Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2019

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2019

  15. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby, 8.–15. novembra, Hudobné centrum

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 12, p. 7

 • 2019

  SZAKÁL, Viktor: ORFEUS 2019 rekapituloval

  Tempo, 2019, no. 3 – 4, p. 10
  (Dance Of The Forest Fairies)

 • 2018

  ŠČIGULINSKÝ, Filip: Orfeus 2018 zvýšil nároky sám na seba

  Kompozičný koncert 1

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2018, year 15, no. 3 – 4, p. 17

 • 2018

  FORDINÁLOVÁ, Ľubica - ŠČIGULINSKÝ, Filip: AsynChrónie 2018

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2018, year 15, no. 1 – 2, p. 56

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Orfeus na prahu dospelosti

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 12, p. 3

 • 2017

  BALÁŽ, Radovan: Orfeus na vzostupe

  Short Story Long / Ansámbel Asynchrónie

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2017, year 14, no. 3 – 4, p. 19

 • 2016

  BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba

  Žalmy v tanci

  Hudobný život, 2016, year 48, no. 12, p. 10

 • 2016

  GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Dvakrát rovnakého Orfea počuť nebudeš!

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2016, year 13, no. 3 – 4, p. 26 – 29

 • 2015

  JAVORKA, Peter: Včera, dnes... a zajtra bude sobota

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2015, year 12, no. 3 – 4, p. 15 – 18

x