Personálna bibliografia – Textbooks, Textbook Chapters

  • 1992

    ONDREJKA, Kliment – ADAMČIAK, Milan – NOVÁK, Milan: Poď sa s nami hrať

    Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava
    (177 s., 1. vyd., autor hudby)

Personálna bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

  • 2017

    Z histórie podávania súčasnej slovenskej hudby

    Hudobný život, 2017, Bratislava, year 49, no. 1 – 2, p. 30 – 31

  • 1996

    Príbeh jednej hudby

    Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1996, Bratislava, year 22, no. 1 – 2, p. 7 – 10

  • 1995

    Leoš Janáček and His Influence of Slovak Music

    Janáček and Czech Music: Proceedings of the International Conference (Saint Louis, 1988). Eds. Glen Bauer – Michael Beckerman, 1995, Pendragon Press, p. 301 – 308
    (406 s., 1. vyd.)

  • 1987

    Kontinuita zápasu o socialistický ráz slovenskej hudobnej tvorby

    Socialistický realizmus a súčasná umelecká kultúra. Zborník referátov zo sympózia, 1987, Fine Arts Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava
    (167 s., 1. vyd.)

  • 1971

    Fónická poézia a hudba

    Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1971, Bratislava, year 15, no. 6 – 7, p. 243 – 248

  • 1971

    Hudobné problémy výtvarného umenia 20. storočia

    Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1971, Bratislava, year 15, no. 10, p. 356 – 362

Personálna bibliografia – Editorial Work

  • 2014

    kol.: My space / my place

    Katalóg rovnomennej výstavy, ktorá sa konala 27. septembra – 25. októbra 2014 v pop-up galérii, Zberňa v Ružomberku (objekt bývalých zberných surovín)

    Liptovský Mikuláš
    (88 s., 1. vyd., Milan Adamčiak, 1946 – 2017, slovenský hudobný skladateľ, výtvarní umelci, slovenské výtvarné umenie, moderné umenie, Spoločnosť Kolomana Sokola)

  • 2006

    kol.: Omnia Cum / Tempore 2007 [grafika]

    Nitra Gallery, Nitra
    (124 s., 1. vyd., 1 diár, kalendár, umelecké zbierky, výtvarné umenie, Nitranska galéria, Nitra)

Personálna bibliografia – Books

  • 2016

    MURIN, Michal (zost.): Milan Adamčiak: Archív II (kopo)

    Konkrétna poézia 1964 – 1972

    Košice
    (326 s., 1. vyd., Milan Adamčiak, 1946 – 2017, slovenský hudobný skladateľ, slovenská poézia, experimentálna poézia)

  • 2014

    GRÚŇ, Daniel (zost.) a kol.: Július Koller: Galéria Ganku

    Viedeň
    (124 s., 1. vyd., Schlebrügge.Editor. Verlag für zeitgenössische Kunst, Architektur, Design & Theorie, slovenské výtvarné umenie, fotografia, výtvarní umelci, fotografi, autobiografické spomienky, obrazové publikácie)

  • 2014

    ADAMČIAK, Milan – MURIN, Michal: Archív IV (akty): akcie, performancie, projekty, koncepty a výstavy

    Košice
    (383 s., 1. vyd., 1 CD-ROM, faks., ilustr., noty, Milan Adamčiak, 1946 – 2017, slovenský hudobný skladateľ, konceptuálne umenie, performancia (umenie), umelecké výstavy, projekty)

  • 2013

    MURIN, Michal (zost.): Milan Adamčiak: Archív III (nôty): notácie a grafické partitúry [zvukový dokument]

    Košice
    (409 s., 1. vyd., 1 CD, 1 CD-ROM, Milan Adamčiak, 1946 – 2017, slovenský hudobný skladateľ, hudobná notácia, hudobná interpretácia, partitúry, multimediálne umenie, grafika, rozhovory, štúdie)

  • 2011

    MURIN, Michal (zost.): Milan Adamčiak: Archív I (expo)

    Experimentálna poézia 1964 – 1972

    Košice
    (343 s., 1. vyd., Milan Adamčiak, 1946 – 2017, slovenský hudobný skladateľ, slovenská poézia, experimentálna poézia)

Personálna bibliografia – Art Critique and Journalism

  • 2005

    De-but- (na margo jednej knižky básní)

    Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 2005, Matica slovenská, Martin, year IV.+121, no. 6, p. 149 – 151

  • 2005

    Milo Gašpar

    Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 2005, Matica slovenská, Martin, year IV.+121, no. 5, p. 2

  • 2003

    V znamení farieb a tvarov

    Literárny týždenník, 2003, Bratislava, year 16, no. 15, p. 11

  • 1997

    Aký jazz na džezáky?

    Dotyky. Časopis pre mladú literatúru a umenie, 1997, Bratislava, year 9, no. 7 – 8, p. 36 – 39

  • 1997

    Krásne dlhy

    Úvahy o festivale Melos-Étos

    Literárny týždenník, 1997, Bratislava, year 10, no. 49, p. 15

  • 1996

    Pravda okamihu

    Kronikársky portrét V. Ivaškovej

    Národná osveta. Príloha Kamera, roč. 2, č. 3, s. 10 – 11, 1996, National Cultural Centre, Bratislava, year 6, no. 14
    (Viola Ivašková)

  • 1995

    Jemné dotyky

    Nové slovo bez rešpektu, 1995, Bratislava, year 5, no. 46, p. 18

  • 1995

    Debussy, Claude: String Quartet in G minor, Op. 10

    Opus
    (1 CD, text k CD, účinkujúci: Trávničkovo kvarteto)

  • 1993

    POLAKOVIČOVÁ, Viera – ADAMČIAK, Milan – ČÁRSKA, Etela – BÁZLIK, Miro: Záznam besedy s Olivierom Messiaenom...

    Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1993, Bratislava, year 19, no. 1, p. 6 – 9

  • 1992

    SNEH spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu

    Dotyky. Časopis pre mladú literatúru a umenie, 1992, Bratislava, year 4, no. 1, p. 29

  • 1992

    Magický svet Hugha Daviesa

    Dotyky. Časopis pre mladú literatúru a umenie, 1992, Bratislava, year 4, no. 1, p. 29 – 30

  • 1992

    Zomrel Olivier Messiaen

    Kultúrny život, 1992, Bratislava, year 26, no. 21, p. 13

  • 1992

    MURIN, Michal – ADAMČIAK, Milan: What Was Behind All This

    Slovak Music, 1992, Slovak Music Fund, Bratislava, no. 1

  • 1990

    ADAMČIAK, Milan – MICHALICA, Peter – DOMANSKÝ, Hanuš – DEMO, Ondrej – ŠIMAI, Pavol – BOKES, Vladimír a ďalší: Z diskusie mimoriadneho zjazdu

    Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 4, p. 7

  • 1990

    Luigi Nono 1924 – 1990

    Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 12, p. 9

  • 1989

    Symfonický koncert 18. II.

    Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 6, p. 6
    (festival Nová slovenská hudba, 11. – 18. februára 1989)

  • 1989

    ADAMČIAK, Milan – DOMANSKÝ, Hanuš – BOKES, Vladimír: Národný umelec Dezider Kardoš 75-ročný

    Hudobný život, 1989, year 21, no. 26, p. 5

  • 1989

    kol.: Pri prezentácii súčasného...

    Slovenské pohľady na vedu, umenie a literatúru, 1989, Matica slovenská, Martin, year 105, no. 8, p. 155 – 157

  • 1987

    ADAMČIAK, Milan – PALM, Siegfried: Violončelista Siegfried Palm – prezident Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu

    Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 1, p. 6

  • 1987

    SF – Koncerty súčasnej hudby

    Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 1, p. 7
    (38. koncertná sezóna, 12. novembra 1987)

  • 1987

    Tadeáš Salva

    Bratislava
    (6 s., s. n.)

  • 1986

    Motív SNP v slovenskej hudbe

    Bojovník, 1986, year 31, no. 24, p. 5

  • 1986

    Vrúcny spev o národe

    K 75. narodeninám Andreja Očenáša

    Nové Slovo, 1986, Bratislava, year 28, no. 16, p. 1

  • 1986

    Koncert z tvorby súčasných českých skladateľov

    Hudobný život, 1986, Bratislava, year 18, no. 5, p. 3
    (v rámci XI. týždňa novej slovenskej hudobnej tvorby, Mozartová sieň, Bratislava, 10. februára 1986)

  • 1986

    V znamení medzinárodnej spolupráce muzikológov

    Hudobný život, 1986, Bratislava, year 18, no. 18, p. 6
    (8. medzinárodný seminár marxistických muzikológov, ktorý sa konal 19. – 23. mája 1986 v Berlíne)

  • 1986

    Priekopník na scéne hudby 20. storočia

    K stému výročiu narodenia Edgarda Varésa

    Hudobný život, 1986, Bratislava, year 18, no. 1, p. 6

  • 1985

    Spievajúce srdce bojovníka

    Bojovník, 1985, year 30, no. 4, p. 8

  • 1985

    Kontinuita vývoja slovenskej hudobnej tvorby

    Hudobný život, 1985, Bratislava, year 17, no. 9, p. 8
    (referát z výročného plenárneho zasadnutia členov Zväzu slovenských skladateľov, 12. februára 1985)

  • 1985

    Hudobné motívy v grafike Karla Demela

    Hudobný život, 1985, Bratislava, year 17, no. 23, p. 7
    (súčasná česká grafika, katalóg výstavy, Bratislavské hudobné slávnosti 1985)

  • 1985

    Hudba zo severu

    Komorný koncert z tvorby súčasných švédskych skladateľov

    Hudobný život, 1985, Bratislava, year 17, no. 20, p. 5
    (koncert, 16. septembra 1985, Mozartova sieň, Bratislava, Bratislavské dychové kvinteto, Tibor Rácz – akordeón, Trávničkovo kvarteto, Dagmar Zsapková-Šebestová – flauta)

  • 1984

    Priestor na oslovenie

    K životnému jubileu národného umelca Dezidera Kardoša

    Nové Slovo, 1984, Bratislava, year 26, no. 51

  • 1984

    Jozef Gahér

    Päťdesiatročný jubilant

    Hudobný život, 1984, Bratislava, year 16, no. 9, p. 7
    (Jozef Gahér – skladateľ)

  • 1984

    Webernovské echo

    Hudobný život, 1984, Bratislava, year 16, no. 3, p. 1, 3
    (Anton Webern – skladateľ)

  • 1984

    Napĺňanie odkazu SNP v slovenskej hudobnej tvorbe

    Od kódexu ku konceptu. Od konceptu ku kontextu

    Hudobný život, 1984, Bratislava, year 16, no. 16, p. 1, 5

  • 1984

    Päťdesiatnik Juraj Tandler

    Hudobný život, 1984, Bratislava, year 16, no. 14, p. 7
    (Juraj Tandler – skladateľ)

  • 1984

    Ilja Zeljenka zaslúžilým umelcom

    Hudobný život, 1984, Bratislava, year 16, no. 10, p. 4
    (Ilja Zeljenka – skladateľ)

  • 1983

    Ku kompozičnej poetike Jozefa Kresánka

    Hudobný život, 1983, Bratislava, year 15, no. 24, p. 8
    (Jozef Kresánek – muzikológ, skladateľ)

  • 1982

    Na margo stretnutia mladých československých a juhoslovanských skladateľov

    Hudobný život, 1982, Bratislava, year 14, no. 13, p. 5
    (ktoré sa uskutočnilo 14. – 17. júna 1982, Zdenko Mikula – príhovor, František Poul, Peter Cón, Peter Breiner, Víťazoslav Kubička)

  • 1980

    Široká paleta

    Skončil sa Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

    Pravda, 29. 2. 1980, Bratislava, year 61, no. 51, p. 5

  • 1979

    Poznávanie vlastnej tváre

    Na margo Týždňa novej slovenskej hudobnej tvorby

    Pravda, 16. 3. 1979, Bratislava, year 60, no. 64, p. 5

  • 1979

    ADAMČIAK, Milan – ŠUSTYKEVIČOVÁ, Lýdia – ADAMČIAKOVÁ, Vlasta – URSÍNYOVÁ, Terézia a ďalší: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

    19. – 24. II. 1979

    Hudobný život, 1979, Bratislava, year 11, no. 6, p. 1, 3

  • 1979

    Stretnutie skladateľov ČSSR a ZSSR

    Hudobný život, 1979, Bratislava, year 11, no. 2, p. 3
    (3. ročník Stretnutia mladých skladateľov ČSSR a ZSSR)

  • 1978

    Komorné koncerty

    III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

    Hudobný život, 1978, Bratislava, year 10, no. 6, p. 4, 7
    (besedy so skladateľmi v Klube skladateľov SHF, Hanuš Domanský, Jozef Malovec, Juraj Pospíšil, Ivan Hrušovský, Michal Vilec, Dezider Kardoš, Ladislav Holoubek, Július Kowalski, Alexander Moyzes, Tibor Andrašovan, Ivan Parík, Juraj Beneš, Jozef Sixta...)

  • 1978

    Mladé pódium 1978

    Hudobný život, 1978, Bratislava, year 10, no. 20, p. 4
    (6. ročník nesúťažnej prehliadky, august 1978, Karlové Vary, českí a slovenskí interpreti)

  • 1977

    Stretnutie skladateľov

    Hudobný život, 1977, Bratislava, year 9, no. 2, p. 3
    (Stretnutie mladých československých a sovietskych skladateľov v Prahe, Zväz českých skladateľov, Zväz slovenských skladateľov, Zväz skladateľov ZSSR)

  • 1976

    Desiate leto pre mladých

    Nové Slovo, 1976, Bratislava, year 18, no. 35, p. 13

Bibliografia – Reviews

  • 2019

    VESELÝ, Ondrej: Fifty [Recenzia CD]

    Hudobný život, 2019, Bratislava, year 51, no. 7 – 8, p. 56

  • 2013

    ZAGAR, Peter: Typornamento [recenzia CD]

    Hudobný život, 2013, Bratislava, year 45, no. 5, p. 36

Bibliografia – Art Critique and Journalism

  • 2019

    VESELÝ, Ondrej: JAMA

    Medzinárodný festival intermediálneho umenia, 4. a 5. októbra, Banská Štiavnica, Banská Belá a okolie

    Hudobný život, 2019, Bratislava, year 51, no. 11, p. 24

  • 2017

    GAVULOVÁ, Lucia: Milan Adamčiak 1946 – 2017

    Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2017, year 19, no. 70

  • 1981

    NOVÁČEK, Zdenko: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

    K niektorým problémom marxisticko-leninskej estetiky

    Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 4
    (príspevok - Podiel skladateľskej poetiky na charaktere hudobnej komunikácie)

Bibliografia

  • 2018

    KOLÁŘ, Robert: Branislav Dugovič : Cross-Country Skiing [recenzia CD]

    Hudobný život, 2018, year 50, no. 11, p. 38

  • 2017

    VESELÝ, Ondrej: Možnosti a limity grafických partitúr

    Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, Bratislava, year 43, no. 2, p. 128 – 133

  • 2017

    MATEJ, Daniel: Spomienky... Milan Adamčiak – pedagóg, muzikológ, umelec, kolega, priateľ

    Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, Bratislava, year 43, no. 2, p. 123 – 127

  • 2017

    FUJAK, Július: Na margo osobitej hudobno-intermediálnej by(t)nosti Milana Adamčiaka

    Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, Bratislava, year 43, no. 2, p. 117 – 122

  • 2017

    MURIN, Michal: Adamčiak – len o hudbe

    Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, Bratislava, year 43, no. 2, p. 108 – 116

  • 2017

    VOZÁROVÁ, Eva: Ako sme hrali v New Yorku a neprišli o rozum...

    (Jesenné turné Cluster ensemble bolo úspechom, ale najmä drinou)

    Hudobný život, 2017, Bratislava, year 49, no. 12, p. 30 – 31

  • 2017

    CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]

    Hudobný život, 2017, Bratislava, year 49, no. 10, p. 38

  • 2017

    KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG: DVA-JA 4

    Hudobný život, 2017, Bratislava, year 49, no. 10, p. 13

  • 2017

    BOROŠ, Tomáš: Adamčiak, do školy!

    Koncert cyklu Hudba dneška v SNG, sprievodné podujatie retrospektívnej výstavy Adamčiak, začni!

    Hudobný život, 2017, Bratislava, year 49, no. 6, p. 25

  • 2017

    IRHOVÁ, Alžbeta: Hudba dneška v SNG: Hommage à Milan Adamčiak

    Hudobný život, 2017, Bratislava, year 49, no. 6, p. 23 – 24

  • 2017

    KOLÁŘ, Robert: Adamčiak, začni!

    Hudobný život, 2017, Bratislava, year 49, no. 3, p. 29

  • 2017

    MATEJ, Daniel: Za Milanom Adamčiakom (Memories of You)

    Hudobný život, 2017, Bratislava, year 49, no. 1 – 2, p. 34

  • 2017

    CSERES, Jozef: Mimoriadny človek Milan Adamčiak

    Hudobný život, 2017, Bratislava, year 49, no. 1 – 2, p. 33

  • 2017

    MURIN, Michal: Milan Adamčiak (1946 – 2017)

    Hudobný život, 2017, Bratislava, year 49, no. 1 – 2, p. 32

  • 2017

    CSERES, Jozef: Milan Adamčiak: Umelecké a existenciálne gestá, na aké sa nezabúda

    Pravda, 2017, Bratislava

  • 2017

    MURIN, Michal: Najsilnejšiu stopu zanechávalo jeho človečenstvo

    SME, 2017, Bratislava

  • 2017

    HUTKO, Dominik: Ten Adamčiak sa ale predviedol

    Konzervatívny denník Postoj, 2017

  • 2017

    GREGOROVÁ STACH, Lucia – MURÍN, Michal (zost.): Adamčiak: Concept & Music

    Katalóg z výstavy. Adamčiak, začni! Retrospektívna výstava intermediálnej tvorby Milana Adamčiaka 1964 – 2017 (23. marca – 4. júna 2017, Esterházyho palác, Bratislava

    Slovak National Gallery, Bratislava
    (38 s., 1. vyd., Milan Adamčiak, 1946 – 2017, konceptuálne umenie, intermediálne umenie, vizuálna poézia, grafické partitúry)

  • 2016

    KRKOŠKOVÁ, Erika: Grafické partitúry poľských a slovenských skladateľov

    Hudobný život, 2016, Bratislava, year 48, no. 12, p. 19

  • 2016

    DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre

    11. ročník, 19. – 21. augusta, Modra, Hudba Modre, o. z.

    Hudobný život, 2016, Bratislava, year 48, no. 9, p. 9

  • 2015

    KATINA, Peter: Ne:Bo:Daj. Leter tu develoter [recenzia CD]

    Hudobný život, 2015, Bratislava, year 47, no. 12, p. 39

  • 2015

    KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG – Skladačky

    Hudobný život, 2015, Bratislava, year 47, no. 11, p. 3

  • 2015

    KOLÁŘ, Robert: Muzički biennale Zagreb 2015

    Svetový festival so slovenskou príchuťou. Slovenská misia

    Hudobný život, 2015, Bratislava, year 47, no. 5, p. 16 – 17

  • 2015

    KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG

    Rolling Tones sa valia ďalej

    Hudobný život, 2015, Bratislava, year 47, no. 1 – 2, p. 8 – 9

  • 2014

    FELEDI, Tibor: Ars Nova 2014

    VENI ACADEMY

    Hudobný život, 2014, Bratislava, year 46, no. 12, p. 23

  • 2013

    KOLÁŘ, Robert: studEND.doc

    Hudobný život, 2013, Bratislava, year 45, no. 6, p. 9

  • 2013

    KOLÁŘ, Robert: ISCM World New Music Days 2013

    Košice – Bratislava – Viedeň. Slovo opäť dostávajú mladí...

    Hudobný život, 2013, Bratislava, year 45, no. 12, p. 13

  • 2013

    PLATZNER, Alexander: Melos-Étos 2013

    12. Medzinárodný festival súčasnej hudby Bratislava, 8. – 14. november. Ešte raz Adamčiak

    Hudobný život, 2013, Bratislava, year 45, no. 12, p. 19 – 20

  • 2013

    BERÁTS, Juraj: V Slovenskej národnej galérii opäž ožili grafické partitúry Milana Adamčiaka

    Hudobný život, 2013, Bratislava, year 45, no. 10, p. 13

  • 2012

    KOLLER, Marek: Narodeniny oslávil vernisážou svojej výstavy

    Galantské noviny, 2012, Galanta, year XXI, no. 1, p. 8

  • 2012

    REHÚŠ, Michal – ŠRANK, Jaroslav: Milan Adamčiak: Archív I (EXPO)

    Experimentálna poézia 1964 – 1972

    Romboid. Časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu, 2012, Association of Slovak Writers' Societies, Bratislava, year 47, p. 21 – 25

  • 2012

    HARAZIN, Martin: SOMETHING for John Cage

    Hudobný život, 2012, Bratislava, year 44, no. 11, p. 10

  • 2012

    MURIN, Michal – MATEJ, Daniel – CSERES, Jozef – BURLAS, Martin: Milan Adamčiak – 65

    Hudobný život, 2012, Bratislava, year 44, no. 1 – 2, p. 22 – 23

  • 2012

    TRNOVSKÁ, Katarina – ADAMČIAK, Milan – MURIN, Michal: Altruismus ako umelecky akt

    Dotyky. Časopis pre mladú literatúru a umenie, 2012, Košice, year 24, no. 5, p. 14 – 18

  • 2012

    MURIN, Michal (ed.): ARCHÍV III (nôty)

    notácie a grafické partitúry

    Košice
    (409 s., 1. vyd., + CD)

  • 2011

    BALOGH, Alexander: Aj bôžik umenia bol spokojný

    SME, 2. 8. 2011, Bratislava, year 19, no. 178, p. 12

  • 2011

    KOMANICKÁ, Ivana: Pracovná plocha Milana Adamčiaka

    Romboid. Časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu, 2011, Association of Slovak Writers' Societies, Bratislava, year 46, no. 1, p. 61 – 62

  • 2011

    CSERES, Jozef: Melos-Étos 2011. 09: Transmusic Comp.

    Hudobný život, 2011, Bratislava, year 43, no. 12, p. 16 – 17

  • 2011

    MURIN, Michal (ed.): ARCHÍV I (expo)

    experimentálna poézia 1964 – 1972

    Košice
    (348 s., 1. vyd.)

  • 2011

    MIGAŠOVÁ, Jana: Presahy hudby a vizuality v diele Milana Adamčiaka

    Kopčáková, Slávka (ed.): Hudba a umenia. Vzájomné vzťahy a prieniky v kontexte intermediality a integrácie. Studia Scientiae Artis I. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, 2011, Faculty of Philosophy, University of Prešov in Prešov, Prešov, p. 110 – 121

  • 2010

    KAJANOVÁ, Yvetta: Slovensko. Zabudnutý experiment a alternatíva

    Kajanová, Yvetta: Postmoderna v hudbe. Minimal, rock, pop, jazz, 2010, Comenius University in Bratislava, Bratislava, p. 55 – 58
    (198 s., 1. vyd.)

  • 2009

    KUBICA, Marián: Opak – je pravdou pre – Milana Adamčiaka ne-zištne Marián Kubica

    Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 2009, Matica slovenská, Martin, year IV.+125, no. 3, p. 144 – 147

  • 2009

    MURÍN, Michal: Milan Adamčiak. Otvorené diela

    Katalóg k výstave. Galéria Linea, Bratislava, 28. mája – 27. augusta 2009, text: Michal Murin

    Bratislava
    (16 s., 1. vyd., Milan Adamčiak, 1946 – 2017, slovenský hudobný skladateľ, slovenské výtvarné umenie, výtvarní umelci, interaktívne umenie)

  • 2009

    CSERES, Jozef: In Between a Permanent Status: Milan Adamčiak's Version of Intermedia

    Leonardo Music Journal. Vol. 19, 2009, Cambridge, USA, p. 31 – 34

  • 2007

    ZBRUŽ, Kamil: Milan Adamčiak – grafické partitúry alebo Milan v Adamčiakove

    Romboid. Časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu, 2007, Association of Slovak Writers' Societies, Bratislava, year 42, no. 3, p. 55 – 60

  • 2004

    FUJAK, Július: Slovenské hudobné alternatívy. Transmusic Comp. a SNEH. Adamčiak, Machajdík, Murín, Cseres

    Hudobný život, 2004, Bratislava, year 36, no. 10, p. 36 – 38

  • 2002

    KOLENIČ, Ivan: Bohovia sú stále smädní (Milanovi Adamčiakovi)

    Dotyky. Časopis pre mladú literatúru a umenie, 2002, Bratislava, year 14, no. 3 – 4, p. 106 – 107

  • 2001

    GREGOR, Richard: Milan Adamčiak

    Dilema. Spoločensko-kultúrny mesačník, 2001, Bratislava, year 5, no. 2, p. 76 – 77

  • 2000

    HABLÁK, Andrej – ADAMČIAK, Milan: Rozhovor s Milanom Adamčiakom

    Chcel som byť mníchom

    3/4 revue, 2000, Atrakt Art – Association for Contemporary Arts and Culture, Bratislava, year 2, no. 1, p. 30 – 33

  • 1998

    VRBANOVÁ, Alena: Milan Adamčiak – presahy hudby a výtvarného umenia

    Romboid. Literárnokritický mesačník, 1998, Association of Slovak Writers' Societies, Bratislava, year 33, no. 9, p. 67 – 68

  • 1998

    MURIN, Michal: Klavír z anglickej ambasády

    Skladby Milana Adamčiaka pre klavír

    Ticho – současník hudby, 1998, Brno, year 3, no. 10

  • 1998

    LENGOW & HEyeRMEarS: Netransparentný exhibicionizmus Milana Adamčiaka

    Klavír z anglickej ambasády

    Programový bulletin Galérie K – 49, 1998, Nové Zámky

  • 1996

    KASARDA, Martin – ADAMČIAK, Milan: Nechcel by som byť vosková figurína

    Dotyky. Časopis pre mladú literatúru a umenie, 1996, Bratislava, year 8, no. 7, p. 2 – 5

  • 1996

    BARIAK, Imrich – ADAMČIAK, Milan: Trvalý zdroj inšpirácie

    Rozhovor s Milanom Adamčiakom, hudobným teoretikom

    Národná osveta, 1996, National Cultural Centre, Bratislava, year 6, no. 12, p. 4 – 5

  • 1995

    DVOŘÁKOVÁ, Helena – ADAMČIAK, Milan: Hluch, ako sluch?

    Hovoríme s muzikológom Milanom Adamčiakom

    Nové slovo bez rešpektu, 1995, Bratislava, year 5, no. 27, p. 16 – 17

  • 1995

    MURIN, Michal (ed.): Rozhovor s muzikológom

    Avalanches 1990 – 95. Zborník Spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu, 1995, Society for Non-conventional Music (SNEH), Bratislava
    (216 s., 1. vyd.)

  • 1994

    VLČEK, Adam – ADAMČIAK, Milan: S tvorivými ľuďmi v priaznivých podmienkach

    Hovoríme s muzikológom, skladateľom a pedagógom Milanom Adamčiakom

    Národná osveta, 1994, National Cultural Centre, Bratislava, year 4, no. 2, p. 2 – 4

  • 1993

    BABÍN, Emil – ADAMČIAK, Milan: (Ne)zanechať stopu...

    S muzikológom Milanom Adamčiakom o nekonvenčnej hudbe a umení

    Pravda, 16. 4. 1993, Bratislava, year 3 (74), no. 88, p. 9

  • 1992

    CSERES, Jozef: Milan Adamčiak

    Profil súčasného výtvarného umenia, 1992, Obzor, Bratislava, year 2, no. 24

  • 1991

    SCHURMANNOVÁ, Magdaléna – ADAMČIAK, Milan: Cesty európskej kultúry v SNG

    Prvé medzinárodné sympózium konceptuálneho umenia

    Národná obroda, 1991, Bratislava, year 2, no. 204 (31. 8.), p. 12

  • 1991

    GERŽOVÁ, Jana – ADAMČIAK, Milan: Fit

    Profil súčasného výtvarného umenia, 1991, Obzor, Bratislava, year 1, no. 8, p. 4 – 5

  • 1991

    MURIN, Michal: Transmusic Comp.

    Slovak Music, 1991, Slovak Music Fund, Bratislava, no. 2

  • 1990

    PINTER, Gejza – ADAMČIAK, Milan: Rebel tónov

    Mladé rozlety, 1990, year 4, no. 30, p. 8 – 9

  • 1990

    CIULISOVÁ, Ingrid – ADAMČIAK, Milan: K projektu Obraz a hudba

    Resumé konštruktívnej kritiky

    Literárny týždenník, 1990, Bratislava, year 3, no. 11, p. 14

  • 1971

    KOVÁŘ, Ján – ADAMČIAK, Milan: O hudobnej grafike

    Hudobný život, 1971, Bratislava, year 3, no. 5, p. 3

x