda, 4. 10. 2004, p. 29

2004

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Meditácia na večnú tému vzbury jednotlivca proti pokrytectvu

SME, 4. 10. 2004, p. 13

2004

MATEJ, Daniel: Za Jurajom Benešom

Hudobný život, 2004, year 36, no. 10, p. 3

2004

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Juraj Beneš : O harmónii (Pokus o úvod do nejakej budúcej teórie harmónie) [recenzia knihy]

Hudobný život, 2004, year 36, no. 2, p. 46 – 47

2003

ŠTEFKOVÁ, Markéta: "Skamenený" Juraja Beneša: k skladateľovej opernej poetike

Slovenská hudba, 2003, year 29, no. 2, p. 215 – 250

2003

HRČKOVÁ, Naďa: Juraj Beneš. Politika, hudba a divadlo v opere Hostina (1980)

Hudobný život, 2003, year 35, no. 2, p. 29 – 31

2003

CHALUPKA, Ľubomír: Juraj Beneš: Préférence pour 9 instruments

Hudobný život, 2003, year 35, no. 12, p. 33

2003

BENEŠ, Juraj: O harmónii (pokus o úvod do nejakej budúcej teórie harmónie)

Music Centre Slovakia, Bratislava

2002

BLAHYNKA, Miloslav: Hviezdna hodina slovenskej opery

K premiére Benešovej opery The Players

Hudobný život, 2002, year 34, no. 7 – 8, p. 31 – 32

2002

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Benešov Hamlet sa volá Hráči

Domino fórum, 27. 6. 2002, year 11, no. 26

2002

OBIERA, Pedro: Überdosis an Wohlklang

Westfälischer Anzeiger, 5. 6. 2002

2002

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Odkliatie Benešových hráčov

Pravda, 10. 6. 2002, year 83
(recenzia na svetovú premiéru opery The Players Juraja Beneša v Kolíne nad Rýnom)

2002

HRČKOVÁ, Naďa: Niektoré nové aspekty vzťahu hudby a slova v piesňových cykloch Juraja Beneša

Slovenskí skladatelia III., 2002, Orman, Bratislava, p. 58 – 74

2002

MÜLLER, Michael-Georg: Musiktheater – Neues Versuch über Shakespeares Hamlet auf der Opernszene: The Players in Köln

Neue Ruhr Zeitung, 29. 5. 2002

2002

MÜLLER, Michael-Georg: Hamlet als Phantom der Oper

Westfälische Rundschau, 29. 5. 2002

2002

SCHREIBER, Ulrich: Spiel ist Spiel, The Players als Puzzle über Shakespeares Hamlet in Kölner Oper

Reinische Post, 29. 5. 2002

2002

SCHRÖDER, Anette: Grübler mit dem gelben Heftchen

Kölnische Rundschau, 28. 5. 2002

2002

KEIM, Stefan: Hamlet halbfett

Die Welt, 28. 5. 2002

2002

REININGHAUS, Frieder: Zur Premiere „The Players“ von Juraj Beneš in Köln

Musikforum, Radio Köln, 27. 5. 2002

2002

REININGHAUS, Frieder: Uraufführung Juraj Beneš, The Players

Deutschlandfunk, 27. 5. 2002

2002

REININGHAUS, Frieder: Annäherung an neue slowakische Musik und Juraj Beneš

Bühnen der Stadt Köln / Universität Köln, 7. 5. 2002

2002

SCHREIBER, Ulrich: Das Spiel ist Sache

Opernwelt, 2002, year 43, no. 7

2002

HRČKOVÁ, Naďa: Vertonung polnischer Poeten in der zeitgenössischen slowakischen Musik

Pieśń polska. Rekonesans. Odrębności i pokrewieństwa. Inspiracje i echa (ed. M. Tomaszewski), 2002, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Kraków, p. 145 – 155

2002

BAUER, Gerhard: Schlag nach bei Shakespeare. Acht Personen zerpflücken Shakespeares „Hamlet“ oder: Vierzig Blicke, Schlaglichter und Attacken auf das Theater – ein Experiment mit Musik

Kölner Stadt-Anzeiger, 28. 5. 2002

2002

HRČKOVÁ, Naďa: Reflections of Bach in Contemporary Slovak Music

Bach 2000. Music between Virgin Forest and Knowledge Society (ed. J. Fukač), 2002, Compostela Group of Universities, Brno, p. 239 – 245

2002

HRČKOVÁ, Naďa: Politika, hudba a divadlo v opere Juraja Beneša Hostina

Slovenskí skladatelia III., 2002, Orman, Bratislava, p. 47 – 58

2002

ADAMOV, Norbert: Rekviem v hudbe 20. storočia

Juraj Beneš: Requiem pre sóla, zbor a orchester

Slovenskí skladatelia III., 2002, Orman, p. 103 – 135

2002

BENEŠ, Juraj: O jednom združení a štyroch operách

Domino fórum, 2002, no. 3

2001

TROJAN, Jan: Opera po roce 1945

Dějiny opery, 2001, Paseka, Praha-Litomyšl, p. 439 – 440

2000

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Uvádzanie pôvodnej slovenskej opernej tvorby v rokoch 1949 – 1989

Slovenskí skladatelia I./Slowakische Komponisten I., 2000, STIMUL, Bratislava, p. 219 – 228

2000

BLAHYNKA, Miloslav: Komunikácia s umením prebúdza zmysel pre skutočnosť. Rozhovor s Jurajom Benešom

Javisko, 2000, no. 7 – 8

2000

HATRÍK, Juraj: Juraj Beneš k 2. marcu 2000

(zopár osobných poznámok k priateľovej šesťdesiatke)

Hudobný život, 2000, year 32, no. 3, p. 3 – 4

2000

BENEŠ, Juraj: O mladej generácii

K&K, 2000, no. 2

2000

BENEŠ, Juraj: O „recyklovaní“, Johannovi Sebastianovi, (vždy) mladej generácii a o „výročiach“

Bulletin festivalu Večery novej hudby, 2000

1998

ZVARA, Vladimír: Drei exemplarische Werke der slowakischen Komponisten im 20. Jahrhundert

Súčasná hudba medzi Východom a Západom = Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West, 1998, Orman, Bratislava, p. 179 – 186

1998

BENEŠ, Juraj: O "etike", o "demokracii" a o samo-cenzor-etičke jedinej

Hudobný život, 1998, year 30, no. 4, p. 2

1998

BENEŠ, Juraj: O Verdim a o tom, ako je to s afektami (alebo existuje vôbec operná postava?)

Bulletin k opere Ernani, 1998, State Opera in Banská Bystrica, Banská Bystrica

1998

BENEŠ, Juraj: Über eine einheitliche Theorie des Ganzen

Súčasná hudba medzi Východom a Západom = Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West, 1998, Orman, Bratislava, p. 113 – 117

1997

ZVARA, Vladimír: Slovenská operná tvorba 20. storočia: na príklade troch diel

Slovenská hudba, 1997, year 23, no. 3 – 4, p. 253 – 258

1996

BENEŠ, Juraj: O súčasnej opernej tvorbe

Teatro, 1996, year 2, no. 2, p. 25

1996

BENEŠ, Juraj: O niektorých problémoch nášho hudobného života alebo o umieraní (začal Rok slovenskej hudby 1996?)

SME, 1. 2. 1996, year 4, 49, no. 26, p. 4

1996

CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945

Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 273 – 341

1996

BENEŠ, Juraj: O Slovkoncerte alebo o zviditeľňovaní Slovenska (o tom ako bol cap záhradníkom)

SME, 5. 2. 1996

1994

BENEŠ, Juraj: Va, nave va? Alebo o ISCM, festivale a Slovákoch

Literárny týždenník, 1994, year 7, no. 45, p. 14 – 15

1994

SMOLÍK, Pavol: Iná koncepcia heroizmu

Slovenská hudba, 1994, year 20, no. 1, p. 44 – 66

1993

PETTITT, Stephen: Petrified

Opera, 1993, no. 2, p. 241

1992

R. M.: Suppressed, but never silenced

The Times Monday, 30. 11. 1992

1992

HICK, Brian: Mecklenburgh Champions Slovakian Opera

Musical Opinion, 1992, p. 437 – 438

1992

BENEŠ, Juraj: O strige v polievke

Kultúrny život, 7. 5. 1992

1992

ZAGAR, Peter: Kam sa uberá londýnska opera? Rozhovor s Ch. Baughom, J. Abulafiom a J. Benešom

Kultúrny život, 12. 11. 1992

1992

MURRAY, David: Petrified at the wedding

Financial Times Weekend, 1992

1992

KENNEDY, Michael: Worth saying and well said

The Sunday Telegraph, 29. 11. 1992

1992

MAYCOCK, Robert: Warm blood from a stone

The Independent Monday, 30. 11. 1992

1990

LÁBSKA, Yvetta: Hudobný svet Juraja Beneša

K päťdesiatinám skladateľa

Hudobný život, 1990, year 22, no. 6, p. 4

1989

TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Umenie má ľudí prebúdzať

Nedeľná Pravda, 1989, year 22, no. 9, p. 6

1988

SZCZEPAŃSKA-MALINOWSKA, Elżbieta: Z nie napisanych recenzji

Ruch muzyczny, 1988, year 32, no. 21 (5. 10.), p. 12 – 13

1988

JAVORSKÝ, Igor: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 1988, year 20, no. 3, p. 3

1986

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Profily a reflexie. Nad dielom Juraja Beneša

Hudobný život, 1986, year 18, no. 9, p. 5

1985

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: X. TNSHT : Symfonické koncerty

Hudobný život, 1985, year 17, no. 5, p. 1, 3
(Prelúdium pre orchester)

1985

ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Juraj Beneš: Prelúdium pre orchester

Hudobný život, 1985, year 17, no. 14, p. 3

1984

VAJDA, Igor: Juraj Beneš : Hostina

Hudobný život, 1984, year 16, no. 22, p. 3

1984

BENEŠ, Juraj: Obsah opery Hostina

Javisko (bulletin SND), 13. 4. 1984

1984

ALBRECHT, Ján: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 1984, year 16, no. 11, p. 4
(Hudba pre orchester, premiéra)

1984

VAJDA, Igor: Operná udalosť

Premiéra Benešovej opery Hostina v opere SND

Hudobný život, 1984, year 16, no. 10, p. 5

1984

BACHLEDA, Stanislav: Príspevok k rozvoju opery?

Smena, 17. 5. 1984

1984

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: TNSHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1984, year 16, no. 5, p. 3

1984

BLAHO, Jaroslav: Opera ako súčasné divadlo

Nové slovo (Nedeľa), 1984, no. 21, p. 3

1984

TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Hostina pri okrúhlom stole

Nové slovo (Nedeľa), 1984, no. 15, p. 8

1983

PODRACKÝ, Igor: Juraj Beneš. Profilová platňa

Hudobný život, 1983, year 15, no. 9, p. 5

1982

BERGER, Igor: Juraj Beneš: Tri monódie SNP na texty P. O. Hviezdoslava pre soprán 2 huslí, violončelo a čembalo

Hudobný život, 1982, year 14, no. 11, p. 5

1982

BERGER, Igor: VII. TNSHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1982, year 14, no. 5, p. 5
(Tri monódie na texty P. O. Hviezdoslava)

1980

BERGER, Igor: Juraj Beneš: Tri ženské zbory

Hudobný život, 1980, year 12, no. 23, p. 8

1980

PODRACKÝ, Igor: BHS : Komorná tvorba slovenských skladateľov

Hudobný život, 1980, year 12, no. 21, p. 5
(1. sláčikové kvarteto "Events")

1979

-š-: Nová tvorba v Klariskách

Hudobný život, 1979, year 11, no. 15, p. 2

1979

PODRACKÝ, Igor: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Orchestrálne koncerty

Hudobný život, 1979, year 11, no. 7, p. 1, 3
(Hudba pre trúbku, bicie a sláčiky)

1979

PODRACKÝ, Igor: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 1979, year 11, no. 2, p. 4
(premiéra Mémoire (7. a 8. 12. 1978))

1978

ADAMČIAK, Milan: III. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby : Komorné koncerty

Hudobný život, 1978, year 10, no. 6, p. 4, 7
(Intermezzo pre 6 fláut)

1978

red: Staccato : Skamenený - ...

Hudobný život, 1978, year 10, no. 5, p. 2
(krátke info o premiére opery Skamenený)

1977

ADAMČIAK, Milan: Mladé pódium

Hudobný život, 1977, year 9, no. 17, p. 4

1977

CHALÚPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Komorné koncerty

Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 4
(2. klavírna sonáta)

1976

CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

Hudobný život, 1976, year 8, no. 5, p. 5, 7
(Tance pre flautu sólo)

1976

PODRACKÝ, Igor: BHS : Prezentácia slovenskej hudby

Hudobný život, 1976, year 8, no. 22, p. 4

1970

VAJDA, Igor: Bázlik a Beneš - alebo o dvoch prínosoch

O cestách modernej slovenskej opery

Hudobný život, 1970, year 2, no. 9, p. 8

1970

VAJDA, Igor: Tvorivá dielňa

SND a slovenská operná tvorba

Hudobný život, 1970, year 2, no. 5, p. 4
(Cisárove nové šaty)

1970

MARCZELLOVÁ, Z: Bilancovanie sezóny

S Branislavom Kriškom o problémoch divadelných

Hudobný život, 1970, year 2, no. 13, p. 3

1969

BLAHO, Jaroslav: Nevydarený experiment a pozoruhodný debut

Pravda, 29. 3. 1969

1969

BLAHO, Jaroslav: Benešovo perfektné k. o.

Hudobný život, 1969, year 1, no. 6, p. 4
(Cisárove nové šaty)

1969

KOVÁŘOVÁ, Anna; BLAHO, Jaroslav: Anketa: Tie najúspešnejšie

Hudobný život, 1969, year 1, no. 23 – 24, p. 8
(Cisárove nové šaty)

1969

BLAHO, Jaroslav: Sezóna a problémy

Hudobný život, 1969, year 1, no. 13 – 14, p. 3
(Cisárove nové šaty)

1969

HRČKOVÁ, Naďa: Opera na rázcestí?

Hudobný život, 1969, year 1, no. 12, p. 3

Personal bibliography

 • 2014

  BENEŠ, Juraj: O Johannovi Sebastianovi, o prírode a o budúcnosti

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 9, p. 8 – 9

 • 2011

  BENEŠ, Juraj: O sonátovosti. Niekoľko poznámok k Beethovenovým klavírnym sonátam

  Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 2, p. 113 – 119

 • 2005

  BENEŠ, Juraj: O sonátovosti. Niekoľko poznámok k Beethovenovým klavírnym sonátam

  Tempo, 2005, year 2, no. 1, p. 6 – 8

 • 2003

  BENEŠ, Juraj: O harmónii (pokus o úvod do nejakej budúcej teórie harmónie)

  Music Centre Slovakia, Bratislava

 • 2002

  BENEŠ, Juraj: O jednom združení a štyroch operách

  Domino fórum, 2002, no. 3

 • 2000

  BENEŠ, Juraj: O mladej generácii

  K&K, 2000, no. 2

 • 2000

  BENEŠ, Juraj: O „recyklovaní“, Johannovi Sebastianovi, (vždy) mladej generácii a o „výročiach“

  Bulletin festivalu Večery novej hudby, 2000

 • 1998

  BENEŠ, Juraj: O "etike", o "demokracii" a o samo-cenzor-etičke jedinej

  Hudobný život, 1998, year 30, no. 4, p. 2

 • 1998

  BENEŠ, Juraj: O Verdim a o tom, ako je to s afektami (alebo existuje vôbec operná postava?)

  Bulletin k opere Ernani, 1998, State Opera in Banská Bystrica, Banská Bystrica

 • 1998

  BENEŠ, Juraj: Über eine einheitliche Theorie des Ganzen

  Súčasná hudba medzi Východom a Západom = Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West, 1998, Orman, Bratislava, p. 113 – 117

 • 1996

  BENEŠ, Juraj: O Slovkoncerte alebo o zviditeľňovaní Slovenska (o tom ako bol cap záhradníkom)

  SME, 5. 2. 1996

 • 1996

  BENEŠ, Juraj: O niektorých problémoch nášho hudobného života alebo o umieraní (začal Rok slovenskej hudby 1996?)

  SME, 1. 2. 1996, year 4, 49, no. 26, p. 4

 • 1996

  BENEŠ, Juraj: O súčasnej opernej tvorbe

  Teatro, 1996, year 2, no. 2, p. 25

 • 1994

  BENEŠ, Juraj: Va, nave va? Alebo o ISCM, festivale a Slovákoch

  Literárny týždenník, 1994, year 7, no. 45, p. 14 – 15

 • 1992

  BENEŠ, Juraj: O strige v polievke

  Kultúrny život, 7. 5. 1992

 • 1984

  BENEŠ, Juraj: Obsah opery Hostina

  Javisko (bulletin SND), 13. 4. 1984

Bibliography – Books

 • 2021

  HRČKOVÁ, Naďa: Juraj Beneš, skladateľ a jeho doba

  Bratislava
  (1. vyd., 240 s.)

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Komorné opery Juraja Beneša

  Napísal som maličkú opierku, 2018, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 18 – 27

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

  Comenius University in Bratislava, Bratislava

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2023

  VESELÝ, Ondrej: Kompozície slovenských skladateľov a skladateliek pre gitaru

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, year 49, no. 2, p. 125 – 145

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: The Phenomenon of Polystylism and Its Incarnations in the Music of Slovak Composers

  Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 4, p. 281 – 314

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Fenomén polyštýlovosti a jej inkarnácie v hudbe slovenských skladateľov

  Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 4, p. 281 – 314

 • 2015

  KOSZORUOVÁ, Valéria (ed.): Prezentácie – konfrontácie 2015. Muzikológia v 21. storočí – metódy, témy a ciele. Hommage à Juraj Beneš

  Zborník príspevkov z 13. ročníka muzikologického seminára

  Academy of Music and Drama, Bratislava
  (136 s., 1. vyd., grafy, noty, tab., Juraj Beneš, 1940 – 2004, muzikológia, hudobná teória, hudobní skladatelia)

 • 2011

  GINZERY, Enikö: Prečo práve cimbal? (Juraj Beneš: Haiku)

  Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 2, p. 149 – 152

 • 2011

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Význam citátov v Haiku Juraja Beneša

  Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 2, p. 131 – 148

 • 2011

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: O harmónii v hudbe (In memoriam Juraj Beneš)

  Slovenská hudba, 2011, year 37, no. 2, p. 120 – 130

 • 2010

  MEDŇANSKÁ, Irena: Detská zborová tvorba na Slovensku v rokoch 1945-1990

  Cantus Choralis Slovaca, 2010, Banská Bystrica, year 9, p. 20 – 28

 • 2010

  HRČKOVÁ, Naďa: An Exclamation of Truth, Babilonian Tower und Belcanto: The Players (after Hamlet) by Juraj Beneš

  Mediteran – vir glasbe in hrepenenja evropske romantike in moderne = The Mediterranean – source of music and longing of European romanticism and modernism, 2010, Festival Ljubljana, Ljubljana, p. 228 – 234

 • 2009

  HRČKOVÁ, Naďa: Last Event...

  "Melos" a "Étos": včera, dnes, ...zajtra? = "Melos" und "Ethos": gestern, heute, ...morgen?", 2009, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 57 – 65

 • 2007

  HRČKOVÁ, Naďa: Hlas volajícího na poušti, nebo Divný Janko: Juraj Beneš

  Dějiny hudby VI. Hudba 20. století (2), 2007, Euromedia, Praha, p. 438 – 465

 • 2006

  HRČKOVÁ, Naďa: Ost-Oper vor dem Umbruch: Katastrophe und Warnung

  Na začiatku bolo slovo = Am Anfang war das Wort, 2006, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 30 – 37

 • 2006

  OREMUSOVÁ, Adela: Bach ako istota v časoch neistoty, J. Beneš a J. S. Bach

  Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia (2), 2006, Ikar, Bratislava, p. 323 – 334

 • 2006

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Die neuste Hamlet-Opernversion. The Players von Juraj Beneš (1994)

  Na začiatku bolo slovo = Am Anfang war das Wort, 2006, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 105 – 109

 • 2006

  HRČKOVÁ, Naďa: Hlas volajúceho na púšti, alebo Divný Janko: Juraj Beneš

  Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia (2), 2006, Ikar, p. 438 – 465

 • 2006

  HRČKOVÁ, Naďa: Vraždenie neviniatok: Hostina Juraja Beneša

  Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia (2), 2006, Ikar, Bratislava, p. 147 – 154

 • 2006

  ADAMOV, Norbert: Juraj Beneš – Requiem. Vizitácia očistca

  Rekviem v súčasnej hudbe, 2006, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 273 – 287

 • 2005

  HRČKOVÁ, Naďa: Politik, Musik und Theater in der Oper von Juraj Beneš Das Festmahl (1980)

  Musicologica Olomucensia VII, 2005, Palacký University, Olomouc, Olomouc, p. 47 – 57

 • 2004

  HRČKOVÁ, Naďa: Einige Bemerkungen zu der Oper „Das Festmahl” (1980) von Juraj Beneš

  Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce końca XX wieku (ed. K. Droba, T. Malecka, K. Szwajgier), 2004, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Kraków, p. 99 – 107

 • 2003

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: "Skamenený" Juraja Beneša: k skladateľovej opernej poetike

  Slovenská hudba, 2003, year 29, no. 2, p. 215 – 250

 • 2002

  HRČKOVÁ, Naďa: Vertonung polnischer Poeten in der zeitgenössischen slowakischen Musik

  Pieśń polska. Rekonesans. Odrębności i pokrewieństwa. Inspiracje i echa (ed. M. Tomaszewski), 2002, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Kraków, p. 145 – 155

 • 2002

  HRČKOVÁ, Naďa: Niektoré nové aspekty vzťahu hudby a slova v piesňových cykloch Juraja Beneša

  Slovenskí skladatelia III., 2002, Orman, Bratislava, p. 58 – 74

 • 2002

  HRČKOVÁ, Naďa: Reflections of Bach in Contemporary Slovak Music

  Bach 2000. Music between Virgin Forest and Knowledge Society (ed. J. Fukač), 2002, Compostela Group of Universities, Brno, p. 239 – 245

 • 2002

  ADAMOV, Norbert: Rekviem v hudbe 20. storočia

  Juraj Beneš: Requiem pre sóla, zbor a orchester

  Slovenskí skladatelia III., 2002, Orman, p. 103 – 135

 • 2002

  HRČKOVÁ, Naďa: Politika, hudba a divadlo v opere Juraja Beneša Hostina

  Slovenskí skladatelia III., 2002, Orman, Bratislava, p. 47 – 58

 • 2001

  TROJAN, Jan: Opera po roce 1945

  Dějiny opery, 2001, Paseka, Praha-Litomyšl, p. 439 – 440

 • 2000

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Uvádzanie pôvodnej slovenskej opernej tvorby v rokoch 1949 – 1989

  Slovenskí skladatelia I./Slowakische Komponisten I., 2000, STIMUL, Bratislava, p. 219 – 228

 • 1998

  ZVARA, Vladimír: Drei exemplarische Werke der slowakischen Komponisten im 20. Jahrhundert

  Súčasná hudba medzi Východom a Západom = Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West, 1998, Orman, Bratislava, p. 179 – 186

 • 1997

  ZVARA, Vladimír: Slovenská operná tvorba 20. storočia: na príklade troch diel

  Slovenská hudba, 1997, year 23, no. 3 – 4, p. 253 – 258

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945

  Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 273 – 341

 • 1994

  SMOLÍK, Pavol: Iná koncepcia heroizmu

  Slovenská hudba, 1994, year 20, no. 1, p. 44 – 66

Bibliography – Analyses of Works

 • 2015

  PAĽA, Milan: Sláčikové kvartetá slovenských autorov (výber)

  Dizertačná práca

  Banská Bystrica
  (85 s., vl. nákl., 1 CD-ROM, autoreferát dizertačnej práce)

 • 2004

  BENDIK, Martin: The Players ako rébus

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 11, p. 33 – 34

 • 2003

  CHALUPKA, Ľubomír: Juraj Beneš: Préférence pour 9 instruments

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 12, p. 33

 • 2003

  HRČKOVÁ, Naďa: Juraj Beneš. Politika, hudba a divadlo v opere Hostina (1980)

  Hudobný život, 2003, year 35, no. 2, p. 29 – 31

 • 1985

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Juraj Beneš: Prelúdium pre orchester

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 14, p. 3

 • 1984

  VAJDA, Igor: Juraj Beneš : Hostina

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 22, p. 3

 • 1982

  BERGER, Igor: Juraj Beneš: Tri monódie SNP na texty P. O. Hviezdoslava pre soprán 2 huslí, violončelo a čembalo

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 11, p. 5

 • 1980

  BERGER, Igor: Juraj Beneš: Tri ženské zbory

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 23, p. 8

Bibliography – Reviews

 • 2023

  TIHLÁRIK, Rado: Melos-Étos 2022

  Nový Popular, 2023, no. 1, p. 20 – 21

 • 2022

  UNGER, Pavel: Naďa Hrčková knižne o Jurajovi Benešovi a jeho dobe

  Opera Slovakia, 8. 1. 2022

 • 2022

  PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Hudba v hudbe Ondrej Veselý

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 3, p. 37

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2022

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Miro Bázlik : Peter a Lucia : Krehká inscenácia o láske a vojne

  KOD – Konkrétne o divadle, 2022, year 16, no. 8, p. 20 – 23

 • 2022

  LETŇANOVÁ, Elena: Komunikatívna hudba aj texty

  Denník N, 7. 2. 2022

 • 2022

  DVOŘÁKOVÁ, Helena: Juraj Beneš v jednej opere použil päť jazykov

  Pravda – Kultúra, 26. 1. 2022

 • 2022

  GOČ, Jakub: Ensemble Ricercata

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 1 – 2, p. 3

 • 2022

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Myslieť a klásť otázky

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 1 – 2, p. 16 – 17

 • 2021

  BURGROVÁ, Katarína: Hudobné POlaHODY v Divadle VIOLA v Prešove

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 12

 • 2021

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Juraj Beneš

  La Slovaquie en direct, Magazine en français sur la Slovaquie, 27. 1. 2021

 • 2020

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Theatermann Juraj Beneš

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 10 – 11

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 12, p. 4 – 5

 • 2020

  BLAHO, Vladimír: Storočie so slovenskou operou

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 11, p. 20 – 21

 • 2020

  GUNIČOVÁ, Kristína: BHS 2020

  Quasars Ensemble so slovenskou hudbou

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 11, p. 6

 • 2019

  POLAKOVIČOVÁ,Viera: Michaela Mojžišová: Napísal som maličkú opierku...

  Premeny komornej opery na Slovensku

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 5, p. 40

 • 2018

  BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu na Festivale Radio_Head Awards

  Hudobný život, 2018, year 50, no. 4, p. 3

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata [recenzia CD]

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 3, p. 38

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Hold mladých slovenskej hudbe

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 11, p. 3

 • 2016

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival peknej hudby

  17. ročník, 29.–31. júla, Banská Štiavnica, Sv. Anton, Pekná hudba o. z.

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 9, p. 18

 • 2016

  BERÁTS, Juraj: Hudba dneška v SNG 18: DVA-JA 3

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 5, p. 12

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015

  Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 11, p. 9 – 10

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata

  Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 1 – 2, p. 4 – 5

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG

  Zverokruh

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 1 – 2, p. 9

 • 2014

  LETŇANOVÁ, Elena: Štvrťstoročie FORFEST-u

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 9, p. 32

 • 2014

  JURČO, Martin: Juraj Beneš začínal s hudbou v našom meste

  Novinky z radnice, 2014, year XXV, no. 9, p. 25 – 26
  (Juraj Beneš, 1940 – 2004, rodáci, hudobní skladatelia, spomienky, Trnava, Slovensko)

 • 2014

  ČEKOVSKÁ, Ľubica – MATEJ, Daniel – SKUTA, Nora – BENDIK, Martin: V zrkadle času : Juraj Beneš

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 9, p. 6 – 7

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 3

 • 2014

  PLATZNER, Alexander: Konvergencie

  Oktetá

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 5

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 3

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Milan Paľa : Violin Solo 4 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 4, p. 35

 • 2013

  ŠČEPÁN, Michal: Melos-Étos 2013

  Orkiestra Muzyki Nowej, traja Poliaci, traja Slováci...

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 19

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: ISCM World New Music Days 2013 : Košice – Bratislava Viedeň

  Čerešničky na torte

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 12, p. 13

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Letňanová medzi súčasnou a starou hudbou

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 10, p. 9

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012

  Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

  Hudobný život, 2013, year 45, no. 1 – 2, p. 25

 • 2012

  KOLÁŘ, Robert: Juraj Beneš : Going to [recenzia CD]

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 6, p. 37

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Juraj Beneš : Going To [recenzia CD]

  Slovenská hudba, 2012, year 38, no. 2, p. 227 – 228

 • 2011

  SEDLÁR, Mário: Slovenská organová hudba [recenzia CD]

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 55 – 56

 • 2010

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Hlas volajúceho na púšti. Výstava k nedožitým sedemdesiatinám Juraja Beneša

  Hudobný život, 2010, year 42, no. 3, p. 5

 • 2010

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: Juraj Beneš – dodatočná reflexia

  Slovenská hudba, 2010, year 36, no. 4, p. 340 – 341

 • 2010

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Posedenie nad partitúrou...

  Juraj Beneš navždy 64-ročný (K nedožitým sedemdesiatinám skladateľa 2. 3. 1940 – 11. 9. 2004)

  Slovenská hudba, 2010, year 36, no. 4, p. 331 – 339

 • 2004

  BERGER, Igor: BHS : Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 11, p. 19
  (premiéra skladateľovho Koncertu pre klavír a orchester č. 2; klavír Daniela Varínska, Bruckner Orchester Linz, dir. Bernhard Klee)

 • 2004

  UNGER, Pavel: The Players – historický počin prvej scény

  Pravda, 4. 10. 2004, p. 29

 • 2004

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Meditácia na večnú tému vzbury jednotlivca proti pokrytectvu

  SME, 4. 10. 2004, p. 13

 • 2004

  MATEJ, Daniel: Za Jurajom Benešom

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 10, p. 3

 • 2004

  MATEJ, Daniel: Za Jurajom Benešom

  SME, 17. 9. 2004, p. 26

 • 2004

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Juraj Beneš : O harmónii (Pokus o úvod do nejakej budúcej teórie harmónie) [recenzia knihy]

  Hudobný život, 2004, year 36, no. 2, p. 46 – 47

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Hviezdna hodina slovenskej opery

  K premiére Benešovej opery The Players

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 7 – 8, p. 31 – 32

 • 2002

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Benešov Hamlet sa volá Hráči

  Domino fórum, 27. 6. 2002, year 11, no. 26

 • 2002

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Odkliatie Benešových hráčov

  Pravda, 10. 6. 2002, year 83
  (recenzia na svetovú premiéru opery The Players Juraja Beneša v Kolíne nad Rýnom)

 • 2002

  OBIERA, Pedro: Überdosis an Wohlklang

  Westfälischer Anzeiger, 5. 6. 2002

 • 2002

  MÜLLER, Michael-Georg: Musiktheater – Neues Versuch über Shakespeares Hamlet auf der Opernszene: The Players in Köln

  Neue Ruhr Zeitung, 29. 5. 2002

 • 2002

  MÜLLER, Michael-Georg: Hamlet als Phantom der Oper

  Westfälische Rundschau, 29. 5. 2002

 • 2002

  SCHREIBER, Ulrich: Spiel ist Spiel, The Players als Puzzle über Shakespeares Hamlet in Kölner Oper

  Reinische Post, 29. 5. 2002

 • 2002

  SCHRÖDER, Anette: Grübler mit dem gelben Heftchen

  Kölnische Rundschau, 28. 5. 2002

 • 2002

  BAUER, Gerhard: Schlag nach bei Shakespeare. Acht Personen zerpflücken Shakespeares „Hamlet“ oder: Vierzig Blicke, Schlaglichter und Attacken auf das Theater – ein Experiment mit Musik

  Kölner Stadt-Anzeiger, 28. 5. 2002

 • 2002

  KEIM, Stefan: Hamlet halbfett

  Die Welt, 28. 5. 2002

 • 2002

  REININGHAUS, Frieder: Zur Premiere „The Players“ von Juraj Beneš in Köln

  Musikforum, Radio Köln, 27. 5. 2002

 • 2002

  REININGHAUS, Frieder: Uraufführung Juraj Beneš, The Players

  Deutschlandfunk, 27. 5. 2002

 • 2002

  REININGHAUS, Frieder: Annäherung an neue slowakische Musik und Juraj Beneš

  Bühnen der Stadt Köln / Universität Köln, 7. 5. 2002

 • 2002

  SCHREIBER, Ulrich: Das Spiel ist Sache

  Opernwelt, 2002, year 43, no. 7

 • 2000

  HATRÍK, Juraj: Juraj Beneš k 2. marcu 2000

  (zopár osobných poznámok k priateľovej šesťdesiatke)

  Hudobný život, 2000, year 32, no. 3, p. 3 – 4

 • 2000

  BLAHYNKA, Miloslav: Komunikácia s umením prebúdza zmysel pre skutočnosť. Rozhovor s Jurajom Benešom

  Javisko, 2000, no. 7 – 8

 • 1993

  PETTITT, Stephen: Petrified

  Opera, 1993, no. 2, p. 241

 • 1992

  MAYCOCK, Robert: Warm blood from a stone

  The Independent Monday, 30. 11. 1992

 • 1992

  R. M.: Suppressed, but never silenced

  The Times Monday, 30. 11. 1992

 • 1992

  KENNEDY, Michael: Worth saying and well said

  The Sunday Telegraph, 29. 11. 1992

 • 1992

  MURRAY, David: Petrified at the wedding

  Financial Times Weekend, 1992

 • 1992

  ZAGAR, Peter: Kam sa uberá londýnska opera? Rozhovor s Ch. Baughom, J. Abulafiom a J. Benešom

  Kultúrny život, 12. 11. 1992

 • 1992

  HICK, Brian: Mecklenburgh Champions Slovakian Opera

  Musical Opinion, 1992, p. 437 – 438

 • 1990

  LÁBSKA, Yvetta: Hudobný svet Juraja Beneša

  K päťdesiatinám skladateľa

  Hudobný život, 1990, year 22, no. 6, p. 4

 • 1989

  TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Umenie má ľudí prebúdzať

  Nedeľná Pravda, 1989, year 22, no. 9, p. 6

 • 1988

  SZCZEPAŃSKA-MALINOWSKA, Elżbieta: Z nie napisanych recenzji

  Ruch muzyczny, 1988, year 32, no. 21 (5. 10.), p. 12 – 13

 • 1988

  JAVORSKÝ, Igor: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 3, p. 3

 • 1986

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Profily a reflexie. Nad dielom Juraja Beneša

  Hudobný život, 1986, year 18, no. 9, p. 5

 • 1985

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: X. TNSHT : Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 5, p. 1, 3
  (Prelúdium pre orchester)

 • 1984

  ALBRECHT, Ján: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 11, p. 4
  (Hudba pre orchester, premiéra)

 • 1984

  VAJDA, Igor: Operná udalosť

  Premiéra Benešovej opery Hostina v opere SND

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 10, p. 5

 • 1984

  BACHLEDA, Stanislav: Príspevok k rozvoju opery?

  Smena, 17. 5. 1984

 • 1984

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: TNSHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 5, p. 3

 • 1984

  BLAHO, Jaroslav: Opera ako súčasné divadlo

  Nové slovo (Nedeľa), 1984, no. 21, p. 3

 • 1984

  TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Hostina pri okrúhlom stole

  Nové slovo (Nedeľa), 1984, no. 15, p. 8

 • 1983

  PODRACKÝ, Igor: Juraj Beneš. Profilová platňa

  Hudobný život, 1983, year 15, no. 9, p. 5

 • 1982

  BERGER, Igor: VII. TNSHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1982, year 14, no. 5, p. 5
  (Tri monódie na texty P. O. Hviezdoslava)

 • 1980

  PODRACKÝ, Igor: BHS : Komorná tvorba slovenských skladateľov

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 21, p. 5
  (1. sláčikové kvarteto "Events")

 • 1979

  -š-: Nová tvorba v Klariskách

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 15, p. 2

 • 1979

  PODRACKÝ, Igor: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 7, p. 1, 3
  (Hudba pre trúbku, bicie a sláčiky)

 • 1979

  PODRACKÝ, Igor: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 2, p. 4
  (premiéra Mémoire (7. a 8. 12. 1978))

 • 1978

  ADAMČIAK, Milan: III. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 6, p. 4, 7
  (Intermezzo pre 6 fláut)

 • 1978

  red: Staccato : Skamenený - ...

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 5, p. 2
  (krátke info o premiére opery Skamenený)

 • 1977

  ADAMČIAK, Milan: Mladé pódium

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 17, p. 4

 • 1977

  CHALÚPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 4
  (2. klavírna sonáta)

 • 1976

  PODRACKÝ, Igor: BHS : Prezentácia slovenskej hudby

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 22, p. 4

 • 1976

  CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 5, p. 5, 7
  (Tance pre flautu sólo)

 • 1970

  VAJDA, Igor: Bázlik a Beneš - alebo o dvoch prínosoch

  O cestách modernej slovenskej opery

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 9, p. 8

 • 1970

  VAJDA, Igor: Tvorivá dielňa

  SND a slovenská operná tvorba

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 5, p. 4
  (Cisárove nové šaty)

 • 1970

  MARCZELLOVÁ, Z: Bilancovanie sezóny

  S Branislavom Kriškom o problémoch divadelných

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 13, p. 3

 • 1969

  BLAHO, Jaroslav: Nevydarený experiment a pozoruhodný debut

  Pravda, 29. 3. 1969

 • 1969

  BLAHO, Jaroslav: Benešovo perfektné k. o.

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 6, p. 4
  (Cisárove nové šaty)

 • 1969

  KOVÁŘOVÁ, Anna; BLAHO, Jaroslav: Anketa: Tie najúspešnejšie

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 23 – 24, p. 8
  (Cisárove nové šaty)

 • 1969

  BLAHO, Jaroslav: Sezóna a problémy

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 13 – 14, p. 3
  (Cisárove nové šaty)

 • 1969

  HRČKOVÁ, Naďa: Opera na rázcestí?

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 12, p. 3

x