Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2017

  Z histórie podávania súčasnej slovenskej hudby

  Hudobný život, 2017, Bratislava, roč. 49, č. 1 – 2, s. 30 – 31

 • 1996

  Príbeh jednej hudby

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1996, Bratislava, roč. 22, č. 1 – 2, s. 7 – 10

 • 1995

  Leoš Janáček and His Influence of Slovak Music

  Janáček and Czech Music: Proceedings of the International Conference (Saint Louis, 1988). Eds. Glen Bauer – Michael Beckerman, 1995, Pendragon Press, s. 301 – 308
  (406 s., 1. vyd.)

 • 1987

  Kontinuita zápasu o socialistický ráz slovenskej hudobnej tvorby

  Socialistický realizmus a súčasná umelecká kultúra. Zborník referátov zo sympózia, 1987, Umenovedný ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
  (167 s., 1. vyd.)

 • 1971

  Fónická poézia a hudba

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1971, Bratislava, roč. 15, č. 6 – 7, s. 243 – 248

 • 1971

  Hudobné problémy výtvarného umenia 20. storočia

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1971, Bratislava, roč. 15, č. 10, s. 356 – 362

Personálna bibliografia – Učebnice, kapitoly v učebniciach

 • 1992

  ONDREJKA, Kliment – ADAMČIAK, Milan – NOVÁK, Milan: Poď sa s nami hrať

  Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
  (177 s., 1. vyd., autor hudby)

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2005

  De-but- (na margo jednej knižky básní)

  Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 2005, Matica slovenská, Martin, roč. IV.+121, č. 6, s. 149 – 151

 • 2005

  Milo Gašpar

  Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 2005, Matica slovenská, Martin, roč. IV.+121, č. 5, s. 2

 • 2003

  V znamení farieb a tvarov

  Literárny týždenník, 2003, Bratislava, roč. 16, č. 15, s. 11

 • 1997

  Aký jazz na džezáky?

  Dotyky. Časopis pre mladú literatúru a umenie, 1997, Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava, roč. 9, č. 7 – 8, s. 36 – 39

 • 1997

  Krásne dlhy

  Úvahy o festivale Melos-Étos

  Literárny týždenník, 1997, Bratislava, roč. 10, č. 49, s. 15

 • 1996

  Pravda okamihu

  Kronikársky portrét V. Ivaškovej

  Národná osveta. Príloha Kamera, roč. 2, č. 3, s. 10 – 11, 1996, Národné osvetové centrum, Bratislava, roč. 6, č. 14
  (Viola Ivašková)

 • 1995

  Jemné dotyky

  Nové slovo bez rešpektu, 1995, Bratislava, roč. 5, č. 46, s. 18

 • 1995

  Debussy, Claude: String Quartet in G minor, Op. 10

  Opus
  (1 CD, text k CD, účinkujúci: Trávničkovo kvarteto)

 • 1993

  POLAKOVIČOVÁ, Viera – ADAMČIAK, Milan – ČÁRSKA, Etela – BÁZLIK, Miro: Záznam besedy s Olivierom Messiaenom...

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1993, Bratislava, roč. 19, č. 1, s. 6 – 9

 • 1992

  SNEH spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu

  Dotyky. Časopis pre mladú literatúru a umenie, 1992, Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava, roč. 4, č. 1, s. 29

 • 1992

  Magický svet Hugha Daviesa

  Dotyky. Časopis pre mladú literatúru a umenie, 1992, Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava, roč. 4, č. 1, s. 29 – 30

 • 1992

  Zomrel Olivier Messiaen

  Kultúrny život, 1992, Bratislava, roč. 26, č. 21, s. 13

 • 1992

  MURIN, Michal – ADAMČIAK, Milan: What Was Behind All This

  Slovak Music, 1992, Slovenský hudobný fond, Bratislava, č. 1

 • 1990

  ADAMČIAK, Milan – MICHALICA, Peter – DOMANSKÝ, Hanuš – DEMO, Ondrej – ŠIMAI, Pavol – BOKES, Vladimír a ďalší: Z diskusie mimoriadneho zjazdu

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 4, s. 7

 • 1990

  Luigi Nono 1924 – 1990

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 12, s. 9

 • 1989

  Symfonický koncert 18. II.

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 6, s. 6
  (festival Nová slovenská hudba, 11. – 18. februára 1989)

 • 1989

  ADAMČIAK, Milan – DOMANSKÝ, Hanuš – BOKES, Vladimír: Národný umelec Dezider Kardoš 75-ročný

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 26, s. 5

 • 1989

  kol.: Pri prezentácii súčasného...

  Slovenské pohľady na vedu, umenie a literatúru, 1989, Matica slovenská, Martin, roč. 105, č. 8, s. 155 – 157

 • 1987

  SF – Koncerty súčasnej hudby

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 1, s. 7
  (38. koncertná sezóna, 12. novembra 1987)

 • 1987

  ADAMČIAK, Milan – PALM, Siegfried: Violončelista Siegfried Palm – prezident Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 1, s. 6

 • 1987

  Tadeáš Salva

  Bratislava
  (6 s., s. n.)

 • 1986

  Motív SNP v slovenskej hudbe

  Bojovník, 1986, roč. 31, č. 24, s. 5

 • 1986

  Vrúcny spev o národe

  K 75. narodeninám Andreja Očenáša

  Nové Slovo, 1986, Bratislava, roč. 28, č. 16, s. 1

 • 1986

  Koncert z tvorby súčasných českých skladateľov

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 5, s. 3
  (v rámci XI. týždňa novej slovenskej hudobnej tvorby, Mozartová sieň, Bratislava, 10. februára 1986)

 • 1986

  V znamení medzinárodnej spolupráce muzikológov

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 18, s. 6
  (8. medzinárodný seminár marxistických muzikológov, ktorý sa konal 19. – 23. mája 1986 v Berlíne)

 • 1986

  Priekopník na scéne hudby 20. storočia

  K stému výročiu narodenia Edgarda Varésa

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 1, s. 6

 • 1985

  Spievajúce srdce bojovníka

  Bojovník, 1985, roč. 30, č. 4, s. 8

 • 1985

  Kontinuita vývoja slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 9, s. 8
  (referát z výročného plenárneho zasadnutia členov Zväzu slovenských skladateľov, 12. februára 1985)

 • 1985

  Hudobné motívy v grafike Karla Demela

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 23, s. 7
  (súčasná česká grafika, katalóg výstavy, Bratislavské hudobné slávnosti 1985)

 • 1985

  Hudba zo severu

  Komorný koncert z tvorby súčasných švédskych skladateľov

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 20, s. 5
  (koncert, 16. septembra 1985, Mozartova sieň, Bratislava, Bratislavské dychové kvinteto, Tibor Rácz – akordeón, Trávničkovo kvarteto, Dagmar Zsapková-Šebestová – flauta)

 • 1984

  Priestor na oslovenie

  K životnému jubileu národného umelca Dezidera Kardoša

  Nové Slovo, 1984, Bratislava, roč. 26, č. 51

 • 1984

  Jozef Gahér

  Päťdesiatročný jubilant

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 9, s. 7
  (Jozef Gahér – skladateľ)

 • 1984

  Webernovské echo

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 3, s. 1, 3
  (Anton Webern – skladateľ)

 • 1984

  Napĺňanie odkazu SNP v slovenskej hudobnej tvorbe

  Od kódexu ku konceptu. Od konceptu ku kontextu

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 16, s. 1, 5

 • 1984

  Päťdesiatnik Juraj Tandler

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 14, s. 7
  (Juraj Tandler – skladateľ)

 • 1984

  Ilja Zeljenka zaslúžilým umelcom

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 10, s. 4
  (Ilja Zeljenka – skladateľ)

 • 1983

  Ku kompozičnej poetike Jozefa Kresánka

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 24, s. 8
  (Jozef Kresánek – muzikológ, skladateľ)

 • 1982

  Na margo stretnutia mladých československých a juhoslovanských skladateľov

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 13, s. 5
  (ktoré sa uskutočnilo 14. – 17. júna 1982, Zdenko Mikula – príhovor, František Poul, Peter Cón, Peter Breiner, Víťazoslav Kubička)

 • 1980

  Široká paleta

  Skončil sa Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Pravda, 29. 2. 1980, Bratislava, roč. 61, č. 51, s. 5

 • 1979

  Poznávanie vlastnej tváre

  Na margo Týždňa novej slovenskej hudobnej tvorby

  Pravda, 16. 3. 1979, Bratislava, roč. 60, č. 64, s. 5

 • 1979

  ADAMČIAK, Milan – ŠUSTYKEVIČOVÁ, Lýdia – ADAMČIAKOVÁ, Vlasta – URSÍNYOVÁ, Terézia a ďalší: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  19. – 24. II. 1979

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 6, s. 1, 3

 • 1979

  Stretnutie skladateľov ČSSR a ZSSR

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 2, s. 3
  (3. ročník Stretnutia mladých skladateľov ČSSR a ZSSR)

 • 1978

  Komorné koncerty

  III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 6, s. 4, 7
  (besedy so skladateľmi v Klube skladateľov SHF, Hanuš Domanský, Jozef Malovec, Juraj Pospíšil, Ivan Hrušovský, Michal Vilec, Dezider Kardoš, Ladislav Holoubek, Július Kowalski, Alexander Moyzes, Tibor Andrašovan, Ivan Parík, Juraj Beneš, Jozef Sixta...)

 • 1978

  Mladé pódium 1978

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 20, s. 4
  (6. ročník nesúťažnej prehliadky, august 1978, Karlové Vary, českí a slovenskí interpreti)

 • 1977

  Stretnutie skladateľov

  Hudobný život, 1977, Bratislava, roč. 9, č. 2, s. 3
  (Stretnutie mladých československých a sovietskych skladateľov v Prahe, Zväz českých skladateľov, Zväz slovenských skladateľov, Zväz skladateľov ZSSR)

 • 1976

  Desiate leto pre mladých

  Nové Slovo, 1976, Bratislava, roč. 18, č. 35, s. 13

 • 1972

  Málo záujemcov o českú tvorbu?

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 23, s. 5

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2016

  MURIN, Michal (zost.): Milan Adamčiak: Archív II (kopo)

  Konkrétna poézia 1964 – 1972

  Dive Buki, Košice
  (326 s., 1. vyd., Milan Adamčiak, 1946 – 2017, slovenský hudobný skladateľ, slovenská poézia, experimentálna poézia)

 • 2014

  GRÚŇ, Daniel (zost.) a kol.: Július Koller: Galéria Ganku

  Viedeň
  (124 s., 1. vyd., Schlebrügge.Editor. Verlag für zeitgenössische Kunst, Architektur, Design & Theorie, slovenské výtvarné umenie, fotografia, výtvarní umelci, fotografi, autobiografické spomienky, obrazové publikácie)

 • 2014

  ADAMČIAK, Milan – MURIN, Michal: Archív IV (akty): akcie, performancie, projekty, koncepty a výstavy

  Dive Buki, Košice
  (383 s., 1. vyd., 1 CD-ROM, faks., ilustr., noty, Milan Adamčiak, 1946 – 2017, slovenský hudobný skladateľ, konceptuálne umenie, performancia (umenie), umelecké výstavy, projekty)

 • 2013

  MURIN, Michal (zost.): Milan Adamčiak: Archív III (nôty): notácie a grafické partitúry [zvukový dokument]

  Dive Buki, Košice
  (409 s., 1. vyd., 1 CD, 1 CD-ROM, Milan Adamčiak, 1946 – 2017, slovenský hudobný skladateľ, hudobná notácia, hudobná interpretácia, partitúry, multimediálne umenie, grafika, rozhovory, štúdie)

 • 2011

  MURIN, Michal (zost.): Milan Adamčiak: Archív I (expo)

  Experimentálna poézia 1964 – 1972

  Dive Buki, Košice
  (343 s., 1. vyd., Milan Adamčiak, 1946 – 2017, slovenský hudobný skladateľ, slovenská poézia, experimentálna poézia)

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2014

  kol.: My space / my place

  Katalóg rovnomennej výstavy, ktorá sa konala 27. septembra – 25. októbra 2014 v pop-up galérii, Zberňa v Ružomberku (objekt bývalých zberných surovín)

  Liptovský Mikuláš
  (88 s., 1. vyd., Milan Adamčiak, 1946 – 2017, slovenský hudobný skladateľ, výtvarní umelci, slovenské výtvarné umenie, moderné umenie, Spoločnosť Kolomana Sokola)

 • 2006

  kol.: Omnia Cum / Tempore 2007 [grafika]

  Nitrianska galéria, Nitra
  (124 s., 1. vyd., 1 diár, kalendár, umelecké zbierky, výtvarné umenie, Nitranska galéria, Nitra)

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: JAMA

  Medzinárodný festival intermediálneho umenia, 4. a 5. októbra, Banská Štiavnica, Banská Belá a okolie

  Hudobný život, 2019, Bratislava, roč. 51, č. 11, s. 24

 • 2017

  GAVULOVÁ, Lucia: Milan Adamčiak 1946 – 2017

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2017, roč. 19, č. 70

 • 1981

  NOVÁČEK, Zdenko: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  K niektorým problémom marxisticko-leninskej estetiky

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 4
  (príspevok - Podiel skladateľskej poetiky na charaktere hudobnej komunikácie)

 • 1969

  LORBEROVÁ, Vlasta: Ensemble Comp

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 12, s. 4
  (Trojrozmerná partitúra č. 3)

Bibliografia – Recenzie

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: Fifty [Recenzia CD]

  Hudobný život, 2019, Bratislava, roč. 51, č. 7 – 8, s. 56

 • 2013

  ZAGAR, Peter: Typornamento [recenzia CD]

  Hudobný život, 2013, Bratislava, roč. 45, č. 5, s. 36

Bibliografia

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Branislav Dugovič : Cross-Country Skiing [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 38

 • 2017

  VESELÝ, Ondrej: Možnosti a limity grafických partitúr

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, Bratislava, roč. 43, č. 2, s. 128 – 133

 • 2017

  MATEJ, Daniel: Spomienky... Milan Adamčiak – pedagóg, muzikológ, umelec, kolega, priateľ

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, Bratislava, roč. 43, č. 2, s. 123 – 127

 • 2017

  FUJAK, Július: Na margo osobitej hudobno-intermediálnej by(t)nosti Milana Adamčiaka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, Bratislava, roč. 43, č. 2, s. 117 – 122

 • 2017

  MURIN, Michal: Adamčiak – len o hudbe

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, Bratislava, roč. 43, č. 2, s. 108 – 116

 • 2017

  VOZÁROVÁ, Eva: Ako sme hrali v New Yorku a neprišli o rozum...

  (Jesenné turné Cluster ensemble bolo úspechom, ale najmä drinou)

  Hudobný život, 2017, Bratislava, roč. 49, č. 12, s. 30 – 31

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]

  Hudobný život, 2017, Bratislava, roč. 49, č. 10, s. 38

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG: DVA-JA 4

  Hudobný život, 2017, Bratislava, roč. 49, č. 10, s. 13

 • 2017

  BOROŠ, Tomáš: Adamčiak, do školy!

  Koncert cyklu Hudba dneška v SNG, sprievodné podujatie retrospektívnej výstavy Adamčiak, začni!

  Hudobný život, 2017, Bratislava, roč. 49, č. 6, s. 25

 • 2017

  IRHOVÁ, Alžbeta: Hudba dneška v SNG: Hommage à Milan Adamčiak

  Hudobný život, 2017, Bratislava, roč. 49, č. 6, s. 23 – 24

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Adamčiak, začni!

  Hudobný život, 2017, Bratislava, roč. 49, č. 3, s. 29

 • 2017

  MATEJ, Daniel: Za Milanom Adamčiakom (Memories of You)

  Hudobný život, 2017, Bratislava, roč. 49, č. 1 – 2, s. 34

 • 2017

  CSERES, Jozef: Mimoriadny človek Milan Adamčiak

  Hudobný život, 2017, Bratislava, roč. 49, č. 1 – 2, s. 33

 • 2017

  MURIN, Michal: Milan Adamčiak (1946 – 2017)

  Hudobný život, 2017, Bratislava, roč. 49, č. 1 – 2, s. 32

 • 2017

  CSERES, Jozef: Milan Adamčiak: Umelecké a existenciálne gestá, na aké sa nezabúda

  Pravda, 2017, Bratislava

 • 2017

  MURIN, Michal: Najsilnejšiu stopu zanechávalo jeho človečenstvo

  SME, 2017, Bratislava

 • 2017

  HUTKO, Dominik: Ten Adamčiak sa ale predviedol

  Konzervatívny denník Postoj, 2017

 • 2017

  GREGOROVÁ STACH, Lucia – MURÍN, Michal (zost.): Adamčiak: Concept & Music

  Katalóg z výstavy. Adamčiak, začni! Retrospektívna výstava intermediálnej tvorby Milana Adamčiaka 1964 – 2017 (23. marca – 4. júna 2017, Esterházyho palác, Bratislava

  Slovenská národná galéria, Bratislava
  (38 s., 1. vyd., Milan Adamčiak, 1946 – 2017, konceptuálne umenie, intermediálne umenie, vizuálna poézia, grafické partitúry)

 • 2016

  KRKOŠKOVÁ, Erika: Grafické partitúry poľských a slovenských skladateľov

  Hudobný život, 2016, Bratislava, roč. 48, č. 12, s. 19

 • 2016

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre

  11. ročník, 19. – 21. augusta, Modra, Hudba Modre, o. z.

  Hudobný život, 2016, Bratislava, roč. 48, č. 9, s. 9

 • 2015

  KATINA, Peter: Ne:Bo:Daj. Leter tu develoter [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, Bratislava, roč. 47, č. 12, s. 39

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG – Skladačky

  Hudobný život, 2015, Bratislava, roč. 47, č. 11, s. 3

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Muzički biennale Zagreb 2015

  Svetový festival so slovenskou príchuťou. Slovenská misia

  Hudobný život, 2015, Bratislava, roč. 47, č. 5, s. 16 – 17

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG

  Rolling Tones sa valia ďalej

  Hudobný život, 2015, Bratislava, roč. 47, č. 1 – 2, s. 8 – 9

 • 2014

  FELEDI, Tibor: Ars Nova 2014

  VENI ACADEMY

  Hudobný život, 2014, Bratislava, roč. 46, č. 12, s. 23

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: studEND.doc

  Hudobný život, 2013, Bratislava, roč. 45, č. 6, s. 9

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: ISCM World New Music Days 2013

  Košice – Bratislava – Viedeň. Slovo opäť dostávajú mladí...

  Hudobný život, 2013, Bratislava, roč. 45, č. 12, s. 13

 • 2013

  PLATZNER, Alexander: Melos-Étos 2013

  12. Medzinárodný festival súčasnej hudby Bratislava, 8. – 14. november. Ešte raz Adamčiak

  Hudobný život, 2013, Bratislava, roč. 45, č. 12, s. 19 – 20

 • 2013

  BERÁTS, Juraj: V Slovenskej národnej galérii opäž ožili grafické partitúry Milana Adamčiaka

  Hudobný život, 2013, Bratislava, roč. 45, č. 10, s. 13

 • 2012

  KOLLER, Marek: Narodeniny oslávil vernisážou svojej výstavy

  Galantské noviny, 2012, Galanta, roč. XXI, č. 1, s. 8

 • 2012

  REHÚŠ, Michal – ŠRANK, Jaroslav: Milan Adamčiak: Archív I (EXPO)

  Experimentálna poézia 1964 – 1972

  Romboid. Časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu, 2012, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Bratislava, roč. 47, s. 21 – 25

 • 2012

  HARAZIN, Martin: SOMETHING for John Cage

  Hudobný život, 2012, Bratislava, roč. 44, č. 11, s. 10

 • 2012

  MURIN, Michal – MATEJ, Daniel – CSERES, Jozef – BURLAS, Martin: Milan Adamčiak – 65

  Hudobný život, 2012, Bratislava, roč. 44, č. 1 – 2, s. 22 – 23

 • 2012

  TRNOVSKÁ, Katarina – ADAMČIAK, Milan – MURIN, Michal: Altruismus ako umelecky akt

  Dotyky. Časopis pre mladú literatúru a umenie, 2012, Košice, roč. 24, č. 5, s. 14 – 18

 • 2012

  MURIN, Michal (ed.): ARCHÍV III (nôty)

  notácie a grafické partitúry

  Dive Buki, Košice
  (409 s., 1. vyd., + CD)

 • 2011

  BALOGH, Alexander: Aj bôžik umenia bol spokojný

  SME, 2. 8. 2011, Bratislava, roč. 19, č. 178, s. 12

 • 2011

  KOMANICKÁ, Ivana: Pracovná plocha Milana Adamčiaka

  Romboid. Časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu, 2011, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Bratislava, roč. 46, č. 1, s. 61 – 62

 • 2011

  CSERES, Jozef: Melos-Étos 2011. 09: Transmusic Comp.

  Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 12, s. 16 – 17

 • 2011

  MURIN, Michal (ed.): ARCHÍV I (expo)

  experimentálna poézia 1964 – 1972

  Dive Buki, Košice
  (348 s., 1. vyd.)

 • 2011

  MIGAŠOVÁ, Jana: Presahy hudby a vizuality v diele Milana Adamčiaka

  Kopčáková, Slávka (ed.): Hudba a umenia. Vzájomné vzťahy a prieniky v kontexte intermediality a integrácie. Studia Scientiae Artis I. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, 2011, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, s. 110 – 121

 • 2010

  KAJANOVÁ, Yvetta: Slovensko. Zabudnutý experiment a alternatíva

  Kajanová, Yvetta: Postmoderna v hudbe. Minimal, rock, pop, jazz, 2010, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 55 – 58
  (198 s., 1. vyd.)

 • 2009

  KUBICA, Marián: Opak – je pravdou pre – Milana Adamčiaka ne-zištne Marián Kubica

  Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, 2009, Matica slovenská, Martin, roč. IV.+125, č. 3, s. 144 – 147

 • 2009

  CSERES, Jozef: In Between a Permanent Status: Milan Adamčiak's Version of Intermedia

  Leonardo Music Journal. Vol. 19, 2009, Cambridge, USA, s. 31 – 34

 • 2009

  MURÍN, Michal: Milan Adamčiak. Otvorené diela

  Katalóg k výstave. Galéria Linea, Bratislava, 28. mája – 27. augusta 2009, text: Michal Murin

  Galéria Linea, Bratislava
  (16 s., 1. vyd., Milan Adamčiak, 1946 – 2017, slovenský hudobný skladateľ, slovenské výtvarné umenie, výtvarní umelci, interaktívne umenie)

 • 2007

  ZBRUŽ, Kamil: Milan Adamčiak – grafické partitúry alebo Milan v Adamčiakove

  Romboid. Časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu, 2007, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Bratislava, roč. 42, č. 3, s. 55 – 60

 • 2004

  FUJAK, Július: Slovenské hudobné alternatívy. Transmusic Comp. a SNEH. Adamčiak, Machajdík, Murín, Cseres

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 10, s. 36 – 38

 • 2002

  KOLENIČ, Ivan: Bohovia sú stále smädní (Milanovi Adamčiakovi)

  Dotyky. Časopis pre mladú literatúru a umenie, 2002, Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava, roč. 14, č. 3 – 4, s. 106 – 107

 • 2001

  GREGOR, Richard: Milan Adamčiak

  Dilema. Spoločensko-kultúrny mesačník, 2001, Bratislava, roč. 5, č. 2, s. 76 – 77

 • 2000

  HABLÁK, Andrej – ADAMČIAK, Milan: Rozhovor s Milanom Adamčiakom

  Chcel som byť mníchom

  3/4 revue, 2000, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 30 – 33

 • 1998

  VRBANOVÁ, Alena: Milan Adamčiak – presahy hudby a výtvarného umenia

  Romboid. Literárnokritický mesačník, 1998, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Bratislava, roč. 33, č. 9, s. 67 – 68

 • 1998

  MURIN, Michal: Klavír z anglickej ambasády

  Skladby Milana Adamčiaka pre klavír

  Ticho – současník hudby, 1998, Brno, roč. 3, č. 10

 • 1998

  LENGOW & HEyeRMEarS: Netransparentný exhibicionizmus Milana Adamčiaka

  Klavír z anglickej ambasády

  Programový bulletin Galérie K – 49, 1998, Nové Zámky

 • 1996

  KASARDA, Martin – ADAMČIAK, Milan: Nechcel by som byť vosková figurína

  Dotyky. Časopis pre mladú literatúru a umenie, 1996, Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava, roč. 8, č. 7, s. 2 – 5

 • 1996

  BARIAK, Imrich – ADAMČIAK, Milan: Trvalý zdroj inšpirácie

  Rozhovor s Milanom Adamčiakom, hudobným teoretikom

  Národná osveta, 1996, Národné osvetové centrum, Bratislava, roč. 6, č. 12, s. 4 – 5

 • 1995

  DVOŘÁKOVÁ, Helena – ADAMČIAK, Milan: Hluch, ako sluch?

  Hovoríme s muzikológom Milanom Adamčiakom

  Nové slovo bez rešpektu, 1995, Bratislava, roč. 5, č. 27, s. 16 – 17

 • 1995

  MURIN, Michal (ed.): Rozhovor s muzikológom

  Avalanches 1990 – 95. Zborník Spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu, 1995, Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), Bratislava
  (216 s., 1. vyd.)

 • 1994

  VLČEK, Adam – ADAMČIAK, Milan: S tvorivými ľuďmi v priaznivých podmienkach

  Hovoríme s muzikológom, skladateľom a pedagógom Milanom Adamčiakom

  Národná osveta, 1994, Národné osvetové centrum, Bratislava, roč. 4, č. 2, s. 2 – 4

 • 1993

  BABÍN, Emil – ADAMČIAK, Milan: (Ne)zanechať stopu...

  S muzikológom Milanom Adamčiakom o nekonvenčnej hudbe a umení

  Pravda, 16. 4. 1993, Bratislava, roč. 3 (74), č. 88, s. 9

 • 1992

  CSERES, Jozef: Milan Adamčiak

  Profil súčasného výtvarného umenia, 1992, Obzor, Bratislava, roč. 2, č. 24

 • 1991

  SCHURMANNOVÁ, Magdaléna – ADAMČIAK, Milan: Cesty európskej kultúry v SNG

  Prvé medzinárodné sympózium konceptuálneho umenia

  Národná obroda, 1991, Bratislava, roč. 2, č. 204 (31. 8.), s. 12

 • 1991

  GERŽOVÁ, Jana – ADAMČIAK, Milan: Fit

  Profil súčasného výtvarného umenia, 1991, Obzor, Bratislava, roč. 1, č. 8, s. 4 – 5

 • 1991

  MURIN, Michal: Transmusic Comp.

  Slovak Music, 1991, Slovenský hudobný fond, Bratislava, č. 2

 • 1990

  PINTER, Gejza – ADAMČIAK, Milan: Rebel tónov

  Mladé rozlety, 1990, roč. 4, č. 30, s. 8 – 9

 • 1990

  CIULISOVÁ, Ingrid – ADAMČIAK, Milan: K projektu Obraz a hudba

  Resumé konštruktívnej kritiky

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 11, s. 14

 • 1971

  KOVÁŘ, Ján – ADAMČIAK, Milan: O hudobnej grafike

  Hudobný život, 1971, Bratislava, roč. 3, č. 5, s. 3

x